Blogg

Hedersförtrycket måste bekämpas med alla medel tillgängliga

 


Det våld och förtryck som utövas mot unga bakom stängda dörrar har fått växa obekymrat. Samtal om svenska värderingar för nyanlända kommer inte lösa problemet. Det ska inte vara de unga flickorna som är rädda för sina släktingar som sätter heder framför allt, det är dessa monster som ska vara rädda. För det behövs politik som ser till gärningen för vad den är - omänsklig.

Medan vissa sitter i sina trygga hem och diskuterar hur patriarkala strukturer är anledningen till att män är överrepresenterade bland Stockholms statyer lever hundratusentals unga i en värld där hedersförtryck tillhör vardagen. Det kanske är så enkelt att många har varit naiva. Att det fanns en underliggande tro på att människor som kom till Sverige skulle inse hur bra det svenska samhället är och anpassa sig till det, även om förespråkandet av mångkulturalism visar på motsatsen.

Att enbart påpeka vilka delar som lagt grunden för det svenska misslyckandet i att motarbeta hedersförtryck är knappast effektivt. Besluten har redan fattats, brickorna har redan fallit. Det vi kan göra nu är att utgå från den verklighet vi skapat och arbeta för att förändra den. För att bekämpa hedersförtrycket behöver vi dela upp det i delar, med olika förslag på varje område:

1. Lagstiftningen. Sverige saknar i dag en vettig lagstiftning på området. Det finns förvisso straffrättsliga och civilrättsliga bestämmelser som stärker skyddet mot tvångs- och barnäktenskap, men dessa är bristfälliga. Det behövs lagar som riktar sig specifik mot hedersvåld och förtyck med långa fängelsestraff som följd – och livstids utvisning där det är möjligt. När en far fattar ett beslut om att misshandla sin dotter för att hon har ”vanärat” familjen ska det vara med vetskapen om att rättssystemet inte ser med blida ögon på det.

2. Utbildningen. De som utsätts är inte isolerade från samhället. De går i skolan likt oss flesta och det är även där vi behöver rikta mer resurser. En del av utbildningen i grundskolan bör rikta sig till att berätta för elever vilka friheter de har rätt till och hur man ska agera när man utsätts för förtryck – redan från förskolan. Vidare behöver även lärarna utbildas i att uppmärksamma elever som eventuellt är drabbade, ett snabbt agerande är i många fall avgörande.

3. Insatser under ungas fritid. Hedersvåld kan existera i det gömda så länge vi ursäktar och uppmuntrar vissa grupper att skapa sina egna samhällen och leva efter sina egna regler. För att motverka detta bör vi ställa högre krav att delta i aktiviteter utanför skoltid. Genom att se till att ungdomar idrottar tillsammans med andra hindrar vi patriarkala krafter från att låsa in sina döttrar. Om det kan ske med hjälp av att subventionera medlemsavgifter i idrottsföreningar eller genom att införa ett statligt idrottsprogram låter jag vara osagt.

Jag har länge ansett att det bör vara upp till den enskilde individen att bestämma över sin klädsel och sitt utseende, så länge det inte går ut över någon annan. En åsikt som jag inte kan stå för längre. Även om en del av de som bär slöja gör det frivilligt går det inte att bortse från att plagget bär en stor del av ansvaret för att hedersförtrycket får fortskrida. I en perfekt värld skulle de som bär slöjan frivilligt ta av sig den för att belysa de som blivit tvingade att bära den, men tyvärr ser många fortfarande bara till sig själva. Med anledning av detta är det rimligt att begränsa användandet av religiösa huvudbonader för unga, och jag tror att om det finns en gud däruppe så skulle han hålla med mig.

Felix Byström
Vice talesperson, Ungsvenskarna.

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

Hedersförtrycket måste bekämpas med alla medel tillgängliga

Det våld och förtryck som utövas mot unga bakom stängda dörrar har fått ...

Tobias Andersson

Preskriptionstiden måste bli mer pragmatisk

När Ungsvenskarna poängterar vikten av att brottsoffrens ställning i Sve...

Tobias Andersson

Bevara Kronan – Bevara Demokratin

Dagen var den 14 september 2003, 83 procent av den svenska befolkningen ...

Tobias Andersson

Sverigedemokraterna kommer aldrig bli en dörrmatta åt Alliansen

För två veckor sedan gjorde Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiska tale...

Blogg

Preskriptionstiden måste bli mer pragmatisk

När Ungsvenskarna poängterar vikten av att brottsoffrens ställning i Sveriges rättssystem måste stärkas, så är det inte enbart höjda skadeståndsersättningar och hårdare påföljder för gärningsmän det handlar om. Nej, vi är medvetna om att det krävs mer och att många gånger så är det de små delarna som utgör något större och långsiktigt bättre.

Dagligen kan man läsa om horribla berättelser av de som har blivit utsatta för brott. Allt ifrån grova sexualbrott till allvarliga misshandelsfall. Alla är överens om att sådant inte ska behöva drabba oskyldiga människor, däremot är desto färre överens om att brottsoffren ska prioriteras högre än lagöverträdare. Det här kanske låter märkligt, men uppenbarligen är det så i och med att Sveriges rättssystem idag inte erbjuder väsentliga ting som skulle bistå brottsoffren på en mängd plan där samhället idag sviker.

Ungsvenskarna och Sverigedemokraterna har lagt fram förslag på förslag som skulle förändra rättssystemet till det bättre, men trots det är vi inte på något sätt nöjda. Aftonbladet rapporterade nyligen om en manlig idrottstränare som under flera år utnyttjade en av flickorna i laget sexuellt. Mannen skulle stå inför rätta men dök aldrig upp och om han håller sig gömd i någon enstaka vecka till kommer allt preskriberas, det vill säga att mannen kommer förbli fri utan några som helst konsekvenser.

Detta trots att allt tyder på att han begått grova sexualbrott.

Att brott ska preskriberas vid något stadie är en bra princip, att de däremot kan preskriberas när rättegången hägrar är desto sämre. Så enkelt ska det inte få vara att lura systemet. Den berörda kvinnan har precis fått dra upp alla gamla hemska minnen men riskerar nu att helt bli utan någon form av upprättelse som en konsekvens av att gärningsmannen gått under jorden.

Med detta i beaktande borde det därför vara möjligt för de rättsliga institutionerna att ha undantag gällande preskription när en rättslig process är nära inpå preskriptionstidens slut. På så sätt så kan man flytta fram preskriptionen, så man inte kan undkomma straff om man håller sig undangömd.

Det är sorgligt att det inte är nog med att våra straffskalor är alldeles för låga, att man blir utsläppt innan man avtjänat sitt straff och att man får rabatt om man begår flera. Tydligen har vi även ett system som dessutom kan utnyttjas på sådant sätt att man helt slipper straff trots att det hänger i luften.

Svensk kriminalpolitik är ett skämt som lämnar gärningsmännen skrattande och offren gråtande, låt oss ändra det och kom ihåg att även de små politiska förslagen kan göra skillnad. Många bäckar små.

Adam S J

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Ansvarslöst att ta bort ID-kontroller

ID-kontrollerna vid Öresundsbron har sedan införandet i januari 2016 haf...

Tobias Andersson

Hur kan det gå dåligt för ett land det går så bra för?

Arbetslösheten är nere på låga nivåer, hundratusentals fler har gått til...

Tobias Andersson

Prioritera folket, inte EU

(Felix Byström och Gabriel Kroon) (Följande text är en replik till den a...

Tobias Andersson

Orimligt hyllande av Le Pen

Idag sker den första etappen i det franska valet och namnet på allas läp...

Blogg

Bevara Kronan – Bevara Demokratin

 

Dagen var den 14 september 2003, 83 procent av den svenska befolkningen hade gått till valurnorna för att göra sin röst hörd – Anser du att Sverige skall införa euron som valuta? Resultatet blev ett tydligt nej med 56 % mot 42 %.

Det svenska folket hade använt sig av sin demokratiska rättighet att påverka Sverige. Oavsett ursprunglig inställning till euron 2003 så är det tydligt att den självständiga svenska kronan har utgjort fundamentet för en god svensk ekonomi och minskat effekterna av den globala finanskrisen 2008.

Den 22 Maj 2017, kom nyheten om att det styrande etablissemanget inom den Europeiska Unionen planerade att tvinga samtliga medlemsländer, inklusive Sverige, att ansluta sig till euron fram till 2025. Eurokraternas agerande visar tydligt att Bryssel har valt att fortsätta på sin inslagna väg om att skapa ett ”Förenta Staterna av Europa ” snarare än att dra lärdom av det breda folkliga missnöjet som ledde till Brexit och snart andra ” –exits” och reformera unionen.

EU-kommissionen föreslår alltså att Sverige ska förkasta kronan och fråntas möjligheten att själv styra sin penningpolitik och därmed effektivt möta konjunkturcykler, för att istället bli en medlem i eurosamarbetet.

För EU är fördelarna många, där Bryssel framförallt ges en möjlighet till att koppla ett hårdare grepp om Sverige, som är en av de största nettobetalare till EU räknat per capita. Men frågan vi svenskar måste ställa oss är till vilken nytta är euron för oss? 

Att ingå i ett monetärt samarbete, där samtliga länder är med och delar på eventuella ekonomiska smällar ställer höga krav på medlemsländernas ekonomier. Det är därför mycket oroväckande att enbart 6 av 19 medlemsstater uppfyller konvergenskriterierna om en statskuld under 60 % av BNP samtidigt som eurozonens genomsnittliga statskuld ligger på närmare 90 %.  Situationen blir än mer oroväckande när stora ekonomier som Italien har en statskuld på 130 %, Frankrike 100 % och Grekland 180 % samtidigt som be brottas med strukturella kostnader.

Att kräva att Sverige ska gå in i eurosamarbetet kan likställas med att kräva en frisk person att genomföra en hjärnoperation– i bästa fall kommer du ut som tidigare i värsta fall kommer du ut som en skugga av ditt tidigare jag.

I och med förslaget att kringgå demokratin så visar Bryssel sitt rätta ansikte – att med alla möjliga medel fortsätta integrationen av de suveräna länderna inom Europa till en gemensam federation med en valuta, ett parlament och ett huvudsäte. 

Nyheten bör ses som en väckarklocka där Sveriges olika regeringar har tryckt på snooze-knappen allt för länge. Nu är det dags att en gång för alla vakna upp, öppna dörren och kliva ut från det isolerade rummet.

Gabriel Kroon, Internationell sekreterare Ungsvenskarna

Mest kommenterade inläggen

Tobias Andersson

Den mångkulturella mardrömmen

De senaste dagarnas nyhetsrapportering har till stor del fokuserat på hu...

Tobias Andersson

Flygskatten saknar funktion

Förra veckan kom nyheten att regeringen vill införa en flygskatt som ska...

Tobias Andersson

En obehaglig utveckling

Universal Music, Sony Music, Warner Music, Nordisk Film och Svensk Filmi...

Tobias Andersson

Plikten och varför den behövs

Jag ska börja med att berätta någon väldigt personligt om mig. Det har s...