Blogg

Orimligt hyllande av Le Pen

 
Idag sker den första etappen i det franska valet och namnet på allas läppar är; Le Pen. Vissa är hoppfyllda, andra är oroliga och jag misstänker att etablissemanget är livrädda.

Jag har själv träffat Marine Le Pen och flera av hennes kollegor. De som kunnat göra sig förstådda på engelska har överlag varit trevliga och relativt vettiga. Innebär det att hon har mitt helhjärtade stöd? Nej, verkligen inte.

Min uppfattning är dock att Le Pen har stort stöd i de sverigedemokratiska leden, föga förvånande tänker de flesta. Att Le Pen attraherar SD-väljare är egentligen inte alls märkligt sett till att hon ofta klumpats ihop med Brexit och Trump, samt blivit en symbol mot etablissemanget, migration och Islam. Flera saker som ger de flesta sverigedemokrater en lite tyngre andning.

Och bortser man från Front Nationals betydligt varmare inställning till Putin och Ryssland så finns många likheter mellan våra partier sett ur en europeisk kontext. Både SD och Fronten vill ta krafttag mot terrorism, minimera Islams inflytande, kraftigt begränsa migrationen och ha en folkomröstning om respektive lands EU-medlemskap.

Ett utökat inflytande inom EU för Nationella Fronten bör således ligga i Sverigedemokraternas intresse. Dessvärre slutar både likheterna och våra väljares analys av Front National just där. Kollar vi istället på deras inrikespolitik så har de betydligt mer gemensamt med svenska vänsterpartiet än oss. 35-timmarsvecka, 60 år som pensionsålder och förstatligande av både det ena och det andra är bara tre exempel. Utöver det tillkommer en radikal protektionism som omöjligt kan försvaras med ekonomiska argument. De vill bland annat lämna (läs: inte omförhandla) internationella handelsavtal, införa straffskatt på utländsk arbetskraft (inte att jämföra med krav på lika villkor), samt låta offentlig upphandling i princip uteslutande gå till inhemska företag.

Jag kan absolut köpa att man vill, inte minst för att försöka vinna röster inom arbetarklassen, driva förslag med syftet att stärka den egna ekonomins konkurrenskraft men Le Pen stannar inte där. Tidigare i år var jag på plats vid ett av hennes tal i vilket hon angrep det engelska språket för att ockupera det franska…

Trots stolligheter likt dessa som jag aldrig skulle kunna försvara och som jag aktivt ämnar motverka inom svensk politik så hade hon fått min röst. Den terror som sker i Islams namn är det största hotet mot den västerländska civilisationen och för det skulle Le Pen aldrig ge vika.

// Tobias Andersson

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

The Meme War: Låt inte Bryssel kontrollera era memer

Kriget om memer har börjat. På ena sidan står vanligt folk – killar och tje...

Tobias Andersson

Avvecklingen av Sveriges kommunikationsnät

Sverige är en av världens mest tekniskt utvecklade länder, men varför straf...

Tobias Andersson

Regeringens svek mot hedersoffren

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemokra...

Tobias Andersson

EU är kolossen på lerfötter

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker komm...

Blogg

Den mångkulturella mardrömmen

 
 
De senaste dagarnas nyhetsrapportering har till stor del fokuserat på hur kvinnor och tjejer i Sverige drabbas av värderingar och normer inom utländska kulturer.
Ett inslag i TV4:s ”Kalla Fakta” har belyst hur ”moralpoliser” trakasserar kvinnor som inte lever sina liv utefter Mellanösterns kulturella dogmer. Vin på uteplatsen eller att leva ensam har idag blivit informellt förbjudet för kvinnor i dessa områden. Som om det inte var nog med det så rapporterades det även om hur könsapartheid råder på en muslimsk friskola.

Föga förvånande så har ramaskriet uteblivit från de ”feminister” som konstant vägrat att känna vid den generellt dåliga kvinnosynen som råder inom stora invandrargrupper. Trots den tystnaden så har fler än tidigare vågat ta bladet från munnen - förmodligen av rent strategiskt politiska skäl och inte som en konsekvens av ökad kritik mot utländska kulturer. 

Statsministern med flera har fördömt både det ena och det andra. Till och med Gustaf Fridolin fördömde den muslimska skolan även fast att Miljöpartiets historik talar för att skolans föreståndare lika gärna kunnat vara aktiva miljöpartister.

Men varför denna plötsliga kritik och tillsynes förvåning över den kända problematiken? Regeringspartierna tillsammans med de flesta företrädare för allianspartierna har konsekvent verkat för, och drömt om, ett mångkulturellt samhälle.

”I en politisk mångkulturalismtanke ryms en integrationssträvan som går ut på att flera kulturer ska integreras, men där var och en av dessa ska kunna behålla sina kulturella särdrag.”

Så beskrivs mångkulturalism av Nationalencyklopedin och visst är det värt att ägna det en tanke när vi nu ser resultatet av denna verklighetsfrånvända och naiva ideologi. Under allt för lång tid har Sverigedemokraternas tal om svenska värderingar och svensk kultur skämtats bort av olika politiska tyckare. Vi är, vad vi vet, det enda parti som på allvar menar att man behöver stå upp för svenska värderingar, att nyanlända ska ta seden dit dem kommer och således förkastar idén om ett mångkulturellt samhälle.

Det finns därför ytterst få representanter från övriga partier som med hedern i behåll kan kritisera denna utveckling utan att rannsaka, och offentligt ursäkta, sin tidigare hållning i frågan.
Könsapartheid och moralpoliser är exemplariska exempel på ”kulturella särdrag” inom kulturer som enligt oss aldrig skulle ha välkomnats till att bli en del av vårt samhälle.

Den mångkulturella drömmen måste överges av de som nu står ansvariga inför dess offer. I väntan på bot och bättring från dem kommer vi fortsatt verka för ett Sverige fritt från kulturella värderingar som strider mot våra lagar, vår etik och vår moral.

Ungsvenskarnas presidium; Tobias Andersson, Felix Byström, Pontus Andersson

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Nyttja beredskapskrediten

Försvaret är magert… Men det många inte vet är hur illa det står till i Sve...

Tobias Andersson

För ett sammanhållet Sverige - där alla känner trygghet

I år är det val. Det är ett ödesval för Sverige och dess medborgare. I fyra...

Tobias Andersson

Bredare inkludering under veterandagen

2008 tog man beslutet att Sverige skulle ägna den 29 maj åt att hedra och m...

Tobias Andersson

Flera ungsvenskar på partiets förslag till riksdagslista

(Ebba Hermansson) Idag presenterade partiets valberedning sitt förslag till...