Blogg

Nej till Nord Stream 2


 
 
Efter år av Socialdemokratiskt och Alliansstyrd nedrustning så sitter nu Sverige i en otroligt farlig situation, beläget mellan två rivaliserande makter. Den demokratiska västliga alliansen NATO och den aspirerande auktoritära stormakten Ryssland. 

För att möta den här situationen på ett verklighetsförankrat sätt för vårt rikes överlevnad så måste flera stora steg vidtas. Vi behöver återuppväcka totalförsvarsplikterna så fort det går, vi måste också påbörja återtagandet av ett civilförsvar med fokus på återskapandet av en Civilförsvarsmyndighet. Vi behöver öka försvarsbudgeten markant och vi behöver använda beredskapskrediten för att snabbt täcka de stora materielluckorna som gapar i Försvarsmakten.

Men.. Vi måste också på allvar börja förbereda hela vårt folk på att en allvarlig samhällskris eller ett krig inte längre är en omöjlighet, som så många trott, och då kan vi inte redan nu bjuda in fler potentiella risker och hot till vårt land.

Vi Ungsvenskar sätter Sveriges rikes säkerhet i främsta rummet i alla lägen och därför är Nord Stream 2 en otroligt dålig affär, sett ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Vi kan inte tillåta att de viktiga hamnarna i Karlshamn på fastlandet och Slite på Gotland nyttjas för utökad rysk aktivitet i Östersjön, likaså kan vi inte tillåta dessa två hamnar att fungera som strategiska brohuvuden för främmande makt att nyttja på vårt suveräna territorium. Och vad värre är, hamnarna saknar sprängkamrar så i händelse av konflikt så kan vi inte ens oskadliggöra dessa redan färdigställda brohuvuden på ett effektivt sätt.

Om vi godkänner att Nord Stream 2 tillåts nyttja Karlshamn och Slite så ökar vi markant risken för att vårt närområde blir allt mer instabilt. Sverige är redan så svagt på grund av de många åren av nedrustningar att vi inte kan stå emot ett angrepp i nuläget, än mindre om vi tillät en potentiell fiende att nyttja dessa viktiga hamnar.

Vi får aldrig låta en summa pengar, hur stor den en må vara, gå före hela nationens säkerhet, det är egoistiskt och farligt och inget som vi Ungsvenskar vill ställa oss bakom.

Michael Clarke
Försvars- och säkerhetspolitisk talesperson

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

The Meme War: Låt inte Bryssel kontrollera era memer

Kriget om memer har börjat. På ena sidan står vanligt folk – killar och ...

Tobias Andersson

Avvecklingen av Sveriges kommunikationsnät

Sverige är en av världens mest tekniskt utvecklade länder, men varför st...

Tobias Andersson

Regeringens svek mot hedersoffren

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemo...

Tobias Andersson

EU är kolossen på lerfötter

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker k...

Blogg

MUF vägrar försvara Sverige - Gästinlägg

I lördags skrev ledande företrädare för MUF Stockholm en debattartikel med tesen att värnplikt skulle vara dåligt för försvarsförmågan och för Sverige i sin helhet. Argumenten som presenterades visar dock enbart på vilken bristande militär erfarenhet dessa ungdomar har, samt på deras bristande förståelse för krigföring. De presenterade tre skäl som jag nu ämnar bemöta å Ungsvenskarnas vägnar.

 För det första så påstår debattörerna att den träning och utbildning som de värnpliktiga skulle få inte skulle göra någon skillnad om tio år för att krigföringen i sig har ändrats. Detta är direkt falskt då det är de grundläggande soldatkunskaperna, kamratskapet och pliktkänslan som varit avgörande på soldatnivån i alla tider. Något som denna utbildning skulle innebära. Självklart kommer träning och vidareutbildning krävas för att hålla soldatfärdigheterna färska  vilket bör göras genom regelbundna repetitionsövningar och krigsförbandsövningar. Sedan har jag svårt att se hur man kan använda bristande militära färdigheter om 10 år som argument när man själv inte vill att några sådana färdigheter lärs ut alls…

För det andra pekar debattörerna på att plikten inte respekterar människans fria vilja att göra som hon själv vill. Det är här som vi kommer till en större ideologisk brytpunkt mellan Ungsvenskarna och MUF där deras liberala sida tydligt lyser genom. Vi Ungsvenskar anser att det ligger i varje medborgares intresse att delta i försvaret av vårt gemensamma land i händelse av höjd beredskap, kris eller krig. Varför ska det enbart vara några få militärer som försvarar allas frihet medan MUF Stockholm sitter tryggt på Östermalm och pimplar vin medan landet läggs i ruiner? Det är naivt att vilja avnjuta frihet och alla möjligheter det för med sig utan att förstå att den måste kunna försvaras för att bevaras.

För det tredje så anser debattörerna att värnplikt är ett system av tvång reserverat för nationer där individens frihet inte respekteras. MUF kanske tycker annorlunda men jag är av den uppfattningen att våra grannländer respekterar individens frihet och värnar demokrati och medborgerliga rättigheter. Skillnaden mellan Sverige och dem är att de värnar om sina medborgare genom att bedriva en försvarspolitik som i större utsträckning möjliggör en förbättrad säkerhet.

Vi Ungsvenskar föreslår stora förändringar för att rätta till det säkerhetspolitiska vakuum som de övriga partiernas politiker har fört in Sverige i. Bland annat återinförandet av Civilförsvarsmyndighet och civila befälhavare som åter igen skulle sköta planeringen, organiseringen och samordningen av det civila försvaret. Vi behöver en tydligare organisation att leda det civila samhället i höjd beredskap, kris eller krig samt en tydlig partner för Försvarsmakten att vända sig mot vid dessa tillfällen.

MUF:s naiva pacifism förblindar deras förmåga att förstå behovet av militärt pliktad personal, civilt pliktad personal, samt att samhället överlag måste kunna bistå för att Sverige ska kunna initialt motstå och tillslut besegra en eventuell angripare. Vi som folk måste anpassa oss till världen som finns runt omkring oss, annars utsätter vi vårt land för en konstant risk...

Det kan låta tufft men när det kommer till Sveriges rikes och dess medborgares säkerhet så anser vi Ungsvenskar att  varje medborgare har en roll att spela i försvaret av Sverige. Dessvärre verkar inte MUF ha ett intresse av att försvara vår gemensamma frihet.

Michael Clarke

Försvars- och Säkerhetspolitisk talesperson Ungsvenskarna SDU.

Sergeant till vardags.

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Nyttja beredskapskrediten

Försvaret är magert… Men det många inte vet är hur illa det står till i ...

Tobias Andersson

För ett sammanhållet Sverige - där alla känner trygghet

I år är det val. Det är ett ödesval för Sverige och dess medborgare. I f...

Tobias Andersson

Bredare inkludering under veterandagen

2008 tog man beslutet att Sverige skulle ägna den 29 maj åt att hedra oc...

Tobias Andersson

Flera ungsvenskar på partiets förslag till riksdagslista

(Ebba Hermansson) Idag presenterade partiets valberedning sitt förslag t...

Blogg

Varför just Tyskland? - TT

 
De senaste veckorna i Europa har varit fyllda med ondska och sorg. Tyskland och Frankrike har gång på gång drabbats av bestialiska terrorattacker utförda av islamister. Jag har intervjuat min vän Sven Tritschler som är ordförande för tyska ”Junge Alternative”, ungdomsförbundet till Alternative for Deutschland (AfD) om varför just de drabbas. Intervjun är översatt från Engelska.

– Varför tror du att detta händer i Tyskland just nu?

"Jag kan inte förstå varför det inte skett tidigare. Vårt politiska etablissemang har bjudit in varenda jihadist att komma hit. Det finns inga gränskontroller, det sker inga utvisningar, det finns välfärdsfördelar för alla och vår politiska korrekthet har gjort det nästan omöjligt att kritisera allt det."

– Hur svarar det tyska etablissemanget på dessa terrordåd?

"Vi i Junge Alternative har sammanställt deras agerande i sex steg:
1. De ser ledsna ut.
2. De säger att det inte har med islam att göra.
3. De skyller på ”extrem högern”.
4. De byter profilbild på Facebook.
5. De reducerar medborgarrättigheterna för vanliga medborgare.
6. De fortsätter som vanligt.

Ett exempel är att de nu vill införa striktare regler kring ägande av vapen. Detta trots att reglerna redan är strikta och trots att ingen attack har utförts med ett lagligt vapen, konstigt nog… Ett annat förslag var att förbjuda ryggsäckar på offentliga platser. Men självklart har ingen hittills ifrågasatt våra öppna gränser och vår massiva invandring från Islamiska länder. Förutom vi."

- Vad är ert svar för att lösa denna situation och göra Tyskland säkert igen?

"Först och främst måste vi få kontroll över våra gränser igen. Schengenavtalet måste överges och vi måste utvisa alla som är ett hot mot vår kultur och vår frihet. Den tyska säkerhetstjänsten har sagt att det finns runt 500 potentiella terrorister i Tyskland som de känner till. Det är ett problem vi måste våga ta tag i. Det borde inte vara så svårt men det kommer krävas lite stake. Dessvärre är vår regering svag och i en förnekelsefas."

Efter intervjun var klar uttryckte jag återigen min och Ungsvenskarnas sorg över vad som drabbar Tyskland och Europa just nu. Sverige har hittills klarat sig bra men om inga åtgärder vidtas är det bara en tidsfråga innan ”lone wolf” terrorattacker blir vardag även här. Den senaste tidens terrorattacker är inte bara riktade mot Tyskland och Frankrike, de är riktade mot Europa och vår västerländska civilisation.

Samtidigt som IS förlorar landområden kring sitt kalifat uppmanar de till enskilda sympatisörer och anhängare att begå egna terrorattacker i Europa. Detta är kanske den absolut svåraste krigföringen att försvara sig emot då den är osägbar och kräver ofta inget mer än kanske ett fordon eller en kniv.

Hur ska vi då bemöta den typen av terrorism om det inte räcker med militär krigföring mot dem i Mellanöstern? Jo, vi måste likt Sven var inne på säkra våra gränser och se till att inga terrorister kommer in eller tillåts leva och verka i Europa. Utöver det måste vi se till att de inte tillåts sprida sin propaganda. Vi ska ta stänga ner deras sociala medier, förbjuda muslimska organisationer och nätverk som inte på allvar tar avstånd från dem och helt enkelt hindra spridningen av deras budskap.

Sist men inte minst måste vi börja föra en ideologisk krigföring. Alla goda krafter måste våga ifrågasätta deras världsbild och deras värderingar. Jag kommer återkomma mer om detta framöver men jag rekommenderar alla intresserade att läsa ”ISIS: The State of Terror”. En bok som beskriver bakgrunden till IS, deras tillvägagångssätt och som ger konkreta förslag på hur de bör bekämpas.

// Tobbe

Mest kommenterade inläggen

Tobias Andersson

Socialdemokrati – en utdöende ideologi

Att Socialdemokraterna ska ha byggt Sverige är det många som talar för –...

Tobias Andersson

Bilden av Sverige

I en uppmärksammad valfilm gjord av Moderaterna i Göteborg målas en bild...

Tobias Andersson

Det räcker inte - Satsa på Försvaret!

På grund av Sovjetunionens fall, naiva och kortsiktiga vänster- som höge...

Tobias Andersson

Välviljans Rasism

Det svenska folkhemmets tid präglades fram till 1960-talet av tanken om ...