Blogg

Trubbel i paradiset

 
Det har utan tvekan skett ett skifte i svensk politik. Ett skifte som har skapat påfrestningar för de tidigare så självklara politiska utgångspunkterna och samarbetena. Delar av den politik SD länge drivit och som övriga konstant kritiserat och smädat är nu helt plötsligt regeringspolitik. Kvar står allianser som vilar på en ostadig grund.
Regeringen har successivt försökt luckra upp den genomförda politiken genom att benämna den som tillfällig. Samtidigt har Moderaterna gjort en kovändning från ”öppna era hjärtan” till att bedriva en, på riktigt, restriktiv migrationspolitik.

Vi har med rätta ifrågasatt seriositeten i den nya linjen när man samtidigt vill bilda regering med Alliansen, vars övriga partier ger lite stöd till Moderaternas vändning. Men om man tror att oenigheten i Alliansen är påtagande är det ingenting jämfört med splittringen bland ungdomsförbunden.

Fram tills nyligen var KDU det enda ungdomsförbundet i Ung-Alliansen som ens berörde den uppenbara problematik som migrationen till Sverige fört med sig. MUF, LUF och CUF var istället övertygade om att öppna gränser och fri migration var en självklarhet och att man på sin höjd kanske skulle behöva reformera arbetsmarknaden lite för att klara av det. 

Den forna MUF-ledningens liberalism saknade uppenbarligen stöd bland förbundets medlemmar varpå en ny förbundsordförande valdes med en jordskredsseger. En ordförande som gick till val på att minska kostnaderna för migrationen genom att bland annat lägga större ansvar på de som migrerar hit och begränsa deras tillgång till välfärden. Något som självklart skulle minska ”pull-faktorerna” till Sverige och således minska migrationen. Reaktionen på detta var att både CUF och LUF gick i taket (http://www.metro.se/metro-debatt/vi-maste-fortsatta-oppna-granserna-for-flyktingar-mufs-linje-oroar-oss/EVHpkv!mDHwcATkeudM/) och beskyllde MUF för att flörta med SD-väljare samtidigt som de åter passade på att framföra sina orealistiska tankar gällande öppna gränser.
In i bilden kommer KDU. Ett rimligt antagande hade varit att de skulle välja att backa MUF, men istället väljer KDU:s nyvalda ordförande att påpeka att de minsann är de enda i Ung-Alliansen som inte tror på fri invandring. Uttalandet stöds dels genom tidigare uttalanden från den nya MUF-ordföranden.

Min spontana reaktion på de uppenbara interna konflikterna inom Ung-Alliansen är att det, likt KDU belyst, är upp till bevis för MUF att göra gällande huruvida man menar allvar med sin nyfunna önskan kring migrationen. Men i ett större perspektiv är det uppenbart att sprickan i Alliansen är större än vad man velat påskina, framförallt bland ungdomsförbunden.

Hur dessa framtida ledare ska kunna hålla ihop i en regering när de bråkar om grundläggande politik är för mig en gåta.

// Tobias A.

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

The Meme War: Låt inte Bryssel kontrollera era memer

Kriget om memer har börjat. På ena sidan står vanligt folk – killar och tje...

Tobias Andersson

Avvecklingen av Sveriges kommunikationsnät

Sverige är en av världens mest tekniskt utvecklade länder, men varför straf...

Tobias Andersson

Regeringens svek mot hedersoffren

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemokra...

Tobias Andersson

EU är kolossen på lerfötter

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker komm...

Blogg

Feminism syftar till indoktrinering - GästinläggLåt mig vara tydlig och konkret.

Jag har alltid och kommer alltid tala mig varm för jämställdhet. Det är viktigt att vi, stora som små, kvinnor som män samt högavlönade som lågavlönade, talar om klyftorna som existerar ute på arbetsmarknaden och samhället i stort.

Jag vill en gång för alla slå hål på myten om att vi Ungsvenskar inte lyfter tillika dagordningsätter jämställdhetsfrågan inom politiken. Inget ungdomsförbund bedriver dagarna i ända en politik som är så fördelaktig för kvinnornas egna och självständiga beslutanderätt. Beslut om hur föräldraledigheten ska fördelas mellan mamman och pappan, hur pensionerna till kvinnorna ska regleras gynnsammare samt hur kvinnornas säkerhet skall förbättras så att de ska kunna vistas ute, utan att känna rädsla.
Vi vet att en jämställd välfungerande samhällsordning skapas genom utbildning. Det är således ett av skälen till att vi nu bildat Ungsvenska studenter som vill agera som en motpol mot ineffektiv feminismpopulism på Sveriges läroverk.

Våra medlemmar ser dagligen hur indoktrineringsprocessen fortlöper på läroverken, där vänsterns radikalfeminism normaliseras på demokratins bekostnad. Vi godtar inte en sådan samhällsutveckling.

Vi kräver nu att läroverken tar i med hårdhandskarna mot politisk förvanskning. Vi godtar inte att undervisningen sker i ett vi- och- dem -perspektiv.
Läroverken skall vara en plats där demokratin respekteras, åsikter främjas och undervisningen förhåller sig politiskt neutral.

Våra medlemmar vick erfara en odemokratisk valrörelse 2014 på läroverken och våra medlemmar ser än idag hur den politiskt korrekta sfären fortfarande regerar, dikterar och analyserar politik efter deras preferenser.

Om vi inte tillåts att komma till tal, om vi inte tillåts att kritisera politiska ideologier är och förblir den demokratiska yttrandefriheten hotad.

Vi lovar och försäkrar att vårt politiska engagemang gör skillnad för Sverige, att vårt politiska engagemang ger ringar på vattnet och att vi med alla till buds stående medel gemensamt ska sörja för att implementera en ordning som främjar det politiska klimatet i Sverige oavsett politisk övertygelse.
Ensamma är vi Ungsvenskar starka men kollektivt är vi starkare!

Albin Karlsson
Stundentpolitisk talesperson för Ungsvenskarna.

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Nyttja beredskapskrediten

Försvaret är magert… Men det många inte vet är hur illa det står till i Sve...

Tobias Andersson

För ett sammanhållet Sverige - där alla känner trygghet

I år är det val. Det är ett ödesval för Sverige och dess medborgare. I fyra...

Tobias Andersson

Bredare inkludering under veterandagen

2008 tog man beslutet att Sverige skulle ägna den 29 maj åt att hedra och m...

Tobias Andersson

Flera ungsvenskar på partiets förslag till riksdagslista

(Ebba Hermansson) Idag presenterade partiets valberedning sitt förslag till...