Blogg

Bevara Kronan – Bevara Demokratin

 

Dagen var den 14 september 2003, 83 procent av den svenska befolkningen hade gått till valurnorna för att göra sin röst hörd – Anser du att Sverige skall införa euron som valuta? Resultatet blev ett tydligt nej med 56 % mot 42 %.

Det svenska folket hade använt sig av sin demokratiska rättighet att påverka Sverige. Oavsett ursprunglig inställning till euron 2003 så är det tydligt att den självständiga svenska kronan har utgjort fundamentet för en god svensk ekonomi och minskat effekterna av den globala finanskrisen 2008.

Den 22 Maj 2017, kom nyheten om att det styrande etablissemanget inom den Europeiska Unionen planerade att tvinga samtliga medlemsländer, inklusive Sverige, att ansluta sig till euron fram till 2025. Eurokraternas agerande visar tydligt att Bryssel har valt att fortsätta på sin inslagna väg om att skapa ett ”Förenta Staterna av Europa ” snarare än att dra lärdom av det breda folkliga missnöjet som ledde till Brexit och snart andra ” –exits” och reformera unionen.

EU-kommissionen föreslår alltså att Sverige ska förkasta kronan och fråntas möjligheten att själv styra sin penningpolitik och därmed effektivt möta konjunkturcykler, för att istället bli en medlem i eurosamarbetet.

För EU är fördelarna många, där Bryssel framförallt ges en möjlighet till att koppla ett hårdare grepp om Sverige, som är en av de största nettobetalare till EU räknat per capita. Men frågan vi svenskar måste ställa oss är till vilken nytta är euron för oss? 

Att ingå i ett monetärt samarbete, där samtliga länder är med och delar på eventuella ekonomiska smällar ställer höga krav på medlemsländernas ekonomier. Det är därför mycket oroväckande att enbart 6 av 19 medlemsstater uppfyller konvergenskriterierna om en statskuld under 60 % av BNP samtidigt som eurozonens genomsnittliga statskuld ligger på närmare 90 %.  Situationen blir än mer oroväckande när stora ekonomier som Italien har en statskuld på 130 %, Frankrike 100 % och Grekland 180 % samtidigt som be brottas med strukturella kostnader.

Att kräva att Sverige ska gå in i eurosamarbetet kan likställas med att kräva en frisk person att genomföra en hjärnoperation– i bästa fall kommer du ut som tidigare i värsta fall kommer du ut som en skugga av ditt tidigare jag.

I och med förslaget att kringgå demokratin så visar Bryssel sitt rätta ansikte – att med alla möjliga medel fortsätta integrationen av de suveräna länderna inom Europa till en gemensam federation med en valuta, ett parlament och ett huvudsäte. 

Nyheten bör ses som en väckarklocka där Sveriges olika regeringar har tryckt på snooze-knappen allt för länge. Nu är det dags att en gång för alla vakna upp, öppna dörren och kliva ut från det isolerade rummet.

Gabriel Kroon, Internationell sekreterare Ungsvenskarna

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

The Meme War: Låt inte Bryssel kontrollera era memer

Kriget om memer har börjat. På ena sidan står vanligt folk – killar och tje...

Tobias Andersson

Avvecklingen av Sveriges kommunikationsnät

Sverige är en av världens mest tekniskt utvecklade länder, men varför straf...

Tobias Andersson

Regeringens svek mot hedersoffren

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemokra...

Tobias Andersson

EU är kolossen på lerfötter

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker komm...

Blogg

Prioritera folket, inte EU

 (Felix Byström och Gabriel Kroon)
 

(Följande text är en replik till den artikel som återfinns underst i inlägget, Dagens Arena ville inte publicera vår replik där...)

Det är intressant att ungdomsförbundsordföranden till det parti som ville att de svenska asylreglerna skulle anpassas till EU:s miniminivå vill straffa andra länder som kommit till insikten, långt innan Sverige, att ansvarslös invandringspolitik inte är positivt. Philip Botström borde ta lärdom från dessa länder, istället för att föreslå bestraffningar för god analysförmåga.

Först och främst vill vi börja med att hålla med Philip Botström. Det har varit alldeles för lätt att bli medlem i EU. Bulgarien och Rumänien borde aldrig ha fått tillgång till den fria rörelsen vilket inneburit en belastning för Sverige i form av det hitresta tiggeriet. Turkiet, som alltmer närmar sig att bli en islamistisk diktatur, stod länge i farstun och väntade på att bli insläppt i EU. Det är dock inte här som Philip Botström väljer att lägga sin energi.

Fokus ligger istället på de länder som, till följd av demokratiska beslut, valt att prioritera sina medborgares säkerhet och tillgång till välfärd istället för öppna gränser. Det borde vara ett underligt agerande, men istället är det ett vanligt kännetecken för den svenska och europeiska socialdemokratin: Det viktiga är att ingen har det bättre än någon annan.

Men även om det är enkelt att en fråga av det här slaget kommer att handla om huruvida det ska vara en hög eller låg migration är det inte primärt det som bör diskuteras. Det som bör diskuteras är huruvida EU har rätten att besluta om enskilda länders angelägenheter.

Vi är av uppfattningen att det är EU:s medlemsländer som ska välja om de ska ta emot migranter eller inte, samt hur många migranter de väljer att ta emot. Det måste vara upp till varje medlemsland att avgöra om de vill föra en effektiv biståndspolitik eller en destruktiv invandringspolitik.

Vår syn på demokrati skiljer sig från SSU:s. Vi anser att i en demokrati bör beslut fattas på lägsta ändamålsenliga nivå, d.v.s. så nära medborgarna som möjligt. Migrationspolitiken hör helt klart till en av de delar där beslut bör fattas av medborgarna, inte EU.

Med denna demokratiska princip som utgångspunkt är det inte Ungern eller Tjeckien som ska straffas. Det är Angela Merkel, Francois Hollande och alla de partier som tillsammans med Philip Botström och SSU vill urholka de europeiska demokratierna.

Felix Byström, Vice talesperson, Ungsvenskarna
Gabriel Kroon, EU-politisk talesperson, Ungsvenskarna

(http://www.dagensarena.se/opinion/ssu-flyktingvagrande-eu-lander-bor-mista-sin-rostratt/)

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Nyttja beredskapskrediten

Försvaret är magert… Men det många inte vet är hur illa det står till i Sve...

Tobias Andersson

För ett sammanhållet Sverige - där alla känner trygghet

I år är det val. Det är ett ödesval för Sverige och dess medborgare. I fyra...

Tobias Andersson

Bredare inkludering under veterandagen

2008 tog man beslutet att Sverige skulle ägna den 29 maj åt att hedra och m...

Tobias Andersson

Flera ungsvenskar på partiets förslag till riksdagslista

(Ebba Hermansson) Idag presenterade partiets valberedning sitt förslag till...

Blogg

Orimligt hyllande av Le Pen

 
Idag sker den första etappen i det franska valet och namnet på allas läppar är; Le Pen. Vissa är hoppfyllda, andra är oroliga och jag misstänker att etablissemanget är livrädda.

Jag har själv träffat Marine Le Pen och flera av hennes kollegor. De som kunnat göra sig förstådda på engelska har överlag varit trevliga och relativt vettiga. Innebär det att hon har mitt helhjärtade stöd? Nej, verkligen inte.

Min uppfattning är dock att Le Pen har stort stöd i de sverigedemokratiska leden, föga förvånande tänker de flesta. Att Le Pen attraherar SD-väljare är egentligen inte alls märkligt sett till att hon ofta klumpats ihop med Brexit och Trump, samt blivit en symbol mot etablissemanget, migration och Islam. Flera saker som ger de flesta sverigedemokrater en lite tyngre andning.

Och bortser man från Front Nationals betydligt varmare inställning till Putin och Ryssland så finns många likheter mellan våra partier sett ur en europeisk kontext. Både SD och Fronten vill ta krafttag mot terrorism, minimera Islams inflytande, kraftigt begränsa migrationen och ha en folkomröstning om respektive lands EU-medlemskap.

Ett utökat inflytande inom EU för Nationella Fronten bör således ligga i Sverigedemokraternas intresse. Dessvärre slutar både likheterna och våra väljares analys av Front National just där. Kollar vi istället på deras inrikespolitik så har de betydligt mer gemensamt med svenska vänsterpartiet än oss. 35-timmarsvecka, 60 år som pensionsålder och förstatligande av både det ena och det andra är bara tre exempel. Utöver det tillkommer en radikal protektionism som omöjligt kan försvaras med ekonomiska argument. De vill bland annat lämna (läs: inte omförhandla) internationella handelsavtal, införa straffskatt på utländsk arbetskraft (inte att jämföra med krav på lika villkor), samt låta offentlig upphandling i princip uteslutande gå till inhemska företag.

Jag kan absolut köpa att man vill, inte minst för att försöka vinna röster inom arbetarklassen, driva förslag med syftet att stärka den egna ekonomins konkurrenskraft men Le Pen stannar inte där. Tidigare i år var jag på plats vid ett av hennes tal i vilket hon angrep det engelska språket för att ockupera det franska…

Trots stolligheter likt dessa som jag aldrig skulle kunna försvara och som jag aktivt ämnar motverka inom svensk politik så hade hon fått min röst. Den terror som sker i Islams namn är det största hotet mot den västerländska civilisationen och för det skulle Le Pen aldrig ge vika.

// Tobias Andersson

Mest kommenterade inläggen

Tobias Andersson

Socialdemokrati – en utdöende ideologi

Att Socialdemokraterna ska ha byggt Sverige är det många som talar för – sa...

Tobias Andersson

Bilden av Sverige

I en uppmärksammad valfilm gjord av Moderaterna i Göteborg målas en bild up...

Tobias Andersson

Det räcker inte - Satsa på Försvaret!

På grund av Sovjetunionens fall, naiva och kortsiktiga vänster- som högerpo...

Tobias Andersson

Välviljans Rasism

Det svenska folkhemmets tid präglades fram till 1960-talet av tanken om ett...