Blogg

Integration innebär mer än bara arbete

 
 
Debatten om integration har olyckligtvis hamnat i ett läge där den person med utländsk bakgrund som fått ett arbete ska anses som integrerad. Förutom att det finns otaliga exempel på att så inte är fallet börjar diskussionen i fel ände. Att ha ett arbete är ett bra första steg till en lyckad integration, men ett arbete räcker inte för att vara integrerad i det svenska samhället. Ett tydligt exempel är en av de huvudmisstänkta vid terrordåden i Bryssel, Osama Krayem, som vid tiden för attackerna var anställd av Malmö stad.

Att inneha ett svenskt medborgarskap är inte alltid detsamma som att vara svensk. Mer långtgående processer krävs för att du dels själv ska anse dig vara svensk men framförallt för att andra svenskar ska uppfatta dig som en del av deras gemenskap.


Den amerikanske ekonomen, Milton Friedman, fick höra från en svensk ekonom att vi minsann inte hade några fattiga i Skandinavien. På detta ska Friedman ha svarat: ”Det är intressant, för i USA, bland skandinaver, har vi ingen fattigdom, heller.”

Friedman hade kunnat ge samma svar om Japaner eller Sydkoreaner också. Hans klarsynta svar visar vikten av att människor anammar vår svenska identitet och kultur, snarare än att leva i parallella, mångkulturella samhällen. Att Sverige ser ut som Sverige gör handlar om Svenskarnas agerande genom historien, våra förfäders strävsamhet har gjort vårt land till det vi är idag.


Andra länders kulturer har i många fall gjort dessa länder till det de är idag. Sett till ett omvärldsperspektiv är det ett rent mirakel att det inte funnits konflikter där Sverige eller Danmark hävdats sig ha rätt till Norges olja. Istället har våra länder inte varit i krig med varandra på över 200 år. Fredstiden har varit en enorm fördel för Sveriges möjligheter att bygga upp ett stabilt land, men dessa 200 år av fred hade aldrig varit möjliga om inte vår kultur var den kultur den är.


För att Sverige ska fortsätta växa och åter bli det trygga och fredliga land det tidigare varit är det ett direkt måste att personer som kommer hit blir en del av det vi är. De andra partierna har tyvärr som vana att ändra sin politik rådande politiska läge. Det är därför ingen slump att vi från andra partier ser förslag som månggifte, instiftande av muslimska helgdagar eller som i Malmö där minderåriga flickor får bo med sina äldre män de är gifta med. Jag är glad att Sverigedemokraterna har högre integritet än så.


Sveriges integrationspolitik måste ha som huvudfokus att de som kommer till vårt land ska anpassa sig efter vårt sätt att leva. Medborgarskapet måste i större grad också innebära att man uppgår i nationen Sverige och därför måste betydligt högre krav ställas än vad som görs idag. Endast på så sätt kan vi återskapa det trygga land som idag ofta känns så väldigt avlägset.


Pontus Andersson, 2:e vice talesperson - Ungsvenskarna

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

Ingen fred om Palestina vägrar att erkänna Israel

“Konflikter och krig mellan staten Israel och Palestina har pågått i öve...

Tobias Andersson

Stackars Bianca

I någon veckas tid har vi nu kunnat följa turerna kring Bianca Ingrossos...

Tobias Andersson

Skapa fler vägar in till Högskolan

Studentpolitiken och högskolorna har länge hamnat i skymundan i den sven...

Tobias Andersson

Tack Stefan, Men bättre kan du!

Psykisk ohälsa är något som framförallt under det gångna året blivit ett...

Blogg

Ungsvenskarna kommenterar illustration på profeten Muhammed 
Under måndagen publicerade Ungsvenskarna en bild föreställande profeten Muhammed som firar lucia på sin facebooksida. Bilden väckte stora reaktioner och har för närvarande över 6 000 kommentarer. Ungsvenskarna har på egen hand tagit fram illustrationen.

Tobias Andersson, talesperson för Ungsvenskarna, kommenterar:

- Lucia är den senaste svenska traditionen som blivit angripen av de som förnekar svenska traditioners påverkan på integration. Vårt syfte var att visa det absurda i att applicera ett normkritiskt perspektiv på alla svenska traditioner.

- Genom bildens publicering ville vi även påtala och peka på det etablerade hyckleriet som finns inom den mediala och politiska eliten. Uppenbarligen är det så att det finns ett inkonsekvent agerande och inkonsekvent resonemang beroende på vem som är avsändaren.

- Det har framgått med all tydlighet när vi gått igenom delar av de 6 000 kommentarer vi fått på vår bild att reaktionerna har varit diametralt motsatt mot de de reaktioner som uppstått i andra sammanhang.

Bland kommentarer och meddelanden till sidan förekommer flertalet indirekta och direkta hot. En företrädare för Ungsvenskarna har även mottagit ett hotfullt telefonsamtal i vilket ett bombhot mot en lokal uttalades.

Tobias Andersson kommenterar vidare:

- Denna reaktion belyser tydligt hur delar av det muslimska civilsamhället brustit i sin integration och att behovet av en utvecklad, och mer demokratisk, syn inom Islam är starkt. En sådan debatt ämnar Ungsvenskarna gå i bräschen för.

- Vi uppmanar våra medlemmar att inte låta sig tystas, men framförallt att anmäla alla hot. Aldrig ska vi låta den subjektiva kränktheten vinna över vår yttrandefrihet och aldrig ska vi acceptera att hot uttalas som en konsekvens av en tecknad bild.

- Vi har fått kritik, även internt, för att bilden bidrar till att vanhelga den svenska luciatraditionen och har haft interna diskussioner kring huruvida bilden ska ligga kvar eller inte. Men med tanke på de hot som våra företrädare har fått ta emot anser vi att frågan har övergått till att handla om yttrandefrihet i ett större perspektiv varpå vi har beslutat oss för att inte plocka ner bilden.

Vid ytterligare frågor, kontakta Ungsvenskarna på info@sdu.nu

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Migranter kan få stanna utan giltiga skäl - med regeringens nya förslag

Efter att Sveriges generösa flyktingpolitik ledde till migrationsvågen u...

Tobias Andersson

Idag avgörs framtiden för internet i USA

Nätneutralitet är ett begrepp som bygger på principen att internetlevera...

Tobias Andersson

S kan aldrig bekämpa antisemitism

De senaste dagarna har rapporteringen om helt öppet och offentligt hat, ...

Tobias Andersson

Ungsvenskarna på Landsdagarna!

(På bild syns vår nya partistyrelse) Nu i helgen avhandlades partiets La...

Blogg

Nej till Nord Stream 2


 
 
Efter år av Socialdemokratiskt och Alliansstyrd nedrustning så sitter nu Sverige i en otroligt farlig situation, beläget mellan två rivaliserande makter. Den demokratiska västliga alliansen NATO och den aspirerande auktoritära stormakten Ryssland. 

För att möta den här situationen på ett verklighetsförankrat sätt för vårt rikes överlevnad så måste flera stora steg vidtas. Vi behöver återuppväcka totalförsvarsplikterna så fort det går, vi måste också påbörja återtagandet av ett civilförsvar med fokus på återskapandet av en Civilförsvarsmyndighet. Vi behöver öka försvarsbudgeten markant och vi behöver använda beredskapskrediten för att snabbt täcka de stora materielluckorna som gapar i Försvarsmakten.

Men.. Vi måste också på allvar börja förbereda hela vårt folk på att en allvarlig samhällskris eller ett krig inte längre är en omöjlighet, som så många trott, och då kan vi inte redan nu bjuda in fler potentiella risker och hot till vårt land.

Vi Ungsvenskar sätter Sveriges rikes säkerhet i främsta rummet i alla lägen och därför är Nord Stream 2 en otroligt dålig affär, sett ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Vi kan inte tillåta att de viktiga hamnarna i Karlshamn på fastlandet och Slite på Gotland nyttjas för utökad rysk aktivitet i Östersjön, likaså kan vi inte tillåta dessa två hamnar att fungera som strategiska brohuvuden för främmande makt att nyttja på vårt suveräna territorium. Och vad värre är, hamnarna saknar sprängkamrar så i händelse av konflikt så kan vi inte ens oskadliggöra dessa redan färdigställda brohuvuden på ett effektivt sätt.

Om vi godkänner att Nord Stream 2 tillåts nyttja Karlshamn och Slite så ökar vi markant risken för att vårt närområde blir allt mer instabilt. Sverige är redan så svagt på grund av de många åren av nedrustningar att vi inte kan stå emot ett angrepp i nuläget, än mindre om vi tillät en potentiell fiende att nyttja dessa viktiga hamnar.

Vi får aldrig låta en summa pengar, hur stor den en må vara, gå före hela nationens säkerhet, det är egoistiskt och farligt och inget som vi Ungsvenskar vill ställa oss bakom.

Michael Clarke
Försvars- och säkerhetspolitisk talesperson

Mest kommenterade inläggen

Tobias Andersson

Ett år med Ungsvenskarna

Det har nu gått ett år på dagen sedan jag gick på det första mötet med u...

Tobias Andersson

Studentbostäder ska inte bli en klassfråga

Nu är det återigen höst och det innebär att unga landet runt packar sina...

Tobias Andersson

Inför möjligheten att frivilligt betala extra skatt!

Sveriges ekonomi, som enligt finansminister Magdalena Andersson är ursta...

Tobias Andersson

Vadå kyrkoval?

Vad är kyrkovalet och varför ska jag som ateist rösta? Detta är det vanl...