Blogg

Politikerna ska tjäna familjerna - inte tvärtom

 
Klåfingriga politiker försöker att ivrigt forma Sveriges barn genom både värderingar och politiska intrång i familjesituationen. Regeringen använder sig av politiska motiv som ”jämställdhet” för att kunna ta kontrollen över familjernas vardag och barnuppfostran. Då politikerna infört kvoterad föräldraledighet och avskaffar det kommunala vårdnadsbidraget får föräldrarna inte bestämma själva över vem som är hemma med barnen. Det kan leda till att ekonomin och vardagen påverkas negativt. En redan tajt ekonomi kan bli tajtare om den högavlönade föräldern tvingas stanna hemma, något som går ut över hela familjen och sedermera skatteintäkterna. Vårdnadsbidraget, ett bidrag för att låta föräldrarna ta hand om barnen istället för att ha dem på förskola, avskaffades då det ansågs vara en kvinnofälla som bidrar till ojämställdhet. Att avskaffa handlingsfriheten för att öka jämställdheten är fel väg att gå om vi utgår från föräldrarna och barnens bästa.

Dessutom ser vi att allt fler skjuter upp familjebildandet och saknar tid för att ta hand om barn jämfört med förr. Upsala Nya Tidning rapporterade redan 2008 att medelåldern för förstföderskor redan då var 29 år, 30 år innan var medelåldern 24 år. År 2012 var 84 % av barnen 1-5 år inskrivna inom förskola. Folk väntar alltså desto längre med familjebildande och när de väl bildar familj väljer de flesta att ha dem på förskola istället för att ta hand om dem hemma. Samtidigt ser vi enligt Bris rapport 2017 att ohälsan ökar bland barn. Bris menar att det finns en tydlig koppling mellan psykisk ohälsa och familjesituationen. Detta behöver inte orsakas av barnomsorgen, men vad vi vet är att föräldrar har mindre tid med sina barn. Kanske har behovet av en ansvarsfull familjepolitik aldrig varit större än nu.

Sverigedemokraterna vill att fler ska kunna bilda familj och ta hand om sina barn. Vad som behövs är en generösare föräldraförsäkring, med god ersättning och fler lediga dagar när barnen är små. Regeringen bör lägga energi på att lösa samhällsproblemen istället för att styra över familjerna. Vi vill öka handlingsfriheten genom att avkvotera föräldraförsäkringen. Slutligen vill vi återinföra vårdnadsbidraget och öka valfriheten inom barnomsorg. Sverigedemokraterna vill att politikerna ska tjäna familjerna, inte tvärtom.

Alexander von Uckermann
Familjepolitisk talesperson, Ungsvenskarna
 

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

Ingen fred om Palestina vägrar att erkänna Israel

“Konflikter och krig mellan staten Israel och Palestina har pågått i över 8...

Tobias Andersson

Stackars Bianca

I någon veckas tid har vi nu kunnat följa turerna kring Bianca Ingrossos va...

Tobias Andersson

Skapa fler vägar in till Högskolan

Studentpolitiken och högskolorna har länge hamnat i skymundan i den svenska...

Tobias Andersson

Tack Stefan, Men bättre kan du!

Psykisk ohälsa är något som framförallt under det gångna året blivit ett ak...

Blogg

Förstärkningspolisen behövs nuI skuggan av terrordåden som skakar Europa så finns ett stort behov av samhället och staten att visa sin närvaro för folket ännu kraftigare, i syfte att återskapa den trygghet och glädje som har vart så typisk för oss svenskar i hemlandet. Den ordinarie polisen gör ett fantastiskt arbete varje timme, varje dag, varje vecka. Men de är redan utmattade till bristningsgränsen och de behövs till och ska hantera utredandet av brott och grövre brott, deras resurser bör inte tunnas ut ytterligare för en utökad närvaro och patrulleringar även om det är av yttersta prioritet att trygga våra medborgares säkerhet.


Vi kan dock uppnå en positiv och säkerhetsskapande kraft genom att skapa en ny Förstärkningspolis som består av delar av Försvarsmaktens soldater. Syftet med Förstärkningspolisen ska vara att visa "show of force" och alltså inte att utbilda nya brottsutredare eller kriminalpoliser. Det ska vara denna typ av Förstärkningspoliser som patrullerar, posterar och ständigt finns närvarande på strategiska punkter i täta befolkningscentra som Stockholm, Göteborg och Malmö men även i särskilt utsatta områden eller så kallade ”No-go zoner”. Utöver detta skall dessa nya Förstärkningspoliser ej vara bemannade av framtida värnpliktiga utan enbart av anställd personal och dessutom skall dessa vara krigsplacerade i sitt förband för att kunna användas av Försvarsmakten även efter avslutad tjänst i händelse av höjd beredskap, kris eller krig.


Tanken med en Förstärkningspolis ska vara att kraftfullt visa statens närvaro, att den ständigt finns där och att de förebygger brott genom sin blotta närvaro. Förstärkningspolisen ska självfallet också kunna ingripa för att förhindra att brott genomförs eller stoppa förövare som begår eller har begått ett brott. En grupp tränade och utbildade soldater i direkt anslutning till ett terrordåd kan i det inledande kritiska skedet även stävja eller förminska effekterna av terrordådet dramatiskt.


En ytterst viktig sak att minnas är dock att Försvarsmakten med nuvarande budget och personaluthållighet inte förmår att bemanna, utrusta eller sätta upp en sådan styrka utan betydande ekonomiska tillskott. Ungsvenskarna vill återuppbygga och rusta hela totalförsvaret och i detta koncept platsar en Förstärkningspolis alldeles ypperligt. Vi förstår att detta kommer att kräva stora ekonomiska resurser men vi vet också att säkerheten för hela Sveriges befolkning är någonting som är värt att prioritera och satsa på. Vi sätter Sveriges säkerhet främst i alla lägen.

Sergeant Michael Clarke
Försvars- och Säkerhetspolitisk talesperson Ungsvenskarna

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Migranter kan få stanna utan giltiga skäl - med regeringens nya förslag

Efter att Sveriges generösa flyktingpolitik ledde till migrationsvågen unde...

Tobias Andersson

Idag avgörs framtiden för internet i USA

Nätneutralitet är ett begrepp som bygger på principen att internetleverantö...

Tobias Andersson

S kan aldrig bekämpa antisemitism

De senaste dagarna har rapporteringen om helt öppet och offentligt hat, hot...

Tobias Andersson

Ungsvenskarna på Landsdagarna!

(På bild syns vår nya partistyrelse) Nu i helgen avhandlades partiets Lands...

Blogg

Förstärkningspolisen behövs nu


 

I skuggan av terrordåden som skakar Europa så finns ett stort behov av samhället och staten att visa sin närvaro för folket ännu kraftigare, i syfte att återskapa den trygghet och glädje som har vart så typisk för oss svenskar i hemlandet. Den ordinarie polisen gör ett fantastiskt arbete varje timme, varje dag, varje vecka. Men de är redan utmattade till bristningsgränsen och de behövs till och ska hantera utredandet av brott och grövre brott, deras resurser bör inte tunnas ut ytterligare för en utökad närvaro och patrulleringar även om det är av yttersta prioritet att trygga våra medborgares säkerhet.


Vi kan dock uppnå en positiv och säkerhetsskapande kraft genom att skapa en ny Förstärkningspolis som består av delar av Försvarsmaktens soldater. Syftet med Förstärkningspolisen ska vara att visa "show of force" och alltså inte att utbilda nya brottsutredare eller kriminalpoliser. Det ska vara denna typ av Förstärkningspoliser som patrullerar, posterar och ständigt finns närvarande på strategiska punkter i täta befolkningscentra som Stockholm, Göteborg och Malmö men även i särskilt utsatta områden eller så kallade ”No-go zoner”. Utöver detta skall dessa nya Förstärkningspoliser ej vara bemannade av framtida värnpliktiga utan enbart av anställd personal och dessutom skall dessa vara krigsplacerade i sitt förband för att kunna användas av Försvarsmakten även efter avslutad tjänst i händelse av höjd beredskap, kris eller krig.


Tanken med en Förstärkningspolis ska vara att kraftfullt visa statens närvaro, att den ständigt finns där och att de förebygger brott genom sin blotta närvaro. Förstärkningspolisen ska självfallet också kunna ingripa för att förhindra att brott genomförs eller stoppa förövare som begår eller har begått ett brott. En grupp tränade och utbildade soldater i direkt anslutning till ett terrordåd kan i det inledande kritiska skedet även stävja eller förminska effekterna av terrordådet dramatiskt.


En ytterst viktig sak att minnas är dock att Försvarsmakten med nuvarande budget och personaluthållighet inte förmår att bemanna, utrusta eller sätta upp en sådan styrka utan betydande ekonomiska tillskott. Ungsvenskarna vill återuppbygga och rusta hela totalförsvaret och i detta koncept platsar en Förstärkningspolis alldeles ypperligt. Vi förstår att detta kommer att kräva stora ekonomiska resurser men vi vet också att säkerheten för hela Sveriges befolkning är någonting som är värt att prioritera och satsa på. Vi sätter Sveriges säkerhet främst i alla lägen.

Sergeant Michael Clarke
Försvars- och Säkerhetspolitisk talesperson Ungsvenskarna

Mest kommenterade inläggen

Tobias Andersson

Ett år med Ungsvenskarna

Det har nu gått ett år på dagen sedan jag gick på det första mötet med ungs...

Tobias Andersson

Studentbostäder ska inte bli en klassfråga

Nu är det återigen höst och det innebär att unga landet runt packar sina sa...

Tobias Andersson

Inför möjligheten att frivilligt betala extra skatt!

Sveriges ekonomi, som enligt finansminister Magdalena Andersson är urstark,...

Tobias Andersson

Vadå kyrkoval?

Vad är kyrkovalet och varför ska jag som ateist rösta? Detta är det vanliga...