Blogg

Flygskatten saknar funktion

 
 
 
Förra veckan kom nyheten att regeringen vill införa en flygskatt som ska minska flygbranschens klimatutsläpp. Skatten är tänkt att införas 1 januari 2018 och handlar, beroende på avstånd, om en kostnad på 80 till 430 kronor per resa som ska leda till att fler väljer andra transportmedel eller avstår från att resa.


Regeringens utredning visar att flygskatten beräknas minska efterfrågan på inrikes- och utrikesresor med 5 respektive 2 procent. Detta vill regeringen uppnå med skatten: en minskad efterfrågan som leder till en minskning av Sveriges totala utsläpp med 0,2%. En obetydlig siffra som blir ännu mer obetydlig när den ses i det globala perspektivet, som klimatutsläpp alltid måste göras. Globalt står Sverige för cirka 0,1% av världens alla utsläpp, vilket betyder att inte ens ett totalförbud på svensk flygtrafik skulle ha någon betydande effekt.


De ökade kostnaderna gör att tillgängligheten minskar i stora delar av Sverige, vilket främst drabbar personer och företag långt från storstäderna. Till exempel är det möjligt att vissa små flygplatser kommer att tvingas stänga när antalet avgångar och inrikeslinjer minskar. Det har helt klart negativa följder för arbetstillfällen och tillväxtmöjligheter, och beräknas redan första året leda till en förlust på 7000 jobb och en förlust för ekonomin på 4 miljarder kronor. Samtidigt kommer flygbolag att i större utsträckning välja Köpenhamn, Oslo och Helsingfors för internationella flyg istället för svenska flygplatser. I varje sådant fall försämras Sveriges konkurrenskraft utan att utsläppen blir mindre.


Det som behövs för att flygbranschen ska kunna minska sina utsläpp på ett mer effektivt sätt är teknisk utveckling, som till skillnad från en svensk flygskatt skapar lösningar som kan användas globalt. Det handlar till exempel om alternativa bränslen och nya material som minskar flygplanets vikt och därmed bränsleförbrukning. I det avseendet kan en flygskatt försvaga flygbranschens möjligheter att fortsätta med utvecklingen av dessa lösningar.


Ungsvenskarna anser att det är uppenbart att flygskatten är en ineffektiv skatt på mobilitet som skadar Sveriges ekonomi utan att ens göra någon märkbar klimatnytta. Därför ser vi det som positivt att en majoritet i riksdagen är emot förslaget. Tyvärr betyder inte det att den kommer att stoppas. Regeringen tänker baka in skatten i den kommande höstbudgeten, eftersom de vet att Allianspartierna inte komma att försöka stoppa den. Att Alliansen väljer partipolitiska spel framför landets bästa är ett svek som har diskuterats många gånger sedan Decemberöverenskommelsen utformades, men som ständigt återkommer tack vare förslag som denna.

Martin Söderberg
Miljö- och energipolitisk talesperson, Ungsvenskarna

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

The Meme War: Låt inte Bryssel kontrollera era memer

Kriget om memer har börjat. På ena sidan står vanligt folk – killar och ...

Tobias Andersson

Avvecklingen av Sveriges kommunikationsnät

Sverige är en av världens mest tekniskt utvecklade länder, men varför st...

Tobias Andersson

Regeringens svek mot hedersoffren

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemo...

Tobias Andersson

EU är kolossen på lerfötter

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker k...

Blogg

En obehaglig utveckling

 
Universal Music, Sony Music, Warner Music, Nordisk Film och Svensk Filmindustri.

Dessa bolag är kända för att komma med film och musik i alla dess kvalitéer. Däremot är de inte kända för att vara makthavare, tills den 13 Februari då de lyckades få igenom sin stämning mot Bredbandsbolaget. Detta medförde att Bredbandsbolaget tvingas blockera hemsidor med piratkopiering för sina kunder.
Det kanske inte låter så hemskt i mångas öron då det faktiskt är olagligheter som sker på dessa hemsidor. Det som som missas är att tekniken som används är i sig inte olaglig och en stor del av materialet som finns på sidorna är lagliga, med andra ord sker en kollektivt bestraffning. Bolagens enda intresse är att håva in missade pengar när de själva inte är villiga att följa med den tekniska utvecklingen.

Domstolsbeslutet är ett unikt fall i Sverige och flertalet internetoperatörer opponera sig och gick ut till sina kunder att de inte kommer vika sig för detta fall, enda gången operatörerna måste dela ut uppgifter är om ett domstolsbeslut sker. Hela tiden krävs det ut uppgifter från olika advokatfirmor världen över. De har fått smak på makten, kravbrev skickas ut till privatpersoner där de kräver på en stor summa pengar, annars går de till domstol. Identifieringen har skett via IP adresser, de vet alltså inte om den fysiska personen har gjort ett brott. Därför blir det tal om mer eller mindre ren utpressning och svensson vågar normalt inte gå emot dessa bolag och deras dyra advokater. Makt?

Makten utgörs tydligt när man läser post och telestyrelsens dokument om lagring av data för internet operatörerna i Sverige. De är så föråldrade att de går att tolka för uppringt modem istället för fiber eller andra moderna anslutningstyper. Det har gått så långt att EU-domstolen har gett sig in i och beslutade den 21 december 2016 att odifferentierad lagring av samtliga trafikuppgifter, lokaliseringsuppgifter avseende samtliga abonnenter, registrerade användare och samtliga elektroniska kommunikationsmedel inte får lagras som post och telestyrelsen har angett. Regeringen har sedan den 16 februari tillsatt en utredning för att ta fram förslag för att möte EU-domstolen.

Ändå fortgår utpressningarna.
 
Den stora frågan som borde väckas är om stora privata bolag kan driva dessa typer av utpressningar? När kan de blockera en annans åsikt eller ett konkurrerande bolag med för likt sortiment på deras hemsida bara man har mest kapital inför en potentiell rättegång.

Politiska åsikter kan tystas genom media som antingen inte vågar uttrycka sig eller som helt enkelt inte förstår. Tendenser har redan börjat med vänstervridna public service. Därför var det föga förvånande att SVT gick ut och stödde stämningen mot Bredbandsbolaget. Detta kan inte vara lämpligt från SVT sida att stödja censur när förvaltningsstiftelsens är politiker från olika partier med undantag ordförande.
 
Jag ser allvarligt på den senaste tidens utveckling och hoppas innerligt att fler ser vart vi är på väg ifall vi inte vågar ta debatten.

Marcus Lejonqvist
Suppleant i Nationella Arbetsgruppen Ungsvenskarna SDU

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Nyttja beredskapskrediten

Försvaret är magert… Men det många inte vet är hur illa det står till i ...

Tobias Andersson

För ett sammanhållet Sverige - där alla känner trygghet

I år är det val. Det är ett ödesval för Sverige och dess medborgare. I f...

Tobias Andersson

Bredare inkludering under veterandagen

2008 tog man beslutet att Sverige skulle ägna den 29 maj åt att hedra oc...

Tobias Andersson

Flera ungsvenskar på partiets förslag till riksdagslista

(Ebba Hermansson) Idag presenterade partiets valberedning sitt förslag t...

Blogg

Plikten och varför den behövs

 
 
Jag ska börja med att berätta någon väldigt personligt om mig. Det har stått klart för mig att jag ville bli soldat sedan jag var ett litet barn. När jag var mycket liten, kanske tre till fyra år gammal bara, så berättade min farfar för mig om sin tid som soldat under det andra världskriget. Min farfar tjänstgjorde i den berömda brittiska 7e pansardivisionen ”Desert rats” och de var bland annat på krigsskådeplatserna i Nordafrika och Frankrike. Det min farfar berättade för mig fick mig att tänka, varför hände allt detta och vad var det som fick människor som min farfar att utkämpa krigets hemskheter. Min farfar var ju en god man, en person som jag såg upp till mest av allt. Ändå deltog han i krigets fasor. Farfar berättade om kamratskapen som uppstår soldater emellan, eller den andra familjen som han kallade det. Men även om nödvändigheten av att ställa sig i vägen för onda människors ambitioner och om det krävdes att stoppa dem, med vapen i hand.
 

Min farfar upplevde andra världskriget och resultatet av Tyskarnas ambitioner när hans älskade hemstad London, under månader bombades sönder och samman, dag och natt i det som kallades ”Blitzen”. Nästan alla britter förlorade någon närstående under den perioden och även min Farfar, som förlorade sin enda syster och hela hennes familj i lågorna. Men konsekvensen av detta blev inte alls vad tyskarna hade hoppats på. Istället för att bryta min farfars och alla de andra britternas motståndsvilja, så tände de en eld i hela det brittiska folket som inte skulle släckas fören långt efter att de hade sopat upp och slängt bort de sista resterna av Nazi-Tyskland från världen. Det jag själv kom fram till redan som liten var att utan alla dessa hjältar som stod upp för sitt land och för det som var rätt, som gjorde motstånd, så hade ondskan utan tvivel segrat de där åren för inte så länge sedan. Det är därför jag ville göra värnplikten och sedan valde att arbeta som soldat, nu inne på mitt åttonde år.
 

Som Försvarsmakten ser ut idag så består den av 50,000 frivilliga människor, varav 9,200 är officerare, 5,800 är kontinuerligt tjänstgörande Gruppbefäl Soldater och Sjömän, 3,800 är tidvis anställda Gruppbefäl Soldater och Sjömän och 17,500 är hemvärnsmän. Utöver det finns också ett antal reservofficerare, samt civilanställd personal som sköter bland annat förråden. Det är dessa som skall skydda Sverige vid höjd beredskap, kris eller krig. Den civila organisationen består helt av samverkansform under Myndigheten för samhällsskydds och beredskaps ledning och det är otillräckligt. Knappt 50,000 av en population på 10 miljoner människor arbetar idag frivilligt för försvaret av Sverige och det är alldeles för få. Du måste veta vad du ska göra när krisen uppstår och det är också därför som totalförsvarsplikten behövs.

Det många idag misstar sig på när de diskuterar plikten är att plikten skulle tvinga dig till döda eller dö för Sverige i krig. Men det de egentligen handlar om är plikten att utbilda dig för att vara redo den dagen då din familj, dina vänner, din frihet och ditt land står under hot från en främmande makt. Du har som medborgare en skyldighet att hjälpa Sverige i händelse av krig men det finns ingen lag som fysiskt kan tvinga dig till att när stunden kommer, faktiskt kämpa istället för att ge upp och fly. Det är du som i slutändan väljer vad du vill göra, men plikten finns till för att du ska stå upp, ta rätt beslut, och ha självförtroendet nog att organiserat med andra kämpa för allt som står dig kärt.
 

En annan sak som ofta glöms bort i debatten är civilsamhällets betydelse i händelse av krig. Vi kan ha en hur stark Försvarsmakt som helst, men utan ett starkt och robust civilsamhälle bakom dem så kan ingen armé slutgiltigt segra. Saker som mat, vatten, ammunition, fordon, utrustning och sjukvård är helt avgörande och allt det är beroende av att det finns ett samhälle bakom som kan ge och producera. För att kunna producera så krävs det också att människor som du faktiskt går till ditt arbete och på så vis håller samhället igång. Plikten är därför återigen avgörande för att samhället ska vara organiserat nog att effektivt kunna motstå en fiende. Kriget kan inte vinnas utan tillräckliga leveranser eller produktion, och skulle den utebli för att kompetens och organisation inte finns så har vi redan på förhand satt oss i ett underläge. Om du inte försvarar oss alla med vapen i hand, så gör det med din civila kompetens där samhället har bäst behov av den.
 

Men när det kommer till kritan så är det du som slutligen måste ta ställning till om du vill vara som de personer som stod upp för andra och gjorde motstånd mot ondskan. Eller om du väljer att ge upp och fly för att i bästa fall rädda dig själv.

Sergeant Michael Clarke
Försvars och Säkerhetspolitisk talesperson Ungsvenskarna

Mest kommenterade inläggen

Tobias Andersson

Socialdemokrati – en utdöende ideologi

Att Socialdemokraterna ska ha byggt Sverige är det många som talar för –...

Tobias Andersson

Bilden av Sverige

I en uppmärksammad valfilm gjord av Moderaterna i Göteborg målas en bild...

Tobias Andersson

Det räcker inte - Satsa på Försvaret!

På grund av Sovjetunionens fall, naiva och kortsiktiga vänster- som höge...

Tobias Andersson

Välviljans Rasism

Det svenska folkhemmets tid präglades fram till 1960-talet av tanken om ...