Blogg

Preskriptionstiden måste bli mer pragmatisk

När Ungsvenskarna poängterar vikten av att brottsoffrens ställning i Sveriges rättssystem måste stärkas, så är det inte enbart höjda skadeståndsersättningar och hårdare påföljder för gärningsmän det handlar om. Nej, vi är medvetna om att det krävs mer och att många gånger så är det de små delarna som utgör något större och långsiktigt bättre.

Dagligen kan man läsa om horribla berättelser av de som har blivit utsatta för brott. Allt ifrån grova sexualbrott till allvarliga misshandelsfall. Alla är överens om att sådant inte ska behöva drabba oskyldiga människor, däremot är desto färre överens om att brottsoffren ska prioriteras högre än lagöverträdare. Det här kanske låter märkligt, men uppenbarligen är det så i och med att Sveriges rättssystem idag inte erbjuder väsentliga ting som skulle bistå brottsoffren på en mängd plan där samhället idag sviker.

Ungsvenskarna och Sverigedemokraterna har lagt fram förslag på förslag som skulle förändra rättssystemet till det bättre, men trots det är vi inte på något sätt nöjda. Aftonbladet rapporterade nyligen om en manlig idrottstränare som under flera år utnyttjade en av flickorna i laget sexuellt. Mannen skulle stå inför rätta men dök aldrig upp och om han håller sig gömd i någon enstaka vecka till kommer allt preskriberas, det vill säga att mannen kommer förbli fri utan några som helst konsekvenser.

Detta trots att allt tyder på att han begått grova sexualbrott.

Att brott ska preskriberas vid något stadie är en bra princip, att de däremot kan preskriberas när rättegången hägrar är desto sämre. Så enkelt ska det inte få vara att lura systemet. Den berörda kvinnan har precis fått dra upp alla gamla hemska minnen men riskerar nu att helt bli utan någon form av upprättelse som en konsekvens av att gärningsmannen gått under jorden.

Med detta i beaktande borde det därför vara möjligt för de rättsliga institutionerna att ha undantag gällande preskription när en rättslig process är nära inpå preskriptionstidens slut. På så sätt så kan man flytta fram preskriptionen, så man inte kan undkomma straff om man håller sig undangömd.

Det är sorgligt att det inte är nog med att våra straffskalor är alldeles för låga, att man blir utsläppt innan man avtjänat sitt straff och att man får rabatt om man begår flera. Tydligen har vi även ett system som dessutom kan utnyttjas på sådant sätt att man helt slipper straff trots att det hänger i luften.

Svensk kriminalpolitik är ett skämt som lämnar gärningsmännen skrattande och offren gråtande, låt oss ändra det och kom ihåg att även de små politiska förslagen kan göra skillnad. Många bäckar små.

Adam S J

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

The Meme War: Låt inte Bryssel kontrollera era memer

Kriget om memer har börjat. På ena sidan står vanligt folk – killar och tje...

Tobias Andersson

Avvecklingen av Sveriges kommunikationsnät

Sverige är en av världens mest tekniskt utvecklade länder, men varför straf...

Tobias Andersson

Regeringens svek mot hedersoffren

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemokra...

Tobias Andersson

EU är kolossen på lerfötter

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker komm...

Blogg

Bevara Kronan – Bevara Demokratin

 

Dagen var den 14 september 2003, 83 procent av den svenska befolkningen hade gått till valurnorna för att göra sin röst hörd – Anser du att Sverige skall införa euron som valuta? Resultatet blev ett tydligt nej med 56 % mot 42 %.

Det svenska folket hade använt sig av sin demokratiska rättighet att påverka Sverige. Oavsett ursprunglig inställning till euron 2003 så är det tydligt att den självständiga svenska kronan har utgjort fundamentet för en god svensk ekonomi och minskat effekterna av den globala finanskrisen 2008.

Den 22 Maj 2017, kom nyheten om att det styrande etablissemanget inom den Europeiska Unionen planerade att tvinga samtliga medlemsländer, inklusive Sverige, att ansluta sig till euron fram till 2025. Eurokraternas agerande visar tydligt att Bryssel har valt att fortsätta på sin inslagna väg om att skapa ett ”Förenta Staterna av Europa ” snarare än att dra lärdom av det breda folkliga missnöjet som ledde till Brexit och snart andra ” –exits” och reformera unionen.

EU-kommissionen föreslår alltså att Sverige ska förkasta kronan och fråntas möjligheten att själv styra sin penningpolitik och därmed effektivt möta konjunkturcykler, för att istället bli en medlem i eurosamarbetet.

För EU är fördelarna många, där Bryssel framförallt ges en möjlighet till att koppla ett hårdare grepp om Sverige, som är en av de största nettobetalare till EU räknat per capita. Men frågan vi svenskar måste ställa oss är till vilken nytta är euron för oss? 

Att ingå i ett monetärt samarbete, där samtliga länder är med och delar på eventuella ekonomiska smällar ställer höga krav på medlemsländernas ekonomier. Det är därför mycket oroväckande att enbart 6 av 19 medlemsstater uppfyller konvergenskriterierna om en statskuld under 60 % av BNP samtidigt som eurozonens genomsnittliga statskuld ligger på närmare 90 %.  Situationen blir än mer oroväckande när stora ekonomier som Italien har en statskuld på 130 %, Frankrike 100 % och Grekland 180 % samtidigt som be brottas med strukturella kostnader.

Att kräva att Sverige ska gå in i eurosamarbetet kan likställas med att kräva en frisk person att genomföra en hjärnoperation– i bästa fall kommer du ut som tidigare i värsta fall kommer du ut som en skugga av ditt tidigare jag.

I och med förslaget att kringgå demokratin så visar Bryssel sitt rätta ansikte – att med alla möjliga medel fortsätta integrationen av de suveräna länderna inom Europa till en gemensam federation med en valuta, ett parlament och ett huvudsäte. 

Nyheten bör ses som en väckarklocka där Sveriges olika regeringar har tryckt på snooze-knappen allt för länge. Nu är det dags att en gång för alla vakna upp, öppna dörren och kliva ut från det isolerade rummet.

Gabriel Kroon, Internationell sekreterare Ungsvenskarna

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Nyttja beredskapskrediten

Försvaret är magert… Men det många inte vet är hur illa det står till i Sve...

Tobias Andersson

För ett sammanhållet Sverige - där alla känner trygghet

I år är det val. Det är ett ödesval för Sverige och dess medborgare. I fyra...

Tobias Andersson

Bredare inkludering under veterandagen

2008 tog man beslutet att Sverige skulle ägna den 29 maj åt att hedra och m...

Tobias Andersson

Flera ungsvenskar på partiets förslag till riksdagslista

(Ebba Hermansson) Idag presenterade partiets valberedning sitt förslag till...

Blogg

Sverigedemokraterna kommer aldrig bli en dörrmatta åt Alliansen

 

För två veckor sedan gjorde Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson, Oscar Sjöstedt, ett utspel på DI-debatt om vårt program för ett allianssamarbete. Utspelet följdes sedan igår upp med att meddela att Sverigedemokraterna inte kommer stödja en alliansregering om vi inte tillåts delta vid förhandlingsbordet.
 
 
Dessa två utspel är egentligen inget nytt, utan ligger helt i linje med vårt tidigare förhållningssätt – att vår ambition för samarbete är att rösta för det som är bäst för Sverige och det förslag som innebär att våra väljare får så mycket SD-politik som möjligt.


För Sverigedemokraternas del finns det ingen anledning att på något sätt lägga sig platt för Alliansen. Deras regeringstid mellan 2006 och 2014 var direkt förödande för Sverige och knappast ett bättre alternativ än tidigare Socialdemokratiska regeringar. Deras politik med öppna gränser, vurmande för mångkultur och att se försvaret som ett särintresse går helt enkelt inte att väga upp mot positiva åtgärder som jobbskatteavdrag eller införandet av karensdagen. En alliansregering kan helt enkelt bara vara bra om Sverigedemokraterna, som största oppositionsparti efter valet 2018, har stort inflytande över denna.


På lokal nivå bör naturligtvis samma förhållningssätt gälla. Som politisk sekreterare i Malmö, en kommun som har styrts av andra än socialdemokraterna under endast sex år sedan den allmänna rösträttens införande, vill jag naturligtvis se ett maktskifte. Problemet för oss blir dock hur lågt vi vill sjunka med tanke på vilka typer av epitet vi är beredda att ta från de andra oppositionspartierna.


Efter Patrik Reslows partibyte från Moderaterna till Sverigedemokraterna kommenterade Moderaternas kommunalråd i Malmö, Torbjörn Tegnhammar: ”Moderaterna i Malmö har inga bruna tendenser över huvud taget, så jag förstår att man inte känner sig hemma där om man har de värderingarna.”


Kommunalrådet har tidigare också flera gånger uttryckt att Sverigedemokraterna skulle vara ett rasistiskt parti.
Vad jag menar är helt enkelt att om man på allvar tror att Sverigedemokraterna ovillkorligt skulle stötta ett alliansstyre tror man fel. Är man så pass övertygad att man utan att skämmas kan kalla oss både för rasister och "bruna" är man ute och cyklar.


Sverigedemokraterna är ett parti med integritet. Att tro att vi efter alla de år vi kämpat för Sveriges bästa ovillkorligt skulle stötta Alliansen bara för att få bort Socialdemokraterna så tror man helt enkelt fel. Att dessutom tro att vi ovillkorligt skulle stötta ungmoderater med Reinfeldtkomplex är helt orimligt.


Vill man få med sig Sverigedemokraternas stöd bör man alltid bete sig anständigt i media och man bör åtminstone bjuda in oss till samtal för att komma överens om vilken politik vi avser driva för att får Sverige på rätt kurs igen.


Våra väljare röstar på oss för att få så mycket sverigedemokratisk politik som möjligt. Vi kommer därför aldrig någonsin sätta oss i knät på vare sig den ena eller den andra sidan. Om de partier som avser styra Sverige därefter väljer att inte samtala med oss så måste de också inse att det kan få konsekvenser. Om Anna Kinberg Batra på riktigt vill bli Sveriges första kvinnliga statsminister och att Torbjörn Tegnhammar på riktigt vill bli Moderaternas andra person att styra Malmö kommer de behöva sverigedemokratiskt stöd.
 

Vågar de verkligen riskera att offra den chansen därför att de på grund av sin inbillade heder vägrar samtala med Sveriges näst största parti?

Pontus Andersson
2:e vice talesperson, Ungsvenskarna

Mest kommenterade inläggen

Tobias Andersson

Socialdemokrati – en utdöende ideologi

Att Socialdemokraterna ska ha byggt Sverige är det många som talar för – sa...

Tobias Andersson

Bilden av Sverige

I en uppmärksammad valfilm gjord av Moderaterna i Göteborg målas en bild up...

Tobias Andersson

Det räcker inte - Satsa på Försvaret!

På grund av Sovjetunionens fall, naiva och kortsiktiga vänster- som högerpo...

Tobias Andersson

Välviljans Rasism

Det svenska folkhemmets tid präglades fram till 1960-talet av tanken om ett...