Blogg

Personlig sammanfattning av SD:s höstbudget - TT

Idag var det då dags för Sverigedemokraterna att presentera sin budget. En budget som inte bara levererade konkreta förslag på lösningar av vår tids största samhällsproblem utan även en budget som vi på allvar stödjer. Tillskillnad från vissa andra partier skulle vi aldrig få för oss att inte göra vårt ytterst för att få den att bli verklighet.

 

Att ytterst få har intresset, tiden eller viljan att detaljstudera budgeten förefaller sig ganska rimligt. Jag ska därför i detta inlägg försöka plocka ut och beröra de enligt mig viktigaste delarna. Andra kan mycket väl intressera sig mer av delar som jag inte valt men då får de faktiskt bemöda sig med att själva ögna igenom den och eventuellt återge en egen kommentar av den.

 

Om jag skulle sammanfatta budgeten till ett ord så hade det ordet varit integration (jag misstänker att begreppsvalet "integration" är en konsekvens av att man vill fokusera på vår politik och undslippa att hamna i en pseudodebatt om vad assimilation betyder). För att generalisera lite så är integration kopplat till flertalet av de områden där fokus ligger. Varför? Jo för att områden så som trygghet, utanförskapsområden, rättsväsendet, skolan och arbetsmarknaden alla gynnas om vi lyckas integrera de som kommer hit.  Dels för att vi sparar enorma resurser genom att inte behöva slänga massa pengar på bidrag, utländsk gängkriminalitet, oroligheter i förorterna osv. Men kanske framförallt så innebär en lyckad integration att vi kan skapa ett samhälle som alla blir en del av och således försvinner incitamenten för att agera destruktivt och det naturliga blir att agera samhällsproduktivt.

 

Vilka är då de största och viktigaste förslagen i budgeten för att lyckas med denna integration? De direkta satsningarna på integration är av yttersta vikt, dessa syftar primärt på att förankra den svenska kulturen och våra normer, värderingar och traditioner bland de som saknar kännedom om dessa. Att således t ex investera i Sverigecenter i förorterna är en ypperlig satsning för att lyckas knyta till sig de som idag har svårt att finna något att identifiera sig med och således löper större risk att agera destruktivt mot samhället. För mig är det självklart att vi behöver skapa en stark övergripande gemenskap till vilken man som nyanländ kan bli en del av. Det är så vi lyckas med integrationen och så vi lyckas motverka diverse oroligheter, kriminalitet och genuin otrygghet i invandrartäta förorter.

 

Något som är nära kopplat till lyckad integration är landets trygghet. Trygghet är också det andra området som jag vill beröra då flertalet förslag riktas just mot detta. Ett förslag som bara måste beröras är det om straffskärpning för attacker mot blåljuspersonal. Önskemålet är att minimistraffet ska höjas till fyra års fängelse. Ett straffskärpning som skulle möjliggöra det för polisen att ta i med hårdanskarna mot dessa kriminella på ett annat sätt samt avskräcka från sådana oförlåtliga handlingar.

 

Utöver detta så läggs stor fokus på hur vi som nation ska lyckas återfå de områden som idag bör anses vara förlorade. Vi kan omöjligt acceptera de utanförskapsområden och No-go-zoner som idag existerar. Tyvärr har inget annat parti levererat tydliga lösningar på hur vi tar tacklar denna problematik men det gör vi. Skärpta straff, utökade polisiära resurser och befogenheter, icke-dödliga vapen för att komplettera pistol och batong (t ex för att kunna motverka stenkastning utan att behöva springa mot de flygande stenarna med höjd batong eller skjuta mot dem med dödlig eld), undantagstillstånd för att kunna skydda laglydiga medborgare vid extrema situationer, återupprättad beredskapspolis osv.

 

Där till budgeteras rejäla investeringar i polisen genom ett uttalat mål om 7 000 nya poliser. Detta underbyggs av resurser för höjda polislöner och bättre arbetsmiljö. Inte bara ska vi upprätta ett tryggt samhälle, vi ska också värna de som gör det. 

 

Detta var en sammanfattning om de förslag som jag fann mest intressant men jag råder alla intresserade  att själva ta del av budgeten (se länk under inlägget). Det finns många mer viktiga och välriktade förslag så som, 31.5 miljarder åt småföretag, miljarder åt garantipensionärer, ordentliga lärlingsjobb, investeringar i skola och sjukvård, en ansvarsfull migrations- och biståndspolitik och mycket annat. 

 

https://sd.se/asiktsdokument/

// Tobbe

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

The Meme War: Låt inte Bryssel kontrollera era memer

Kriget om memer har börjat. På ena sidan står vanligt folk – killar och ...

Tobias Andersson

Avvecklingen av Sveriges kommunikationsnät

Sverige är en av världens mest tekniskt utvecklade länder, men varför st...

Tobias Andersson

Regeringens svek mot hedersoffren

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemo...

Tobias Andersson

EU är kolossen på lerfötter

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker k...

Blogg

Ungsvenskarnas Opinionsblogg

 
Ungsvenskarna är Sverigedemokraternas ungdomsförbund och leds sedan dess bildande 2015-10-01 av mig, Tobias Andersson. 

Bloggen är som ni förstår en politisk opinionsblogg så jag kommer inte vara så personlig här men lite kort information kan vara på sin plats. Jag är 20 år gammal och uppvuxen på landet utanför Skövde där jag även är invald i kommunfullmäktige och före detta gruppledare. Nu studerar jag ekonomi på Handels i Göteborg och den tid som inte läggs på studier eller politik går åt till träning.

Det senaste har jag bloggat under "Tobbes tankar"(https://ungsvenskarna.se/tobbestankar/) på Ungsvenskarna.se. Den bloggen kommer att finnas kvar och om ni undrar vad det kommer sig att jag publicerat så många inlägg idag vars innehåll kanske inte är dagsaktuellt så beror det på att jag flyttat över inlägg från Tobbes tankar hit.

På denna blogg är det även tänkt att regelbundet publicera inlägg från ungsvenska medlemmar och företrädare. Alla inlägg från mig kommer benämnas med "- TT" (TT=Tobbes tankar) och övriga kommer beskrivas som gästinlägg.

Förhoppningsvis kommer inlägg här att intressera dig och gör de inte det kan vi i alla fall hoppas att de provocerar dig.

På återseende!

// Tobbe

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Nyttja beredskapskrediten

Försvaret är magert… Men det många inte vet är hur illa det står till i ...

Tobias Andersson

För ett sammanhållet Sverige - där alla känner trygghet

I år är det val. Det är ett ödesval för Sverige och dess medborgare. I f...

Tobias Andersson

Bredare inkludering under veterandagen

2008 tog man beslutet att Sverige skulle ägna den 29 maj åt att hedra oc...

Tobias Andersson

Flera ungsvenskar på partiets förslag till riksdagslista

(Ebba Hermansson) Idag presenterade partiets valberedning sitt förslag t...

Blogg

Är Sverigedemokraterna rasister? - TT

 
Efter en intervju i SVT:s Agenda i vilken Anna Kinberg Batra påstod att SD var ett rasistiskt parti så har en debatt blossat upp om huruvida hon har rätt eller inte. I efterhand nyanserade sig AKB och påstod att partiet var rasistiskt men inte våra medlemmar. Har hon rätt eller inte?

Jag har de senaste åren haft äran att träffa och lära känna en mängd medlemmar, lokala företrädare, riksdagsledamöter osv. Det är svårt att bedöma exakt hur många av våra medlemmar jag träffat i olika sammanhang men det är säkert runt 2 000 personer. Trots det har jag bara hört ett par kommentarer som kan bedömas som rasistiska, samtliga yttrade av personer som inte längre är aktiva av ett eller ett annat skäl.. AKB har därför helt rätt i att våra medlemmar inte är rasister, även om jag är benägen att tro att alla partier har vissa medlemmar som har förkastliga och oönskade åsikter.

Men är då partiet rasistiskt som hon påstår? Nej, självklart inte. Jag skulle vilja påstå att ett parti primärt bestäms och består av tre olika delar; medlemmarna, ledningen och politiken. Då AKB själv landat i slutsatsen att medlemmarna inte är rasister kommer jag inte kommentera det ytterligare i detta inlägg (finns dock mycket intressant man kan ta upp gällande varför personer söker sig till partier likt SD men det får vi återkomma till).

Kan man då påstå att SD är rasister på grund av vår partiledning? Nej, det kan man inte. Vår partiledning är inte på något sätt rasistisk. Istället består den av flertalet individer som spenderat stora delar av sina liv åt att rensa ut rasister och främlingsfientliga personer ur partiet. Vår ledning har gjort allt i sin makt för att vi ska bli av med den negativa stämpel som vi haft historiskt och istället bli ett parti som accepteras av stora delar av Sveriges befolkning. Idag är vi ett sådant parti och vi attraherar runt 20 % av befolkningen och lite tyder på att vi inte skulle kunna attrahera än fler.

Om då varken medlemmarna eller ledningen är rasistiska återstår endast politiken som bestämningsfaktor. Men redan där når vi en motsättning, för hur skulle politiken vara rasistisk om varken medlemmarna eller ledningen är rasister? Varför skulle de då tillåta politiken att vara det? Det hade egentligen räckt med att konstatera det men jag kan utveckla resonemanget något.

När vår politik beskylls för att vara rasistisk åsyftar den förvirrade oftast att vi, enligt denne, ”grupperar och gör skillnad på människor”. Gällande att gruppera människor så är det någonting som samhället och individer gör konstant. För att maximera nyttan av statistik krävs det att man grupperar data och således även grupperar människor, t ex baserat på ålder, kön, civilstånd, härkomst, yrke osv. För att lyckas ta fram en användbar budget måste människor återigen grupperas, vissa samhällsgrupper nyttjar vissa tjänster mer än andra osv. En kommunbudget utan åldersgruppering skulle onekligen få ytterst svårt att kalkylera hur mycket resurser som bör åsidosättas till förskolan om man inte vet hur många invånare som är i den berörda åldern.

Det är ett par exempel på hur samhället är i behov av grupperingar. Men även om vi frångår diverse myndigheters, kommuners och andra institutioners behov av gruppering så återstår fortfarande individers behov. Människan har genom historien utvecklat ett kraftigt behov av att tillhöra en grupp. För att kunna identifiera sig själv (eller den egna gruppen) måste man kunna identifiera vem man inte är (och vilken grupp man inte tillhör). Vi är alla ättlingar till förfäder som varit framgångsrika inom sin grupp och/eller tillhört en framgångsrik grupp.

Liberalers påhitt kring att människan uteslutande bör ses som separata individer som fattar utilitaristiska individuella beslut är således felaktigt (en argumentation som förtjänar ett eget blogginlägg). Låt oss dock bortse från samhällets och individers behov av olika typer av grupperingar. Stämmer det att SD vill gruppera människor ytterligare och sedan gör skillnad på dem? Både ja och nej.

Vi gör skillnad på personer som är medborgare i vårt land och personer som inte är det. Det gör alla länder som värnar om sina medborgare. Betyder det att vi vill att utländska medborgare ska fara illa? Nej, självklart inte. Vi anser bara att det primärt är deras lands uppgift att ta hand om sina medborgare, inte vår. Att premiera sina egna medborgare kan aldrig anses vara rasistiskt så länge man samtidigt accepterar att invandrare blir medborgare och då innefattas av de förmåner och rättigheter vi önskar vore bundet till medborgarskapet. Genom välriktade bistånd kan vi istället hjälpa andra länders medborgare på effektivt sätt.

Samtidigt är vi det parti som kanske tydligast tar avstånd från de grupperingar med efterföljande påhittade konflikter som många andra politiker hittar på och understödjer. Gång på gång har vi belyst vikten av assimilation och det faktum att den som vill även ska kunna bli en del av vår gemensamma nationella identitet (förutsatt att man innehar medborgarskap). Hur man kan få det till att vi är rasistiska eller står för onödiga grupperingar i samhället är bortom min förståelse.

Inte heller skapar vi konflikter mellan grupper. Det faktum att vi står för en öppen svenskhet och assimilation är två bevis på det. Istället ser vi idag hur man från andra politiska håll väljer att spä på konflikter mellan grupper. Dagens radikalfeminism hittar på en konflikt mellan män och kvinnor, Black Lives Matter mellan svarta och vita, vänstern mellan rika och fattiga osv. Den enda konflikt mellan grupper som vi på allvar erkänner är den mellan de som bidrar till samhället och de som bryter ner det.

Det är en konflikt värd att uppmärksamma men inte en konflikt vi önskar förstärka. Snarare är det en konflikt vår politik ämnar förminska och succesivt förinta. Endast så kan vi nå ett samhälle utan onödiga grupperingar och konflikter. Summa summarum är varken våra medlemmar, vår partiledning eller vår politik rasistisk. Vi vill bara skapa ett bättre Sverige för alla som delar det.

// Tobbe

Mest kommenterade inläggen

Tobias Andersson

Socialdemokrati – en utdöende ideologi

Att Socialdemokraterna ska ha byggt Sverige är det många som talar för –...

Tobias Andersson

Bilden av Sverige

I en uppmärksammad valfilm gjord av Moderaterna i Göteborg målas en bild...

Tobias Andersson

Det räcker inte - Satsa på Försvaret!

På grund av Sovjetunionens fall, naiva och kortsiktiga vänster- som höge...

Tobias Andersson

Välviljans Rasism

Det svenska folkhemmets tid präglades fram till 1960-talet av tanken om ...