Blogg

Ett år med Ungsvenskarna

 

 

 

Det har nu gått ett år på dagen sedan jag gick på det första mötet med ungsvenskarna. Min bakgrund ligger ursprungligen med socialdemokraterna så det var med en viss skräckblandad förtjusning som jag hade sökt kontakt med förbundet.

Med sju år i ryggen i vad jag allt för sent insett vara fel parti om man inte är feminist eller vill bedriva folkhemspolitik så var man något spänd inför första mötet, vad skulle folk tycka? Skulle jag bli stämplad för min bakgrund? Och framför allt, vilka var de här ungsvenskarna? Mattias Karlsson brukar ofta säga att folk verkar tro att “De där i SD de är sådana som äter barn” och även jag var fundersam över vad det här var för gäng då min bild av rörelsen i sin helhet formats av den socialdemokratiska och vänsterliberala pressen i Sverige.

 

Jag är glad att jag beslutade mig för att ge Ungsvenskarna en chans. Känslan att för första gången på sju år kunna återfå sin röst och säga vad jag tyckte och tänkte var själsligt befriande. Att umgås med folk som delade mina frågeställningar och min problembild utan allehanda ursäkter kan inte beskrivas i ord. Snabbt började kontaktnätet växa, folk uppskattade vad jag hade att komma med. Förtroende bildades mellan mig och andra ungsvenskar runt om i landet. Jag kan idag räkna vänner från Småland och Skåne till Uppsala och vidare över den mäktiga dalälven. Jag har besökt intressanta resmål och aktiviteter med förbundet som Midsommarfirandet i Hässleholm där jag lärde känna flera politiker från andra länder.

 

Den socialdemokratiska bilden som matats in i flera års tid att rörelsen skulle bestå av rasister och kvinnohatare kan jag nu med säkerhet avfärda som politisk vinklad propaganda. Bland de mer framträdande i min bekantskapskrets i ungdomsförbundet hittar jag folk från världens alla hörn och alla dess hudfärger, män och kvinnor. Vi samlas alla i ungsvenskarna genom vår gemensamma tro på vårt land, det konstruktiva samhället och framtidens folkhemsbygge.

 

När vi nu går in mot 2018 års valrörelse så hyser jag inga tvivel om att vi kommer göra det med kraft och energi. Den sammansvetsade rörelse som formats kring Tobias Andersson efter uteslutningen av det gamla förbundet är idag en väl fungerande organisation som ständigt växer. Vi ungsvenskar måste sätta på oss våra bästa gå skor och bege oss ut, på gator och torg och prata med väljarna. Vår styrka ligger i folkviljan, som gång efter gång bekräftats ligga med våra åsikter.

 

Det hänger på oss ungdomar att inge förtroende bland väljarna genom vår glada optimism och energifulla dröm om det bättre Sverige. Jag skulle bli mycket förvånad om vi inom Ungdomsförbundet inte blir en av de viktigaste verktygen för partiet i detta val. Med all den ungdomliga energin som förbundet besitter kommer vi, alla tillsammans ge seger åt partiet för att kunna fortsätta kampen för ett fritt, demokratiskt och svenskt Sverige.

 

Wilhelm Eriksson - Bostadspolitisk talesperson

 

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

Ett år med Ungsvenskarna

Det har nu gått ett år på dagen sedan jag gick på det första mötet med u...

Tobias Andersson

Studentbostäder ska inte bli en klassfråga

Nu är det återigen höst och det innebär att unga landet runt packar sina...

Tobias Andersson

Inför möjligheten att frivilligt betala extra skatt!

Sveriges ekonomi, som enligt finansminister Magdalena Andersson är ursta...

Tobias Andersson

Vadå kyrkoval?

Vad är kyrkovalet och varför ska jag som ateist rösta? Detta är det vanl...

Blogg

Studentbostäder ska inte bli en klassfråga

 

Nu är det återigen höst och det innebär att unga landet runt packar sina saker och flyttar till nya städer runt om i landet. Det många av dem kommer märka är hur svårt det är att hitta en bostad i en tungt belastad och hårt konkurrensutsatt marknad. Det är dags att högskolorna och kommunerna tar ett större ansvar för att säkra så att ingen student tvingas bli hemlös eller välja bort sin utbildning på grund av bostadsbrist.


Vi i Ungsvenskarna har sedan tidigare förslagit att byggkraven för studentbostäder skall förenklas så att exempelvis kraven på hiss vid trevåningshus eller högre inte gäller för studentbostäder och att kommunal mark börjar exploateras där det är möjligt. Förslag som detta med flera syftar till att minska kostnaderna för att producera bostäder för studenter och därav utöka utbudet. Sverige måste leverera de 17.000 studentbostäder som akut efterlyses av Boverkets branchorganisation: Studentbostadsföretagen. Bara två av 40 högskolekommuner har idag ett överskott av studentbostäder. Vi kräver kraftfulla åtgärder för att säkra bostadssituationen för framtidens generation.


Situationen blir alltmer ansträngd när kommuner väljer att reservera bostäder åt nyanlända migranter medan studenter går utan. Lösningen kan inte vara att premiera dessa grupper när bostadssituationen ser ut som den gör. Våra egna studenter och ungdomar ska sättas först.


Ett stort problem är att högskolorna och kommunerna inte tar ett tillräckligt stort ansvar för att få fram bostäder riktade till studenter. Givetvis så skiljer sig förutsättningarna för detta beroende på den lokala bostadssituationen men lösningar måste till. Med ovanstående förslag så sätter man press på kommunerna och högskolorna att arbeta med fler aktörer och öka fokuset på bostadsfrågan. Igenom att göra det billigare att producera bostäder så ökar man incitamenten för privata aktörer att bygga ut utbudet.
 

Frågan har under lång tid negligerats och det är nu dags för nya tag så att vi kan förhindra att bostadssituationen för studenter blir en klassfråga. Man skall inte vara beroende av att ens föräldrar ska kunna hjälpa en med boende för att man skall kunna studera utanför sin egen hemstad.

Lars Larsson - Studentpolitisk talesperson
Dennis Askling - Nationella Arbetsgruppen
Wilhelm Eriksson – Bostadspolitisk talesperson
 

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Miljonprogram eller restriktiv invandring

Regeringens förslag på lösning av den svenska bostadskrisen med högre ny...

Tobias Andersson

Politikerna ska tjäna familjerna - inte tvärtom

Klåfingriga politiker försöker att ivrigt forma Sveriges barn genom både...

Tobias Andersson

Förstärkningspolisen behövs nu

I skuggan av terrordåden som skakar Europa så finns ett stort behov av s...

Tobias Andersson

Förstärkningspolisen behövs nu

I skuggan av terrordåden som skakar Europa så finns ett stort behov av s...

Blogg

Inför möjligheten att frivilligt betala extra skatt!

 

Sveriges ekonomi, som enligt finansminister Magdalena Andersson är urstark, har trots detta kantrats av en mängd skattehöjningar för att finansiera statens utgifter. Senast i raden av förslag var att, efter påtryckningar från Vänsterpartiet, höja skatten på investeringssparkonton och således göra det dyrare för vanligt folk att spara pengar i aktier.

Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson, Ulla Andersson, jämförde skattehöjningen med att den inte kostar mer än två påsar ”ostkrokar”. Liknande jämförelser med godsaker kopplat till fredagsmys har vi sett tidigare, inte minst när komikern Henrik Schyffert jämförde kostnaden för Sveriges flyktingmottagande med ”två Quattro stagionis, en stor Fanta och ett Netflixabonnemang”.

Som vän av ett ekonomiskt system där skatter finansierar människors välfärd är jag givetvis lycklig över att det finns människor som är beredda att försaka delar av sina inkomster för att staten ska fördela dessa till bättre behövande. Jag är också glad att det finns människor som är så pass givmilda med sina egna inkomster att de öppet tillkännager att de gärna betalar lite extra skatt till staten att fördela.

Dessa personers resonemang öppnar därför upp för en del lagändringar som skulle gynna dessa personer men även samhället i stort. Genom att skapa ytterligare en ruta i deklarationen bör man kunna erbjuda godhjärtade människor med hjärtat till vänster att frivilligt betala in extra skatt. Denna extrasumma ska dessutom kunna öronmärkas till särskilda ändamål, Henrik Schyffert hade till exempel kunnat öronmärka 5 % av sin inkomst till flyktingmottagande och Ulla Andersson hade kunnat öronmärka pengarna för att öka Sveriges bistånd till Venezuela.

Dessutom bör staten, som tack för hjälpen, skicka hem ett diplom till dessa personer med information om vad de bidragit till och hur mycket de bidragit. Även ett klistermärke med texten ”Jag betalar extra skatt!” bör ingå, detta kan de klistra fast på exempelvis sin lådcykel eller sin Fjällrävenväska för att visa för sina vänner hur godhjärtade de är.

Förslaget om att frivilligt kunna betala extra skatt är redan infört i Norge och har i Sverige för tre år sedan lyfts av den kristdemokratiska riksdagsledamoten Aron Modig. Det är dags att frågan lyfts igen och som den progressiva nation vi är så bör vi ligga i framkant även gällande skatteinbetalningar – det är ju trots allt 2017.

Ett förslag som detta hade gynnat alla delar av samhället till en förhållandevis låg administrativ kostnad. Regeringen hade fått större inkomster att fördela, de personer som gynnas av regeringens ökade budget hade fått det bättre, men framförallt hade alla som är villiga att betala extra skatt äntligen fått chansen att betala hur mycket skatt de vill.


Pontus Andersson

2:e vice talesperson, Ungsvenskarna SDU

Mest kommenterade inläggen

Tobias Andersson

Tillåt diskriminering av religiösa sexister

I Sverige anses män och kvinnor vara lika mycket värda. Personer som väg...

Tobias Andersson

Regeringen Löfven, detta är mer än förkastligt!

Sverige är ett land där säkerhet skall vara av högsta prioritet. Säkerhe...

Tobias Andersson

Hedersförtrycket måste bekämpas med alla medel tillgängliga

Det våld och förtryck som utövas mot unga bakom stängda dörrar har fått ...

Tobias Andersson

Preskriptionstiden måste bli mer pragmatisk

När Ungsvenskarna poängterar vikten av att brottsoffrens ställning i Sve...