Blogg

Ett alternativt rättssystem?

 

Ska det löna sig att begå ett stort antal brott i dagens Sverige? Idag tillämpas åtalsbegränsning i Sverige, och vad det betyder är att om till exempel någon begår 10 brott under en period så finns möjligheten för åklagaren att endast välja att bara åtala ett fåtal av dessa brotten. Ibland de grövsta brotten, eller om den misstänkte har erkänt, eller det finns tekniska bevis.


Det finns många anledningar till varför en åklagare väljer att bara väcka åtal i de brott den misstänkte gör. Detta är svek mot de målsägande vars fall väljs bort. Om åklagaren väljer att endast åtala den misstänkte för två av de tio brott han begått, så innebär det att de åtta andra målsägandena inte har möjlighet att begära ersättning eller kräva gärningsmannen på skadestånd på brottet de utsatts för.


Det blir nästan en form av lotteri om man kommer att få ”sitt” fall till domstol eller ej. Man kan tycka att begår man ett brott som skulle generera en månads fängelse skall man om man begår 10 sådana brott dömas till minst 10 månaders fängelse. Ett brott, ett straff.


Om man tar ett fall när någon blir t.ex. misshandlad, så tittar åklagaren på tre häktningsskäl. Finns det är risk att den misstänkte skulle återfalla i brott, till exempel misshandla någon igen, eller det finns skäl att utredningen skulle försvåras, d.v.s. kommer den misstänkte att försöka att påverka till exempel målsäganden eller ett eventuellt vittne? Eller saknar den misstänkte hemvist i landet? Troligtvis är det rent statistiskt så att i flera fall är häktningsskälen uppfyllda men man väljer ändå att inte begära en misstänkt häktad. Varför? Det kan endast åklagare svara på och ett svar vore väldigt intressant att få.


Senast förra veckan kom det ut nyheter om att det skulle finnas ett så kallat parallellt rättssystem i Malmö. Chefsåklagare Pär Andersson i Malmö vittnade då om att det utförs parallella rättegångar i Malmö, att brottsoffer blir betalade stora summor, upp till en halv miljon för att dra tillbaka sin anmälan.

"Man betalar pengar till offrets familj för att man har någon i släkten som har gjort sig skyldig till ett grovt brott och detta ska inte hanteras inom våra lagar, utan man kör med att man betalar sig fri.”


Kan det vara så att målsägande i Sverige idag inte har tilltro till det svenska rättssamhället då återfallsbrottslingar inte häktas, man åtalsbegränsar och ger straffrabatter. Kanske tror man som målsägande att detta parallella rättssystem är den enda chansen att få någon form av upprättelse? Någon form av ersättning. Kanske tror man inte heller att gärningsmännen kommer dömas för sitt brott och man därför inte vågar gå vidare med en anmälan den ”vanliga” vägen via polis, åklagare och domstol, utan man får ut en ersättning och håller sedan tyst.


Oavsett orsak så är det ett problem som omgående måste åtgärdas. Ungsvenskarna kommer aldrig tillåta att de kriminella tillåts skippa rättvisan de själva överträder.

Ohliver Nilsson, Suppleant i Ungsvenskarnas Nationella Arbetsgrupp

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

The Meme War: Låt inte Bryssel kontrollera era memer

Kriget om memer har börjat. På ena sidan står vanligt folk – killar och ...

Tobias Andersson

Avvecklingen av Sveriges kommunikationsnät

Sverige är en av världens mest tekniskt utvecklade länder, men varför st...

Tobias Andersson

Regeringens svek mot hedersoffren

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemo...

Tobias Andersson

EU är kolossen på lerfötter

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker k...

Blogg

Dags att öka Sveriges självförsörjningsgrad

 


Nyligen anordnades årets upplaga av konferensen Folk och försvar i Sälen. Vår nuvarande statsminister Stefan Löven presenterade där vad han anser vara de åtta största hoten mot Sveriges säkerhet.


Dock så utelämnar han att nämna ett oerhört allvarligt hot som vårt rike står inför vid en eventuell större kris eller väpnad konflikt, nämligen vår låga självförsörjningsgrad. Om möjligheten att föra in varor till Sverige upphörde så skulle det följaktligen leda till att vi blir av med en stor del av det mest basala för ett lands funktionalitet, nämligen möjligheten att försörja sin egen befolkning. Sverige importerar idag runt 50% av allt sitt livsmedel vilket ger oss den mindre smickrande titeln som det land i EU med den absolut lägsta självförsörjningsgraden.


Vid strypt tillförsel har matbutikerna tomt på sina hyllor efter ca åtta dagar då centrallagren tömts. Livsmedelsindustrin och hamnarnas lager uppskattas att räcka i ett par dagar och de enskilda hushållens livsmedelslager beräknas räcka mellan tre till tolv dagar. När dessa dagar passerat är det upp till svenska staten att bistå med livsmedel åt sin befolkning, något som i dagens läge omöjligt.


Sedan inträdet i EU finns inga beredskapslager kvar i vare sig Sverige eller övriga EU. Inte ens vår egen försvarsmakt erhåller några lager med livsmedel åt sin egen personal.


Ungsvenskarna har gång på gång påtalat vikten av ett starkt försvar och en livskraftig landsbygd, men politiker från övriga partier har valt att inte lyssna. De här två områdena har under lång tid dränerats och använts som kassako till diverse usla satsningar, inte minst till en urspårad migration- och integrationspolitik.


Ungsvenskarna avser att få till en förändring och bygga upp det som övriga partier så effektfullt raserat. Jordbruket måste erbjudas bättre villkor att få sin verksamhet att bli lönsam vilket idag är svårt med rådande politik, vilket oundvikligen leder till att många bönder helt och hållet tvingas lägga ned sin verksamhet. För varje lantbrukare som försvinner sjunker inte bara produktion av mat, dessutom går vi allt eftersom miste om viktig kunskap som våra bönder besitter, vilket kan vara livsavgörande i en krissituation.


Fortsätter den här utvecklingen så är det allt färre bönder som ska föda en allt jämt växande befolkning, en ekvation som omöjligen kan gå ihop. Ett totalt importstopp kommer inte bara innebära att vi blir av med matförsörjningen utifrån, även vår storskaliga inhemska produktion skulle näst intill omöjliggöras.


Lantbruket är nämligen beroende av vissa insatsvaror, exempelvis gödningsmedel och protein till djurfoder, även dessa varor är främst importerade och några beredskapslager finns heller inte åt detta. Jordbruket kommer dessutom att behöva skötas via handkraft då bränsle till jordbruksmaskiner snabbt kommer att sina.


Riktar vi våra blickar mot vårt grannland Finland så kan vi där se att politikerna inte bortser från vikten av en politik som ger förutsättningar för ett fungerande jordbruk. Här finns utarbetade riktlinjer gällande deras självförsörjningsgrad som idag ligger runt 80%, de har även tillsammans enats om en nödvändig och fungerande livsmedelsstrategi.


Nyligen presenterades även Sveriges egna livsmedelsstrategi som endast kan beskrivas som uddlös. Innehållet i den består främst av visioner och utan konkreta förslag vilket vore nödvändigt för att på riktigt få till stånd en förbättring.


Den dåliga beredskap som Sverige idag besitter i en allt oroligare omvärld är något vi inom Ungsvenskarna känner den djupaste oro inför. Därför hoppas vi se en utförligare livsmedelsstrategi inom den närmsta framtiden, allt annat vore ett svek mot vårt folk och land.


Mattias Åberg
Djurskydd- och landsbygdspolitisk talesperson

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Nyttja beredskapskrediten

Försvaret är magert… Men det många inte vet är hur illa det står till i ...

Tobias Andersson

För ett sammanhållet Sverige - där alla känner trygghet

I år är det val. Det är ett ödesval för Sverige och dess medborgare. I f...

Tobias Andersson

Bredare inkludering under veterandagen

2008 tog man beslutet att Sverige skulle ägna den 29 maj åt att hedra oc...

Tobias Andersson

Flera ungsvenskar på partiets förslag till riksdagslista

(Ebba Hermansson) Idag presenterade partiets valberedning sitt förslag t...

Blogg

Brottsoffers trygghet är viktigare än brottslingars frihetSedan invandringen till Sverige skenade mer än vanligt under hösten 2015 har antalet vålds- och sexualbrott skjutit till orimliga nivåer. Sverige har välkomnat dem alla med öppna armar, tyvärr även de som valt att inleda sin vistelse här med att våldta. Straffen som delas ut, i de fallen utredningen inte läggs ner, är hånfullt låga. Samtidigt ser alla offer sig oroligt om över axeln i fruktan över att återigen möta sin våldtäktsman - som slapp utvisning och är ute på gatan igen. 


Ungsvenskarna vill som lösning på problemen se utvisning av samtliga utländska medborgare som begår straff med fängelse på skalan, samt utvisning av samtliga asylsökande som begår brott oavsett straffskalan. Prövning om utvisning ska vara en självklarhet, inte upp till varje enskild åklagare att avgöra, som det är idag. Och till de som brukar klaga över att Ungsvenskarna och Sverigedemokraterna inte vill göra något åt svenskar som begår brott kan jag lugna er, vi vill se kraftigt skärpta straff för vålds- och sexualbrott för svenska medborgare också.

Även om Ungsvenskarna förespråkar skärpta straff, oavsett vem förövaren är, går det inte att komma ifrån det faktum att personer från vissa länder är kraftigt överrepresenterade när det gäller just vålds- och sexualbrott. En rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) från 2005 visade att andelen utrikes födda som registrerats som misstänkta för våldtäkt var 4,5 gånger högre än andelen registrerade bland dem med svenskfödda föräldrar . I en rapport från Norge från 2009 visade det sig att samtliga förövare vad gäller överfallsvåldtäkter under perioden av tre år begicks av personer med icke-Europeisk bakgrund . I Norge menade polisen att det berodde på en annorlunda kvinnosyn. Det finns säkert mycket att säga och kritisera i de båda rapporterna, som det alltid finns när det gäller statistik, men överrepresentationen är såpass stor att man inte kan bortse ifrån den. Lägg dessutom till det faktum att det var män från framförallt Marocko och Algeriet begrep sig på över 1000 tyska kvinnor under nyårsnatten år 2015 . Det säger en hel del om kvinnosynen i de länderna.

Bakom statistik och siffror finns även något mer. Bakom varje siffra och bokstav i rapporter och dokument finns ett offer, oftast en flicka som är söndertrasad, både fysiskt och psykiskt. Många gånger får dessa flickor inte tillräckligt stöd och den upprättelse de förtjänar. De bemöts med ”tafsa inte”-armband och påståenden om att det kanske var deras fel. I de fall brotten anmäls är det inte säkert att förövaren straffas, och om han straffas, är straffet oftast orättvist lågt. Till råga på det vågade inte ens massmedia initialt rapportera om massiva sexövergrepp och trakasserier som i Kungsträdgården och i Köln. Ungsvenskarna är beredda att på riktigt stå upp för offren. För till skillnad från de flesta andra ungdomsförbund menar vi att brottsoffers trygghet är viktigare än brottslingars frihet.


Vad skickar det då för signaler när våldtäktsmän, utan någon som helst respekt för Sverige, inte utvisas eller ens straffas? Till förövaren signalerar det att det är okej att komma till Sverige och begå brott. Dessutom belönas de med att få ta del av Sveriges välfärd. Samtidigt som det gentemot offret på ett hånfullt sätt signalerar rättssystemet inte ger den upprättelse som bör ges. Vi får då ett samhälle där rättvisan i rättssystemet undermineras. Ungsvenskarna menar att det är dags att sluta gulla med förövarna och stå upp för en rättvis kriminalpolitik.

// Linnea Bjuhr, Ungsvenskarnas nationella arbetsgrupp

Länkar till källor:
https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf sid. 19
http://www.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/voldtekt/innenriks/5759702/
https://www.wsj.com/articles/illegal-migrants-asylum-seekers-made-up-most-cologne-rioters-report-says-1460034157
http://nyheteridag.se/sa-lurar-dn-lasarna-vagar-inte-beratta-som-det-ar-om-sexovergreppen-i-koln/
http://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-klart-vi-vagar-tala-om-koln/

Mest kommenterade inläggen

Tobias Andersson

Socialdemokrati – en utdöende ideologi

Att Socialdemokraterna ska ha byggt Sverige är det många som talar för –...

Tobias Andersson

Bilden av Sverige

I en uppmärksammad valfilm gjord av Moderaterna i Göteborg målas en bild...

Tobias Andersson

Det räcker inte - Satsa på Försvaret!

På grund av Sovjetunionens fall, naiva och kortsiktiga vänster- som höge...

Tobias Andersson

Välviljans Rasism

Det svenska folkhemmets tid präglades fram till 1960-talet av tanken om ...