Blogg

Bevara Kronan – Bevara Demokratin

 

Dagen var den 14 september 2003, 83 procent av den svenska befolkningen hade gått till valurnorna för att göra sin röst hörd – Anser du att Sverige skall införa euron som valuta? Resultatet blev ett tydligt nej med 56 % mot 42 %.

Det svenska folket hade använt sig av sin demokratiska rättighet att påverka Sverige. Oavsett ursprunglig inställning till euron 2003 så är det tydligt att den självständiga svenska kronan har utgjort fundamentet för en god svensk ekonomi och minskat effekterna av den globala finanskrisen 2008.

Den 22 Maj 2017, kom nyheten om att det styrande etablissemanget inom den Europeiska Unionen planerade att tvinga samtliga medlemsländer, inklusive Sverige, att ansluta sig till euron fram till 2025. Eurokraternas agerande visar tydligt att Bryssel har valt att fortsätta på sin inslagna väg om att skapa ett ”Förenta Staterna av Europa ” snarare än att dra lärdom av det breda folkliga missnöjet som ledde till Brexit och snart andra ” –exits” och reformera unionen.

EU-kommissionen föreslår alltså att Sverige ska förkasta kronan och fråntas möjligheten att själv styra sin penningpolitik och därmed effektivt möta konjunkturcykler, för att istället bli en medlem i eurosamarbetet.

För EU är fördelarna många, där Bryssel framförallt ges en möjlighet till att koppla ett hårdare grepp om Sverige, som är en av de största nettobetalare till EU räknat per capita. Men frågan vi svenskar måste ställa oss är till vilken nytta är euron för oss? 

Att ingå i ett monetärt samarbete, där samtliga länder är med och delar på eventuella ekonomiska smällar ställer höga krav på medlemsländernas ekonomier. Det är därför mycket oroväckande att enbart 6 av 19 medlemsstater uppfyller konvergenskriterierna om en statskuld under 60 % av BNP samtidigt som eurozonens genomsnittliga statskuld ligger på närmare 90 %.  Situationen blir än mer oroväckande när stora ekonomier som Italien har en statskuld på 130 %, Frankrike 100 % och Grekland 180 % samtidigt som be brottas med strukturella kostnader.

Att kräva att Sverige ska gå in i eurosamarbetet kan likställas med att kräva en frisk person att genomföra en hjärnoperation– i bästa fall kommer du ut som tidigare i värsta fall kommer du ut som en skugga av ditt tidigare jag.

I och med förslaget att kringgå demokratin så visar Bryssel sitt rätta ansikte – att med alla möjliga medel fortsätta integrationen av de suveräna länderna inom Europa till en gemensam federation med en valuta, ett parlament och ett huvudsäte. 

Nyheten bör ses som en väckarklocka där Sveriges olika regeringar har tryckt på snooze-knappen allt för länge. Nu är det dags att en gång för alla vakna upp, öppna dörren och kliva ut från det isolerade rummet.

Gabriel Kroon, Internationell sekreterare Ungsvenskarna

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

Bevara Kronan – Bevara Demokratin

Dagen var den 14 september 2003, 83 procent av den svenska befolkningen had...

Tobias Andersson

Sverigedemokraterna kommer aldrig bli en dörrmatta åt Alliansen

För två veckor sedan gjorde Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiska talespe...

Tobias Andersson

Ansvarslöst att ta bort ID-kontroller

ID-kontrollerna vid Öresundsbron har sedan införandet i januari 2016 haft a...

Tobias Andersson

Hur kan det gå dåligt för ett land det går så bra för?

Arbetslösheten är nere på låga nivåer, hundratusentals fler har gått till j...

Blogg

Sverigedemokraterna kommer aldrig bli en dörrmatta åt Alliansen

 

För två veckor sedan gjorde Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson, Oscar Sjöstedt, ett utspel på DI-debatt om vårt program för ett allianssamarbete. Utspelet följdes sedan igår upp med att meddela att Sverigedemokraterna inte kommer stödja en alliansregering om vi inte tillåts delta vid förhandlingsbordet.
 
 
Dessa två utspel är egentligen inget nytt, utan ligger helt i linje med vårt tidigare förhållningssätt – att vår ambition för samarbete är att rösta för det som är bäst för Sverige och det förslag som innebär att våra väljare får så mycket SD-politik som möjligt.


För Sverigedemokraternas del finns det ingen anledning att på något sätt lägga sig platt för Alliansen. Deras regeringstid mellan 2006 och 2014 var direkt förödande för Sverige och knappast ett bättre alternativ än tidigare Socialdemokratiska regeringar. Deras politik med öppna gränser, vurmande för mångkultur och att se försvaret som ett särintresse går helt enkelt inte att väga upp mot positiva åtgärder som jobbskatteavdrag eller införandet av karensdagen. En alliansregering kan helt enkelt bara vara bra om Sverigedemokraterna, som största oppositionsparti efter valet 2018, har stort inflytande över denna.


På lokal nivå bör naturligtvis samma förhållningssätt gälla. Som politisk sekreterare i Malmö, en kommun som har styrts av andra än socialdemokraterna under endast sex år sedan den allmänna rösträttens införande, vill jag naturligtvis se ett maktskifte. Problemet för oss blir dock hur lågt vi vill sjunka med tanke på vilka typer av epitet vi är beredda att ta från de andra oppositionspartierna.


Efter Patrik Reslows partibyte från Moderaterna till Sverigedemokraterna kommenterade Moderaternas kommunalråd i Malmö, Torbjörn Tegnhammar: ”Moderaterna i Malmö har inga bruna tendenser över huvud taget, så jag förstår att man inte känner sig hemma där om man har de värderingarna.”


Kommunalrådet har tidigare också flera gånger uttryckt att Sverigedemokraterna skulle vara ett rasistiskt parti.
Vad jag menar är helt enkelt att om man på allvar tror att Sverigedemokraterna ovillkorligt skulle stötta ett alliansstyre tror man fel. Är man så pass övertygad att man utan att skämmas kan kalla oss både för rasister och "bruna" är man ute och cyklar.


Sverigedemokraterna är ett parti med integritet. Att tro att vi efter alla de år vi kämpat för Sveriges bästa ovillkorligt skulle stötta Alliansen bara för att få bort Socialdemokraterna så tror man helt enkelt fel. Att dessutom tro att vi ovillkorligt skulle stötta ungmoderater med Reinfeldtkomplex är helt orimligt.


Vill man få med sig Sverigedemokraternas stöd bör man alltid bete sig anständigt i media och man bör åtminstone bjuda in oss till samtal för att komma överens om vilken politik vi avser driva för att får Sverige på rätt kurs igen.


Våra väljare röstar på oss för att få så mycket sverigedemokratisk politik som möjligt. Vi kommer därför aldrig någonsin sätta oss i knät på vare sig den ena eller den andra sidan. Om de partier som avser styra Sverige därefter väljer att inte samtala med oss så måste de också inse att det kan få konsekvenser. Om Anna Kinberg Batra på riktigt vill bli Sveriges första kvinnliga statsminister och att Torbjörn Tegnhammar på riktigt vill bli Moderaternas andra person att styra Malmö kommer de behöva sverigedemokratiskt stöd.
 

Vågar de verkligen riskera att offra den chansen därför att de på grund av sin inbillade heder vägrar samtala med Sveriges näst största parti?

Pontus Andersson
2:e vice talesperson, Ungsvenskarna

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Prioritera folket, inte EU

(Felix Byström och Gabriel Kroon) (Följande text är en replik till den arti...

Tobias Andersson

Orimligt hyllande av Le Pen

Idag sker den första etappen i det franska valet och namnet på allas läppar...

Tobias Andersson

Den mångkulturella mardrömmen

De senaste dagarnas nyhetsrapportering har till stor del fokuserat på hur k...

Tobias Andersson

Flygskatten saknar funktion

Förra veckan kom nyheten att regeringen vill införa en flygskatt som ska mi...

Blogg

Ansvarslöst att ta bort ID-kontroller

 

ID-kontrollerna vid Öresundsbron har sedan införandet i januari 2016 haft avgörande betydelse för utvecklingen av migrationen till Sverige.

Antalet asylansökningar sjönk kraftigt med ID-kontrollernas införande och den mest akuta krisen avtog även om det inte var tillräckligt. Politiker som tidigare inte sett några gränser började tala om ansvar och berättade att de nu hade förstått och erkände att de varit naiva.

Införandet av ID-kontroller gav, förutom en begränsning av antalet asylsökningar, även flera andra positiva resultat. Man började äntligen få en överblick över vilka som tog sig in i landet och som en bonus minskade bostadsinbrotten i Skåne med 18 % då internationella ligor valde bort Sverige.

Men nu är insikternas tid tydligen förbi för de ledande politikerna. Återigen väljer regeringen att kasta ut Sverige i ovisshet och osäkerhet. När kontrollerna borde utvecklas och kompletteras med ytterligare åtgärder för en ansvarsfull migration så tar man istället ett steg tillbaka. Den fjärde maj, sexton månader efter införandet, valde regeringen att ta bort ID-kontrollerna.

Bara några dagar efter avskaffandet av ID-kontrollerna har man kunnat se en kraftig ökning av antalet asylsökande som kommit över bron från Danmark. Hur det kommer att utvecklas långsiktigt när ryktet sprider sig och hur mycket de kvarvarande gränskontrollerna kan åstadkomma utan identitetskontroller är för tidigt att säga med säkerhet, men att tro att ökningen inte kommer att fortsätta är bara naivt.

Det mest skrämmande är att regeringen uppvisar en fullständig brist på ansvar. Efter den våg av kriminalitet vi upplevt till följd av invandringen och ökad verksamhet av internationella ligor i landet, och inte minst efter det fruktansvärda terrordådet i Stockholm, borde vikten av att identitetskontroller vara uppenbar.

Att verka för mer långtgående insatser vid gränsen såväl som i kombination med andra åtgärder är för oss ungsvenskar självklart. Men regeringen tycks inte ha förstått riskerna och väljer aktivt att verka för det motsatta: mindre kontroller och mer osäkerhet.

Det som borde ske nu är att man arbetar parallellt på flera håll för en ansvarsfull migration. ID-kontrollerna måste återinföras med omedelbar verkan. Dessutom krävs även interna åtgärder. Inre utlänningskontroller och det så kallade REVA-projektet måste återupptas för att hitta de tiotusentals människor som illegalt uppehåller sig i landet. Det måste även bli svårare att befinna sig i Sverige olagligt och det måste därför bli omöjligt för illegala att ta del av vår välfärd och våra bidragssystem.

Det är inte svårt att åtgärda eftersom de flesta av de lagar som möjliggör att illegala får tillgång till vår välfärd har införts av de senaste två regeringarna och dessa beslut om lagändringar bör omedelbart rivas upp.

Dessutom krävs att samtliga invandrare som deltagit i terroristverksamhet och som befinner sig i Sverige hittas, frihetsberövas och utvisas snarast möjligt.

Men att nuvarande regering återigen skulle inse sin naivitet, på allvar förstå allvaret i situationen och ta ansvar för migrationen, framstår idag som en allt mer avlägsen dröm. Frågan är, tyvärr, snarare hur mycket de hinner förstöra innan andra kan ta vid.

Ted Bondesson, migrations och assimilationspolitisk talesperson 

Mest kommenterade inläggen

Tobias Andersson

En obehaglig utveckling

Universal Music, Sony Music, Warner Music, Nordisk Film och Svensk Filmindu...

Tobias Andersson

Plikten och varför den behövs

Jag ska börja med att berätta någon väldigt personligt om mig. Det har ståt...

Tobias Andersson

Skolan behöver lösningar, inte diskriminering

Regeringens föreslag om att kommuner ska kunna kvotera in nyanlända elever ...

Tobias Andersson

När Sverige brinner och politikerna pekar finger

Bilden av Sverige har hamnat i fokus de senaste veckorna i internationella ...