Blogg

Tillåt diskriminering av religiösa sexisterI Sverige anses män och kvinnor vara lika mycket värda. Personer som vägrar skaka hand med det motsatta könet, eller som hyser bestämda uppfattningar om dess “renhet” respektive “orenhet”, betraktas med berättigad misstro. Därför är det desto mer provocerande, att nuvarande diskrimineringslagstiftning håller just sådana bakåtsträvande sexister om ryggen.

2013 tilldelades en muslimsk man i Trollhättan en praktikplats. Väl där, så vägrade han emellertid skaka hand med den kvinnliga arbetsledaren (som lök på laxen tillägger mannen att han måste ”tvätta sig efteråt i så fall”). Arbetsledaren förklarade då att det är en självklarhet att man skakar hand med alla oavsett kön, men det borde hon naturligtvis inte ha gjort. Vipps, så kopplas Diskrimineringsombudsmannen in, och ut betalas raskt 30000 i skadestånd, och arbetsledaren får en tillsägelse.


Nästa exempel är från tidigare i år. En man i Uppland söker ett jobb som behandlingsassistent. Han berättar i samma veva att han av religiösa skäl vägrar skaka hand med kvinnor, varpå företaget av begripliga skäl avbryter rekryteringen. Därefter anmäler mannen till DO, och återigen får den som vill diskriminera kvinnor rätt av Diskrimineringsombudsmannen.


Detta är bara två exempel. Listan kan göras lång, och tyvärr så kommer samma sak förmodligen ske igen; om inget görs, det vill säga. Vi i Ungsvenskarna är trötta på att se svenska jämställdhetsnormer – jämställdhetsnormer, som vi vet att de allra flesta muslimer och invandrare uppskattar - undermineras av ett fåtal fanatiker, som utnyttjar diskrimineringslagen för att främja diskriminering. Det är dags att Sverige på allvar kväver dessa tendenser i sin linda, och ändrar diskrimineringslagen så att det inte längre går att stämma arbetsgivare för att de inte vill anställa sexister. Religiösas särskilda skydd mot indirekt diskriminering måste slopas!

Skälen därtill är många. För det första är det en ren trygghetsfråga för tjejerna som tvingas interagera med de sexistiska anställda. En fråga till dig som är tjej eller kvinna och läser detta: skulle du känt dig bekväm med att tilldelas en behandlingsassistent, som vägrar ta dig i hand på grund av ditt kön? Jag är nog inte alltför vågad om jag antar att svaret är nej.


Vidare är det märkligt att tilldela religiösa uppfattningar långtgående privilegier, som andra uppfattningar inte har. En läkare som vägrar ta judar i hand med hänvisning till sin politiska uppfattning skulle omedelbart avskedas, och något skadestånd skulle han inte se röken av. Det är helt rätt. Men en muslim som vägrar ta kvinnor i hand, kommer inte bara undan, utan aktivt belönas för sina villfarelser. Det är såväl vidrigt som befängt, och det är något som Ungsvenskarna aldrig kommer tolerera.


Man kan möjligen invända, att vårt förslag kommer öka polariseringen i samhället och möjliggöra smygrasistisk godtycklighet från arbetsgivarnas sida. Det motargumentet saknar dock stadga, och förefaller omotiverat. Det är värt att upprepa, att direkt diskriminering av religiösa skäl naturligtvis fortfarande skall vara förbjudet. Ingen ska kunna vägra anställa en muslim enbart på grund av att han är muslim; att vägra det är precis lika motbjudande som att vägra ta kvinnor i hand. Våra åtgärder berör enbart de religiösa, som använder sin religion som ett vapen för att underminera jämställdhetsnormer, eller i annat fall för att slippa utföra arbetsuppgifter. Den vanlige religionsutövaren är fortsatt skyddad mot orättvis behandling.


Dessutom så innebär de bisarra konsekvenserna av nuvarande lagstiftning att diskrimineringen av muslimer och nyanlända på arbetsmarknaden faktiskt ökar. En arbetsgivare kan ju nämligen inte utifrån CV:et veta om han har att göra med en religionsskyddad sexist, och då blir det genast frestande att sålla bort de med utländskt klingande namn, eftersom de bevisligen är överrepresenterade i sådana här ärenden. Det är något vi vet tyvärr ibland också sker. Vårt förslag skulle alltså göra det mindre riskfyllt för arbetsgivare att anställa nyanlända, och främja integrationen.


För att komma till rätta med den växande otryggheten bland kvinnor, krävs att samhället markerar sin avsky mot diskriminering, sexism och misogyni. I vårt Sverige, ska ingen komma undan med att vägra behandla kvinnor med respekt. Ingen ska komma undan med att diskriminera, skyddad av diskrimineringslagen. Ingen ska komma undan med att underminera svenska jämställdhetsnormer, utan att känna sig som precis det han är - ovälkommen.

Johannes Norrman

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

Tillåt diskriminering av religiösa sexister

I Sverige anses män och kvinnor vara lika mycket värda. Personer som vägrar...

Tobias Andersson

Regeringen Löfven, detta är mer än förkastligt!

Sverige är ett land där säkerhet skall vara av högsta prioritet. Säkerhet g...

Tobias Andersson

Hedersförtrycket måste bekämpas med alla medel tillgängliga

Det våld och förtryck som utövas mot unga bakom stängda dörrar har fått väx...

Tobias Andersson

Preskriptionstiden måste bli mer pragmatisk

När Ungsvenskarna poängterar vikten av att brottsoffrens ställning i Sverig...

Blogg

Regeringen Löfven, detta är mer än förkastligt!

Sverige är ett land där säkerhet skall vara av högsta prioritet. Säkerhet gällande riket samt säkerhet gällande den enskilda individen som bidrar till- och lever i Sverige.


Detta för att Sverige är ett fritt och demokratisk samhälle där du ska få yttra dig, där du ska få friheten du förtjänar och sist men inte minst - säkerheten du förtjänar. Att då läcka sekretessbelagda register till Östeuropeiska IT-tekniker som inte säkerhetskontrolleras är absurt.


Jag har svårt att släppa att de svenska poliser, de medborgare med skyddad identitet, de medborgare med bepansrade fordon och all information om Sveriges vägar, broar, hamnar och T-banor har läckts ut till östeuropeiska IT-tekniker som inte har säkerhetskontrolleras. Att sekretessbelagd information gällande rikets säkerhet ligger i händerna på IT-tekniker som inte ska ha tillgång till informationen. Endast för att spara pengar och påskynda processen - Det är en hemsk tanke.


Vi i Ungsvenskarna Skåne anser att det är ett oerhört skadligt agerande som har äventyrat Rikets säkerhet och vi ser positivt till en misstroendevotum mot den sittande S-regeringen efter riksmötets öppnande i September. Vi anser att en regering ska arbeta för folkets- och för Sveriges bästa och därför öppnas det frågetecken när regeringen ska ha informerats om beslutet att strunta i svenska lagar och fått varningar av SÄPO redan i februari 2016 men avskedat transportstyrelsens dåvarande generaldirektör Maria Ågren först ett år senare.


Ett annat argument för att väcka en misstroendevotum mot regeringen är deras bristande interna kommunikation när det gäller den här oerhört viktiga frågan. Inrikesminister Anders Ygeman (S) fick information om skandalen redan i Januari förra året och två månader senare fick Försvarsminister Peter Hultqvist (S) ta del av informationen.


Däremot finner jag det oerhört intressant att det ansvariga statsrådet, Infrastrukturminister Anna Johansson (S) och Statsminister Stefan Löfvén (S) fick ta del av informationen i Januari i år… Inte ens på min gymnasieskola tiger elever för lärare om det är något allvarligt så har skett… Så jag finner en stark ironi i att regeringen inte klarar av att prata med varandra internt gällande något som äventyrar rikets säkerhet när till och med mina klasskamrater kan prata med varandra och lösa upp bråk eller hetsiga diskussioner - trots att det i princip aldrig behövs.


Men vi i Ungsvenskarna Skåne anser att regeringen Löfven borde ha angett var sitt nyårslöfte i slutet av förra året gällande att förbättra den interna kommunikationen i regeringen, så att Sverige inte ska behöva hålla andan för såna här, eller liknande skandaler igen...


Vi anser även att statsministern borde ha gett ett extra nyårslöfte - att han ska ta sig i kragen och börja förmedla en mer uppseendeväckande syn på ledarskap än vad han har gjort under presskonferensen 24/7 då han först uttalade sig efter hela åtta dygn.


För att avrunda så vill jag vända mig direkt till dig som läser den här artikeln… Glöm inte när du går till valurnan nästa år att Sverigedemokraterna däremot har motionerat om att de trafikuppgifter som ska lagras av leverantörer i Sverige ej ska få lagras utanför Sveriges gränser samt att vi har budgeterat för ett förstärkt IT-försvar som bland annat ska tillhandahålla säkra datasystem för svenska myndigheter. Glöm inte det 9 september 2018.


Filip Persson
Regional Kontaktperson, Ungsvenskarna Skåne
Ledamot, SD Bromölla

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Bevara Kronan – Bevara Demokratin

Dagen var den 14 september 2003, 83 procent av den svenska befolkningen had...

Tobias Andersson

Sverigedemokraterna kommer aldrig bli en dörrmatta åt Alliansen

För två veckor sedan gjorde Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiska talespe...

Tobias Andersson

Ansvarslöst att ta bort ID-kontroller

ID-kontrollerna vid Öresundsbron har sedan införandet i januari 2016 haft a...

Tobias Andersson

Hur kan det gå dåligt för ett land det går så bra för?

Arbetslösheten är nere på låga nivåer, hundratusentals fler har gått till j...

Blogg

Hedersförtrycket måste bekämpas med alla medel tillgängliga

 


Det våld och förtryck som utövas mot unga bakom stängda dörrar har fått växa obekymrat. Samtal om svenska värderingar för nyanlända kommer inte lösa problemet. Det ska inte vara de unga flickorna som är rädda för sina släktingar som sätter heder framför allt, det är dessa monster som ska vara rädda. För det behövs politik som ser till gärningen för vad den är - omänsklig.

Medan vissa sitter i sina trygga hem och diskuterar hur patriarkala strukturer är anledningen till att män är överrepresenterade bland Stockholms statyer lever hundratusentals unga i en värld där hedersförtryck tillhör vardagen. Det kanske är så enkelt att många har varit naiva. Att det fanns en underliggande tro på att människor som kom till Sverige skulle inse hur bra det svenska samhället är och anpassa sig till det, även om förespråkandet av mångkulturalism visar på motsatsen.

Att enbart påpeka vilka delar som lagt grunden för det svenska misslyckandet i att motarbeta hedersförtryck är knappast effektivt. Besluten har redan fattats, brickorna har redan fallit. Det vi kan göra nu är att utgå från den verklighet vi skapat och arbeta för att förändra den. För att bekämpa hedersförtrycket behöver vi dela upp det i delar, med olika förslag på varje område:

1. Lagstiftningen. Sverige saknar i dag en vettig lagstiftning på området. Det finns förvisso straffrättsliga och civilrättsliga bestämmelser som stärker skyddet mot tvångs- och barnäktenskap, men dessa är bristfälliga. Det behövs lagar som riktar sig specifik mot hedersvåld och förtyck med långa fängelsestraff som följd – och livstids utvisning där det är möjligt. När en far fattar ett beslut om att misshandla sin dotter för att hon har ”vanärat” familjen ska det vara med vetskapen om att rättssystemet inte ser med blida ögon på det.

2. Utbildningen. De som utsätts är inte isolerade från samhället. De går i skolan likt oss flesta och det är även där vi behöver rikta mer resurser. En del av utbildningen i grundskolan bör rikta sig till att berätta för elever vilka friheter de har rätt till och hur man ska agera när man utsätts för förtryck – redan från förskolan. Vidare behöver även lärarna utbildas i att uppmärksamma elever som eventuellt är drabbade, ett snabbt agerande är i många fall avgörande.

3. Insatser under ungas fritid. Hedersvåld kan existera i det gömda så länge vi ursäktar och uppmuntrar vissa grupper att skapa sina egna samhällen och leva efter sina egna regler. För att motverka detta bör vi ställa högre krav att delta i aktiviteter utanför skoltid. Genom att se till att ungdomar idrottar tillsammans med andra hindrar vi patriarkala krafter från att låsa in sina döttrar. Om det kan ske med hjälp av att subventionera medlemsavgifter i idrottsföreningar eller genom att införa ett statligt idrottsprogram låter jag vara osagt.

Jag har länge ansett att det bör vara upp till den enskilde individen att bestämma över sin klädsel och sitt utseende, så länge det inte går ut över någon annan. En åsikt som jag inte kan stå för längre. Även om en del av de som bär slöja gör det frivilligt går det inte att bortse från att plagget bär en stor del av ansvaret för att hedersförtrycket får fortskrida. I en perfekt värld skulle de som bär slöjan frivilligt ta av sig den för att belysa de som blivit tvingade att bära den, men tyvärr ser många fortfarande bara till sig själva. Med anledning av detta är det rimligt att begränsa användandet av religiösa huvudbonader för unga, och jag tror att om det finns en gud däruppe så skulle han hålla med mig.

Felix Byström
Vice talesperson, Ungsvenskarna.

Mest kommenterade inläggen

Tobias Andersson

Prioritera folket, inte EU

(Felix Byström och Gabriel Kroon) (Följande text är en replik till den arti...

Tobias Andersson

Orimligt hyllande av Le Pen

Idag sker den första etappen i det franska valet och namnet på allas läppar...

Tobias Andersson

Den mångkulturella mardrömmen

De senaste dagarnas nyhetsrapportering har till stor del fokuserat på hur k...

Tobias Andersson

Flygskatten saknar funktion

Förra veckan kom nyheten att regeringen vill införa en flygskatt som ska mi...