Blogg

Inför möjligheten att frivilligt betala extra skatt!

 

Sveriges ekonomi, som enligt finansminister Magdalena Andersson är urstark, har trots detta kantrats av en mängd skattehöjningar för att finansiera statens utgifter. Senast i raden av förslag var att, efter påtryckningar från Vänsterpartiet, höja skatten på investeringssparkonton och således göra det dyrare för vanligt folk att spara pengar i aktier.

Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson, Ulla Andersson, jämförde skattehöjningen med att den inte kostar mer än två påsar ”ostkrokar”. Liknande jämförelser med godsaker kopplat till fredagsmys har vi sett tidigare, inte minst när komikern Henrik Schyffert jämförde kostnaden för Sveriges flyktingmottagande med ”två Quattro stagionis, en stor Fanta och ett Netflixabonnemang”.

Som vän av ett ekonomiskt system där skatter finansierar människors välfärd är jag givetvis lycklig över att det finns människor som är beredda att försaka delar av sina inkomster för att staten ska fördela dessa till bättre behövande. Jag är också glad att det finns människor som är så pass givmilda med sina egna inkomster att de öppet tillkännager att de gärna betalar lite extra skatt till staten att fördela.

Dessa personers resonemang öppnar därför upp för en del lagändringar som skulle gynna dessa personer men även samhället i stort. Genom att skapa ytterligare en ruta i deklarationen bör man kunna erbjuda godhjärtade människor med hjärtat till vänster att frivilligt betala in extra skatt. Denna extrasumma ska dessutom kunna öronmärkas till särskilda ändamål, Henrik Schyffert hade till exempel kunnat öronmärka 5 % av sin inkomst till flyktingmottagande och Ulla Andersson hade kunnat öronmärka pengarna för att öka Sveriges bistånd till Venezuela.

Dessutom bör staten, som tack för hjälpen, skicka hem ett diplom till dessa personer med information om vad de bidragit till och hur mycket de bidragit. Även ett klistermärke med texten ”Jag betalar extra skatt!” bör ingå, detta kan de klistra fast på exempelvis sin lådcykel eller sin Fjällrävenväska för att visa för sina vänner hur godhjärtade de är.

Förslaget om att frivilligt kunna betala extra skatt är redan infört i Norge och har i Sverige för tre år sedan lyfts av den kristdemokratiska riksdagsledamoten Aron Modig. Det är dags att frågan lyfts igen och som den progressiva nation vi är så bör vi ligga i framkant även gällande skatteinbetalningar – det är ju trots allt 2017.

Ett förslag som detta hade gynnat alla delar av samhället till en förhållandevis låg administrativ kostnad. Regeringen hade fått större inkomster att fördela, de personer som gynnas av regeringens ökade budget hade fått det bättre, men framförallt hade alla som är villiga att betala extra skatt äntligen fått chansen att betala hur mycket skatt de vill.


Pontus Andersson

2:e vice talesperson, Ungsvenskarna SDU

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

Inför möjligheten att frivilligt betala extra skatt!

Sveriges ekonomi, som enligt finansminister Magdalena Andersson är urstark,...

Tobias Andersson

Vadå kyrkoval?

Vad är kyrkovalet och varför ska jag som ateist rösta? Detta är det vanliga...

Tobias Andersson

Miljonprogram eller restriktiv invandring

Regeringens förslag på lösning av den svenska bostadskrisen med högre nypro...

Tobias Andersson

Politikerna ska tjäna familjerna - inte tvärtom

Klåfingriga politiker försöker att ivrigt forma Sveriges barn genom både vä...

Blogg

Vadå kyrkoval?

 

Vad är kyrkovalet och varför ska jag som ateist rösta? Detta är det vanligaste bemötandet som jag fått av ungdomar hittills under valkampanjen. Tyvärr så är det allmänt undanskymda kyrkovalet förmodligen något okänt för en stor del av Sveriges unga.

Att bedriva en valrörelse riktat mot unga är därför inte lätt. De troende unga är redan väl medvetna om valet, och vad de ämnar rösta på, medan resten varken känner till det eller bryr sig. Personligen är jag inte troende men vikten av att rösta i kyrkovalet har inte gått mig om miste för det.

Svenska kyrkan är Sveriges största kulturbevarare i form av allt från land och fastigheter till rena kulturskatter såsom kyrkor och diverse klenoder. Det fortsatta förvaltandet av detta är således av yttersta vikt och inget som lämpar sig att klåfingriga och lättköpta sossar ansvarar för. Dessvärre så har den svenska vänsterrörelsen, precis som inom mycket annat, lyckats infiltrera Svenska kyrkan ända upp till ärkebiskopen.

Hur annars kan man förklara Svenska kyrkans vurm för mångkultur, islam, öppna gränser och israelhat?

På ungdomsnivå har SSU vid upprepade tillfällen tydligt torgfört sin hybris på området genom att bland annat utlysa att Jesus var sosse. Samt att de nu nyligen startade upp en hemsida som man försökte påskina att Svenska kyrkan låg bakom. Allt med målet att kunna sprida sin egen propaganda med Svenska kyrkan som avsändare (ungefär som S redan gör…).

Kyrkovalet är därför inte att se som ett religiöst val som endast troende bör bry sig om. Istället är det upp till oss alla, troende eller ej, att ta ansvar för kyrkans utveckling av helt andra skäl.

Om man anser att Svenska kyrkan gör rätt i att anställa imamer, samla in pengar till moskébyggen, anordna koranstudier med Sharia-lärare, bojkotta Israel och kämpa för flyktingamnesti, ja då kan man strunta i att rösta. Tycker man däremot att detta är fel och att Svenska kyrkan bör återgå till sina kärnuppgifter så får man ta sitt ansvar och rösta. Tillsammans kan vi störta vänsterns monopol inom kyrkan och verka för en kyrka som värnar om sitt kulturarv och sin sanna identitet.

Jag vill inte se att Svenska kyrkan tar större plats i vårt sekulära samhälle men jag vill se färre sossar ta plats inom Svenska kyrkan. När valet är över lär jag därför både pusta ut och lämna Svenska kyrkan. Återvänder gör jag först då den på riktigt värnar om sitt kulturarv och har slutat propagera för vänstervärderingar. Alternativt om fyra år då det åter är dags att rösta..

Tobias Andersson, nationell talesperson Ungsvenskarna

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Förstärkningspolisen behövs nu

I skuggan av terrordåden som skakar Europa så finns ett stort behov av samh...

Tobias Andersson

Förstärkningspolisen behövs nu

I skuggan av terrordåden som skakar Europa så finns ett stort behov av samh...

Tobias Andersson

Tillåt diskriminering av religiösa sexister

I Sverige anses män och kvinnor vara lika mycket värda. Personer som vägrar...

Tobias Andersson

Regeringen Löfven, detta är mer än förkastligt!

Sverige är ett land där säkerhet skall vara av högsta prioritet. Säkerhet g...

Blogg

Miljonprogram eller restriktiv invandring

 

 

Regeringens förslag på lösning av den svenska bostadskrisen med högre nyproduktionshyror faller nu platt på sig själv. Regeringens utredning visar nu att högre hyror inte ger fler hyresrätter då hyrorna redan ligger så högt som marknaden tål. Den borgerliga oppositionens lösning där folkets överklagningsrätt inskränks och där storstäderna stärks på bekostnad av övriga Sverige är minst lika otillfredsställande.

 

I dagsläget tvingas ungdomar bo hemma tills långt efter de annars skulle lämnat boet. Köerna för att få en bostad till en rimlig penning är nu flera år i många kommuner, även långt utanför innerstäderna. Det svenska folkhemmet har blivit de fås hem medan övriga medborgare får leva mer trångbott för var dag som går.

 

Om Sverige ska ta sig ur denna kris så måste man gå på det direkt underliggande problemet. Oavsett hur man vrider och vänder så går det inte komma runt det faktum att nyproduktionen av bostäder sker i en långsammare takt än befolkningstillväxten. Stora befolkningsökningar har skett förut och under den industriella eran var denna befolkningsökning inhemsk och löstes med framväxten av slum kring industrierna. Idag är befolkningsökningen konstgjord och på politiskt håll skapad genom massinvandring. Redan i slutet av 60-talet varnades det från Statens offentliga utredningar (SOU1967:18) om att bostadsbrist skulle bli ett av många resultat av en kraftig invandring.

 

Att beröva ungdomen i landet sin framtid genom att sätta andra än våra egna medborgare först är skamligt av regeringen. Sveriges medborgares egna behov måste alltid vara politikernas högsta prioritet.

 

Landets befolkning kan inte växa över landets förmåga att se till dess behov - annars återstår ransoneringar och slumstäder. De orättvisa regler som har givit gräddfiler på bostadsmarknaden där vissa grupper får förtur måste dessutom stoppas. Detta gäller primärt de många tillfällen där nyanlända har fått gå före den bostadskö som funnits. Sådana förturer är direkt diskriminerande och leder till ökad splittring, segregation och motsättningar. Möjligheten att få en bostad måste vara rättvist utformad för sveriges medborgare.

Möjligheter är stora att få fram ett ansvarsfullt bostadsbyggande. Istället för att bygga ifatt genom ett nytt miljonprogram krävs långsiktigt ansvarstagande. Det misslyckade miljonprogrammet bidrog till en splittrad och segregerad bostadsmarknad där de som kunde valde att flytta. Med ett byggprojekt i den storleksordningen som nu ligger framför oss är det därför viktigt att ta lärdom från miljonprogrammet och istället börja fasa ut modernism och brutalism från svensk bostadsmarknad för att istället ersätta det med harmoniska nyproduktioner. Hus som folk vill bo i och som till följd av sin stil bidrar till hemkänsla och sammanhållning i land och rike. Det är idag nästan bara i Sverige som upprätthåller den själsdöda DDR-arkitekturen, i andra länder och städer såsom Dresden i Tyskland väljer man nu att återbygga vackra stadskärnor. Ett hemtrevligt Sverige är möjligt och politiken är vägen.

 

Det är dags att inse att det inte är hållbart att ta emot 100 000-tals människor i en tid då bostadsbrist råder. Det är också dags att inse att bostadsbristen är ett långsiktigt problem som inte kan åtgärdas med enstaka bostadspolitiska sakförslag. Bostadsmarknaden måste tillåtas återhämta sig utan att upprepa miljonprogrammets misstag. Byggandet ska präglas av ansvarstagande och långsiktighet där stad och land växer tillsammans, hand i hand. Det är hög tid för en rättvis bostadsmarknad i Sverige som ser till folkets behov före gräddfiler till nyanlända och andra, av denna och tidigare regeringar, särbehandlade grupper.

 

Wilhelm Eriksson, Bostadspolitisk talesperson, Ungsvenskarna

Ted Bondesson, Migrations- och assimilationspolitisk talesperson, Ungsvenskarna

Mest kommenterade inläggen

Tobias Andersson

Hedersförtrycket måste bekämpas med alla medel tillgängliga

Det våld och förtryck som utövas mot unga bakom stängda dörrar har fått väx...

Tobias Andersson

Preskriptionstiden måste bli mer pragmatisk

När Ungsvenskarna poängterar vikten av att brottsoffrens ställning i Sverig...

Tobias Andersson

Bevara Kronan – Bevara Demokratin

Dagen var den 14 september 2003, 83 procent av den svenska befolkningen had...

Tobias Andersson

Sverigedemokraterna kommer aldrig bli en dörrmatta åt Alliansen

För två veckor sedan gjorde Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiska talespe...