Blogg

Den mångkulturella mardrömmen

 
 
De senaste dagarnas nyhetsrapportering har till stor del fokuserat på hur kvinnor och tjejer i Sverige drabbas av värderingar och normer inom utländska kulturer.
Ett inslag i TV4:s ”Kalla Fakta” har belyst hur ”moralpoliser” trakasserar kvinnor som inte lever sina liv utefter Mellanösterns kulturella dogmer. Vin på uteplatsen eller att leva ensam har idag blivit informellt förbjudet för kvinnor i dessa områden. Som om det inte var nog med det så rapporterades det även om hur könsapartheid råder på en muslimsk friskola.

Föga förvånande så har ramaskriet uteblivit från de ”feminister” som konstant vägrat att känna vid den generellt dåliga kvinnosynen som råder inom stora invandrargrupper. Trots den tystnaden så har fler än tidigare vågat ta bladet från munnen - förmodligen av rent strategiskt politiska skäl och inte som en konsekvens av ökad kritik mot utländska kulturer. 

Statsministern med flera har fördömt både det ena och det andra. Till och med Gustaf Fridolin fördömde den muslimska skolan även fast att Miljöpartiets historik talar för att skolans föreståndare lika gärna kunnat vara aktiva miljöpartister.

Men varför denna plötsliga kritik och tillsynes förvåning över den kända problematiken? Regeringspartierna tillsammans med de flesta företrädare för allianspartierna har konsekvent verkat för, och drömt om, ett mångkulturellt samhälle.

”I en politisk mångkulturalismtanke ryms en integrationssträvan som går ut på att flera kulturer ska integreras, men där var och en av dessa ska kunna behålla sina kulturella särdrag.”

Så beskrivs mångkulturalism av Nationalencyklopedin och visst är det värt att ägna det en tanke när vi nu ser resultatet av denna verklighetsfrånvända och naiva ideologi. Under allt för lång tid har Sverigedemokraternas tal om svenska värderingar och svensk kultur skämtats bort av olika politiska tyckare. Vi är, vad vi vet, det enda parti som på allvar menar att man behöver stå upp för svenska värderingar, att nyanlända ska ta seden dit dem kommer och således förkastar idén om ett mångkulturellt samhälle.

Det finns därför ytterst få representanter från övriga partier som med hedern i behåll kan kritisera denna utveckling utan att rannsaka, och offentligt ursäkta, sin tidigare hållning i frågan.
Könsapartheid och moralpoliser är exemplariska exempel på ”kulturella särdrag” inom kulturer som enligt oss aldrig skulle ha välkomnats till att bli en del av vårt samhälle.

Den mångkulturella drömmen måste överges av de som nu står ansvariga inför dess offer. I väntan på bot och bättring från dem kommer vi fortsatt verka för ett Sverige fritt från kulturella värderingar som strider mot våra lagar, vår etik och vår moral.

Ungsvenskarnas presidium; Tobias Andersson, Felix Byström, Pontus Andersson

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

The Meme War: Låt inte Bryssel kontrollera era memer

Kriget om memer har börjat. På ena sidan står vanligt folk – killar och ...

Tobias Andersson

Avvecklingen av Sveriges kommunikationsnät

Sverige är en av världens mest tekniskt utvecklade länder, men varför st...

Tobias Andersson

Regeringens svek mot hedersoffren

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemo...

Tobias Andersson

EU är kolossen på lerfötter

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker k...

Blogg

Sluta dalta med illegala invandrare - TT

Idag kan man läsa på SvD om polisens problem att utvisa illegala invandrare (http://www.svd.se/efter-lagandring--svarare-for-polisen-att-utvisa/i/senaste). Ännu en gång uppdagas alltså den bristande handlingskraft som så tydligt genomsyrar den svenska staten och dess myndigheter. Att illegala invandrare varit ett problem länge är ingen hemlighet för sverigedemokrater men nu blir det allt färre som förnekar det. 

 

Illegal kan man vara av olika skäl men vanligast i detta sammanhanget får väl anses vara utlänningar som sökt asyl men fått avslag på sin asylsökning eller invandrare som valt att direkt gå under jorden när de anlänt. Papperslös är ett annat begrepp som primärt media använder som synonym till illegal för att slippa tala om att de är just illegala. Allt för att öka, och skapa, eventuella sympatier för den berörda gruppen.

 

Oavsett begrepp så begår illegala invandrare ett lagbrott endast genom att befinna sig här då de inte har någon rätt att göra det. Detta tilltrotts har Sverige på olika sätt valt att premiera de som gjort ett aktivt val att befinna sig här illegalt. Jag minns själv att bland de första politiska aktiviteterna jag deltog i var just ett torgmöte mot gratis tandvård och sjukvård för illegala invandrare. Någonting som Alliansen genomförde tillsammans med Miljöpartiet. Kommunala exempel finns även på att illegala tilldelas rejäla gräddfiler genom t ex olika ekonomiska bidrag.

 

Illegala invandrare uppmanas alltså att stanna samtidigt som vi inte på allvar försöker utvisa dem. Inrikesminister Ygeman har tidigare talat om att 80 000 ska utvisas. Det låter bra men förmodligen är antalet som borde utvisas betydligt högre än så med tanke på hur många som kan ha gått under jorden. Dessvärre har denna "massutvisning" (som den kallades i media) ännu lyst med sin frånvaro. Varför? Jo, helt enkelt för att den politiska handlingskraften saknas.

 

Det är lätt att säga att utvisningar av personer som befinner sig här illegalt ska genomföras. Det är betydligt svårare att på allvar ge polisen och övriga myndigheter de resurser och befogenheter som krävs. Än svårare blir det när utvisningar motarbetas i media genom försök till hjärtskärande artiklar om vissa av de individer som nu riskerar att utvisas. Om Ygemans uttalande var en strategisk lögn från början eller om han bara inte klarat av att genomföra det är svårt att säga och spelar kanske ingen större roll. Vad som spelar roll är att vi måste få till en förändring och på allvar ta tag i detta problem.

 

Om den politiska viljan och handlingskraften funnits hade myndighetsledning och personal inte haft något annat val än att agera. Då hade de agerat seriöst och hårt mot detta samhällsproblem och successivt blivit av med det. Att utvisa personer som gått under jorden är självklart inte lätt men det är inte anledning nog att acceptera problemet. Genom att avskaffa alla förmåner, införa riktiga straff mot de som bistår dem, samt ge polisen utökade resurser och ordentliga befogenheter så hade vi kunnat motverka detta samhällsproblem på allvar.

 

Varje brott som begås av personer som befinner sig här illegalt hade kunnat förhindrats och varje skattekrona som kommer dem tillgodo hade kunnat lagts på seriösa investeringar på något av de områden som krisar. 

 

 // Tobbe

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Nyttja beredskapskrediten

Försvaret är magert… Men det många inte vet är hur illa det står till i ...

Tobias Andersson

För ett sammanhållet Sverige - där alla känner trygghet

I år är det val. Det är ett ödesval för Sverige och dess medborgare. I f...

Tobias Andersson

Bredare inkludering under veterandagen

2008 tog man beslutet att Sverige skulle ägna den 29 maj åt att hedra oc...

Tobias Andersson

Flera ungsvenskar på partiets förslag till riksdagslista

(Ebba Hermansson) Idag presenterade partiets valberedning sitt förslag t...