Blogg

Integration innebär mer än bara arbete

 
 
Debatten om integration har olyckligtvis hamnat i ett läge där den person med utländsk bakgrund som fått ett arbete ska anses som integrerad. Förutom att det finns otaliga exempel på att så inte är fallet börjar diskussionen i fel ände. Att ha ett arbete är ett bra första steg till en lyckad integration, men ett arbete räcker inte för att vara integrerad i det svenska samhället. Ett tydligt exempel är en av de huvudmisstänkta vid terrordåden i Bryssel, Osama Krayem, som vid tiden för attackerna var anställd av Malmö stad.

Att inneha ett svenskt medborgarskap är inte alltid detsamma som att vara svensk. Mer långtgående processer krävs för att du dels själv ska anse dig vara svensk men framförallt för att andra svenskar ska uppfatta dig som en del av deras gemenskap.


Den amerikanske ekonomen, Milton Friedman, fick höra från en svensk ekonom att vi minsann inte hade några fattiga i Skandinavien. På detta ska Friedman ha svarat: ”Det är intressant, för i USA, bland skandinaver, har vi ingen fattigdom, heller.”

Friedman hade kunnat ge samma svar om Japaner eller Sydkoreaner också. Hans klarsynta svar visar vikten av att människor anammar vår svenska identitet och kultur, snarare än att leva i parallella, mångkulturella samhällen. Att Sverige ser ut som Sverige gör handlar om Svenskarnas agerande genom historien, våra förfäders strävsamhet har gjort vårt land till det vi är idag.


Andra länders kulturer har i många fall gjort dessa länder till det de är idag. Sett till ett omvärldsperspektiv är det ett rent mirakel att det inte funnits konflikter där Sverige eller Danmark hävdats sig ha rätt till Norges olja. Istället har våra länder inte varit i krig med varandra på över 200 år. Fredstiden har varit en enorm fördel för Sveriges möjligheter att bygga upp ett stabilt land, men dessa 200 år av fred hade aldrig varit möjliga om inte vår kultur var den kultur den är.


För att Sverige ska fortsätta växa och åter bli det trygga och fredliga land det tidigare varit är det ett direkt måste att personer som kommer hit blir en del av det vi är. De andra partierna har tyvärr som vana att ändra sin politik rådande politiska läge. Det är därför ingen slump att vi från andra partier ser förslag som månggifte, instiftande av muslimska helgdagar eller som i Malmö där minderåriga flickor får bo med sina äldre män de är gifta med. Jag är glad att Sverigedemokraterna har högre integritet än så.


Sveriges integrationspolitik måste ha som huvudfokus att de som kommer till vårt land ska anpassa sig efter vårt sätt att leva. Medborgarskapet måste i större grad också innebära att man uppgår i nationen Sverige och därför måste betydligt högre krav ställas än vad som görs idag. Endast på så sätt kan vi återskapa det trygga land som idag ofta känns så väldigt avlägset.


Pontus Andersson, 2:e vice talesperson - Ungsvenskarna

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

The Meme War: Låt inte Bryssel kontrollera era memer

Kriget om memer har börjat. På ena sidan står vanligt folk – killar och tje...

Tobias Andersson

Avvecklingen av Sveriges kommunikationsnät

Sverige är en av världens mest tekniskt utvecklade länder, men varför straf...

Tobias Andersson

Regeringens svek mot hedersoffren

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemokra...

Tobias Andersson

EU är kolossen på lerfötter

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker komm...

Blogg

Ungsvenskarna kommenterar illustration på profeten Muhammed 
Under måndagen publicerade Ungsvenskarna en bild föreställande profeten Muhammed som firar lucia på sin facebooksida. Bilden väckte stora reaktioner och har för närvarande över 6 000 kommentarer. Ungsvenskarna har på egen hand tagit fram illustrationen.

Tobias Andersson, talesperson för Ungsvenskarna, kommenterar:

- Lucia är den senaste svenska traditionen som blivit angripen av de som förnekar svenska traditioners påverkan på integration. Vårt syfte var att visa det absurda i att applicera ett normkritiskt perspektiv på alla svenska traditioner.

- Genom bildens publicering ville vi även påtala och peka på det etablerade hyckleriet som finns inom den mediala och politiska eliten. Uppenbarligen är det så att det finns ett inkonsekvent agerande och inkonsekvent resonemang beroende på vem som är avsändaren.

- Det har framgått med all tydlighet när vi gått igenom delar av de 6 000 kommentarer vi fått på vår bild att reaktionerna har varit diametralt motsatt mot de de reaktioner som uppstått i andra sammanhang.

Bland kommentarer och meddelanden till sidan förekommer flertalet indirekta och direkta hot. En företrädare för Ungsvenskarna har även mottagit ett hotfullt telefonsamtal i vilket ett bombhot mot en lokal uttalades.

Tobias Andersson kommenterar vidare:

- Denna reaktion belyser tydligt hur delar av det muslimska civilsamhället brustit i sin integration och att behovet av en utvecklad, och mer demokratisk, syn inom Islam är starkt. En sådan debatt ämnar Ungsvenskarna gå i bräschen för.

- Vi uppmanar våra medlemmar att inte låta sig tystas, men framförallt att anmäla alla hot. Aldrig ska vi låta den subjektiva kränktheten vinna över vår yttrandefrihet och aldrig ska vi acceptera att hot uttalas som en konsekvens av en tecknad bild.

- Vi har fått kritik, även internt, för att bilden bidrar till att vanhelga den svenska luciatraditionen och har haft interna diskussioner kring huruvida bilden ska ligga kvar eller inte. Men med tanke på de hot som våra företrädare har fått ta emot anser vi att frågan har övergått till att handla om yttrandefrihet i ett större perspektiv varpå vi har beslutat oss för att inte plocka ner bilden.

Vid ytterligare frågor, kontakta Ungsvenskarna på info@sdu.nu

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Nyttja beredskapskrediten

Försvaret är magert… Men det många inte vet är hur illa det står till i Sve...

Tobias Andersson

För ett sammanhållet Sverige - där alla känner trygghet

I år är det val. Det är ett ödesval för Sverige och dess medborgare. I fyra...

Tobias Andersson

Bredare inkludering under veterandagen

2008 tog man beslutet att Sverige skulle ägna den 29 maj åt att hedra och m...

Tobias Andersson

Flera ungsvenskar på partiets förslag till riksdagslista

(Ebba Hermansson) Idag presenterade partiets valberedning sitt förslag till...

Blogg

Nej till Nord Stream 2


 
 
Efter år av Socialdemokratiskt och Alliansstyrd nedrustning så sitter nu Sverige i en otroligt farlig situation, beläget mellan två rivaliserande makter. Den demokratiska västliga alliansen NATO och den aspirerande auktoritära stormakten Ryssland. 

För att möta den här situationen på ett verklighetsförankrat sätt för vårt rikes överlevnad så måste flera stora steg vidtas. Vi behöver återuppväcka totalförsvarsplikterna så fort det går, vi måste också påbörja återtagandet av ett civilförsvar med fokus på återskapandet av en Civilförsvarsmyndighet. Vi behöver öka försvarsbudgeten markant och vi behöver använda beredskapskrediten för att snabbt täcka de stora materielluckorna som gapar i Försvarsmakten.

Men.. Vi måste också på allvar börja förbereda hela vårt folk på att en allvarlig samhällskris eller ett krig inte längre är en omöjlighet, som så många trott, och då kan vi inte redan nu bjuda in fler potentiella risker och hot till vårt land.

Vi Ungsvenskar sätter Sveriges rikes säkerhet i främsta rummet i alla lägen och därför är Nord Stream 2 en otroligt dålig affär, sett ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Vi kan inte tillåta att de viktiga hamnarna i Karlshamn på fastlandet och Slite på Gotland nyttjas för utökad rysk aktivitet i Östersjön, likaså kan vi inte tillåta dessa två hamnar att fungera som strategiska brohuvuden för främmande makt att nyttja på vårt suveräna territorium. Och vad värre är, hamnarna saknar sprängkamrar så i händelse av konflikt så kan vi inte ens oskadliggöra dessa redan färdigställda brohuvuden på ett effektivt sätt.

Om vi godkänner att Nord Stream 2 tillåts nyttja Karlshamn och Slite så ökar vi markant risken för att vårt närområde blir allt mer instabilt. Sverige är redan så svagt på grund av de många åren av nedrustningar att vi inte kan stå emot ett angrepp i nuläget, än mindre om vi tillät en potentiell fiende att nyttja dessa viktiga hamnar.

Vi får aldrig låta en summa pengar, hur stor den en må vara, gå före hela nationens säkerhet, det är egoistiskt och farligt och inget som vi Ungsvenskar vill ställa oss bakom.

Michael Clarke
Försvars- och säkerhetspolitisk talesperson

Mest kommenterade inläggen

Tobias Andersson

Socialdemokrati – en utdöende ideologi

Att Socialdemokraterna ska ha byggt Sverige är det många som talar för – sa...

Tobias Andersson

Bilden av Sverige

I en uppmärksammad valfilm gjord av Moderaterna i Göteborg målas en bild up...

Tobias Andersson

Det räcker inte - Satsa på Försvaret!

På grund av Sovjetunionens fall, naiva och kortsiktiga vänster- som högerpo...

Tobias Andersson

Välviljans Rasism

Det svenska folkhemmets tid präglades fram till 1960-talet av tanken om ett...