Opinionsblogg

Migranter kan få stanna utan giltiga skäl - med regeringens nya förslag

 

Efter att Sveriges generösa flyktingpolitik ledde till migrationsvågen under hösten 2015 blev de negativa konsekvenserna av en allt för omfattande migration uppenbara för de flesta. En hög volym migranter försvårar både integration och assimilation av invandrare. Samhället klarar dessutom inte av att hantera en alltför snabbt växande befolkning varvid viktiga samhällsfunktioner såsom skola, rättsväsende, sjukvård och bostadsmarknad snabbt blir överbelastade.

 

Problemen som invandringen medförde undgick, som bekant, inte heller regeringen som motvilligt tvingades besluta om en ny och mer restriktiv invandringspolitik. Migrationen fortsatte visserligen att vara omfattande, även med dessa nya regler och lagar, men det var ändå en tydlig förbättring från tidigare.

Vi som hoppats att detta skulle bli början på en ny inriktning i svensk migrationspolitik har tyvärr anledning att känna oss besvikna. Miljöpartier har, ända sedan de nya reglerna infördes, pressat på Löfvén för en återgång till den tidigare, uppenbart ohållbara politiken. Redan i våras började man tillmötesgå dessa krav då man valde att ta bort ID-kontrollerna och samtidigt göra det lättare att få uppehållstillstånd. Resultatet blev att migrationen åter började öka samtidigt som möjligheten att kontrollera vem som befinner sig inom våra gränser minskade. 

 

Nu har Miljöpartiet tyvärr skördat ännu en seger. Nya regler kring amnesti har åter lagts fram av regeringen. Dessa är speciellt inriktade på de så kallade ensamkommande som saknar giltigt skyddsbehov. De skall nu beviljas uppehållstillstånd om de avser att studera i Sverige. Det är en absurd inställning att migranter som saknar skyddsbehov skall få stanna enbart för att svenska skattebetalare skall bekosta deras utbildning. Vad som gör det om möjligt än mer absurt är att det åldersbaserade kravet utgår från den ålder de uppgett, inte deras faktiska ålder. Detta gör att de som inledde sin vistelse i Sverige med en lögn får förmåner de som var ärliga blir utan.

 

Det mest oroande är kanske ändå de signaler som den här typen av beslut sänder ut. Det visar nämligen att Sverige är berett att ge uppehållstillstånd även till asylsökande som saknar asylskäl, vilket undergräver hela asylrätten. Detta sprider sig nu i omvärlden och kommer att utnyttjas av flyktingsmugglare som profiterar på att sälja drömmen om ett bättre liv till människor, vilket gör att vi kan förvänta oss en ökning av inflödet av ekonomiska migranter. Det är en ökning som vi inte klarar av att hantera. Dessutom riskerar det att ge signaler till de som saknar skyddsskäl och därför fått avslag på asylansökan att det kan vara värt att stanna illegalt i landet: stannar man länge nog kan reglerna ändras så att man ändå får stanna. Att ge förmåner till ålders-lögnare visar också att det är värt att ljuga och alltihop sänder signaler utåt att Sverige fortfarande är öppet för massinvandring och det kommer att locka hit än mer migranter. Allt detta sker för skattebetalarnas pengar.


Det som måste göras för att komma till rätta med problemen som möter vårt samhälle idag är att införa en restriktiv invandringspolitik. Man måste sluta att vela och istället vara tydlig och principfast. Man måste sluta belöna lögner och bedrägeri. Man måste sluta hitta på ursäkter för att folk utan giltiga asylskäl skall få stanna. Dessutom måste vi få en hållbar och fungerande återvandringspolitik som hjälper de som inte får, eller inte vill, stanna att återvända till sina respektive hemländer. Det är uppenbart att det krävs en annan regering för att något av detta skall bli verklighet. 

Ted Bondesson
Migrations och assimilationspolitisk talesperson, Ungsvenskarna

Kommentarer

Kommentera