Blogg

EU är kolossen på lerfötter

 

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker kommit till makten och vunnit en allt större del av väljarstödet. Samtidigt så tuffar federalisterna vidare som om ingenting hade hänt, frånkopplade från vanligt folks åsikter och viljor. EU-projektet skakar och vi, Europas folk måste fråga oss om det inte är dags att överge skeppet innan vi dras ner i vattnet med det.

Europeiska Unionens föregångare byggde på en god tanke som så mycket annat här i världen. Handel och fred mellan staterna var fokuset när allt fler länder valde att gå samman och på så vis lämna ifrån sig delar av makten till det nya projektet. Mellanstatlighet var från början en grundpelare där länderna skulle komma överens om gemensamma lösningar på problemen de stod inför.

På vägen hände dock något. Projektet kidnappades av allt starkare krafter som krävde överstatlighet och som ville sätta en europeisk identitet framför den nationella identiteten. En klass av EU-politiker och tjänstemän växte fram i toppen av hierarkin som ständigt sökte mer makt och inflytande på bekostnad av medlemsstaterna. När makten försvinner uppåt så blir det svårare för Europas väljare att ställa politiker till svars för sina handlingar samtidigt som demokratin blir allt mer abstrakt när beslutet tas långt ifrån ens hem.

Varje år så står Sverige för 30 miljarder av EU:s nota samtidigt som denna summa nu förväntas öka i med att Storbritannien lämnar unionen. Istället för att minska sina utgifter när intäkterna sinar så vill federalisterna med kända namn som Emmanuel Macron i Frankrike och Angela Merkel i Tyskland fortsätta expandera EU. Därför så kommer även bördan öka för Sverige de kommande åren.

Trots att allt fler länder höjer sina röster och protesterar mot utvecklingen i Bryssel så vill man från EU-håll nu få mer inflytande över migrations-, säkerhets- och försvarspolitik. Områden som traditionellt sett har setts som en del av medlemsstaternas kärnuppgifter. Listan med länder där EU-skeptikerna har fått allt större väljarstöd kan göras lång men för att nämna några så har Italien, Österrike och Tyskland fått se ett genomslag av nationalistiska partier som vänder sig emot urholkningen av Europas nationer.

Det är dags att vi får till en riktig debatt om EU:s framtid både här i Sverige och runtom på kontinenten. Vi svenskar tillsammans med andra européer behöver börja prata om vårt unionsmedlemskap i skolor, på jobben och i hemmen. Vi behöver helt enkelt komma fram till vilken väg vi vill att EU ska ta. För utan debatt och diskussion tillåts de krafter som inte representerar folket att fortsätta med sin agenda utan konsekvenser.

Europeiska Unionen är idag inte det projekt som vi valde att gå med i 1995 utan istället har det vuxit till en koloss på lerfötter. Därför är det på tiden att vi blåser liv i demokratin och håller en folkomröstning om medlemskapet i EU. Vi behöver handel, vi behöver samarbetet men framförallt så behöver vi ett Europa med fria demokratiska nationer.

Lars Larsson, Suppleant Nationella Arbetsgruppen

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

The Meme War: Låt inte Bryssel kontrollera era memer

Kriget om memer har börjat. På ena sidan står vanligt folk – killar och tje...

Tobias Andersson

Avvecklingen av Sveriges kommunikationsnät

Sverige är en av världens mest tekniskt utvecklade länder, men varför straf...

Tobias Andersson

Regeringens svek mot hedersoffren

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemokra...

Tobias Andersson

EU är kolossen på lerfötter

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker komm...

Blogg

Nyttja beredskapskrediten

 

Försvaret är magert… Men det många inte vet är hur illa det står till i Sverige idag.

Överbefälhavare Micael Bydén presenterade nyligen budgetunderlaget för år 2019. I underlaget ingår en höjning på två miljarder kronor år 2019, ytterligare två miljarder år 2020 och år 2021 ökar behovet med höjning på fem miljarder kronor. Dessa siffror som myndigheten presenterar är otroligt blygsamma och antagligen för att det är bättre att få lite än ingenting alls. En sådan bristande tilltro är vad politiker har åstadkommit i en av sina viktigaste kärnmyndigheter.

 

Men varför räcker då inte de pengar Försvarsmakten har i dag? Ska man förklara det enkelt så kostar det när det rostar. För att förtydliga så går helt enkelt underhållskostnaderna upp när materiel inte förnyas. Till detta ska tilläggas att det försvar vi har idag är så litet att det varken fungerar som en tröskel och inte heller förmår att framgångsrikt försvara Sverige i en militär konflikt.

Vad har då Försvarsmakten själva gjort för att försöka hantera situationen som både allians- som socialdemokrater försatt myndigheten i?

För att hantera kostnadsökningarna har Försvarsmakten tvingats dra i den stora bromsen och fokuset har legat på att inte tappa i krigsförbandsförmågan fram till 2020, men det är ohållbart och det har börjat brista. Överbefälhavaren konstaterar och sammanfattar läget med att den "samlade omfattningen drabbar krigsdugligheten".

Men det är även på andra sätt som Försvarsmaktens magerhet visar sig. Många soldater och officerare i krigsförbanden har tillexempel inte moderna kroppsskydd, utan de förväntas använda sig av skydd som inte stoppar kulor. Likaså dras det in på tiden som soldaterna spenderar på skjutbanan, något som borde vara grunden i den militära yrkeskåren. Även den så viktiga övningsverksamheten får många gånger stryka på foten när ekonomiramarna ska hållas. Man kan tycka att när det kommer till rikets säkerhet så ska det få kosta en slant, men inte så under allians- eller socialdemokratiska regeringar. Istället har Försvaret använts som en kassa ko, där de har skurit lite här och var tills knappt något funnits kvar och enbart för att finansiera egna valprojekt och på så vis vinna röster.

Det är en strategi som är helt oförståelig för oss Ungsvenskar. För vår del så finns det inget viktigare än våra medborgares trygghet, välmående och hälsa. Där just Säkerheten är grunden för dessa tre så viktiga pelare. Men vad har vi då för förslag för att komma till bukt med situationen som de gamla partiernas politiker har försatt oss i?

Vi Ungsvenskar föreslår initialt att Sveriges riksdag beslutar om att nyttja beredskapskrediten för att lösa de största materielbehoven som finns inom Försvarsmakten. Moderna kroppsskydd till samtliga soldater och officerare i krigsförbanden, tid på skjutbanorna och på övningsfälten, förnyade och moderniserade korvetter, u-båtar och stridsvagnar är bara några av effekterna detta skulle ge.

På längre sikt räcker dock inte detta, och för att få ett vältränat, trimmat och robust försvar så krävs dramatiskt höjda försvarsanslag upp till en nivå av minst 2,5% av BNP, enbart då kan vi ge Försvarsmakten den grund som de behöver för att stå stadigt. Sverige förtjänar ett starkt försvar, och försvaret förtjänar styrka och trovärdighet.

Mikael Clarke

Sergeant och Kadett

Försvars- och Säkerhetspolitisk talesperson Ungsvenskarna

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Nyttja beredskapskrediten

Försvaret är magert… Men det många inte vet är hur illa det står till i Sve...

Tobias Andersson

För ett sammanhållet Sverige - där alla känner trygghet

I år är det val. Det är ett ödesval för Sverige och dess medborgare. I fyra...

Tobias Andersson

Bredare inkludering under veterandagen

2008 tog man beslutet att Sverige skulle ägna den 29 maj åt att hedra och m...

Tobias Andersson

Flera ungsvenskar på partiets förslag till riksdagslista

(Ebba Hermansson) Idag presenterade partiets valberedning sitt förslag till...

Blogg

För ett sammanhållet Sverige - där alla känner trygghet

 
 

I år är det val. Det är ett ödesval för Sverige och dess medborgare. I fyra år har Sveriges redan befintliga problem förvärras. Fler utanförskapsområden, högre arbetslöshet bland utrikesfödda och en minskad säkerhet. Antingen de fortsatta problem vi ser idag, eller en förändring till det bättre. Det är valet som Sveriges väljare står inför valet 2018.

Sverige är ett fantastiskt land på många sätt och vis. Vi är en välfärds och rättsstat vars främsta uppgift är att garantera din säkerhet. Oavsett om det gäller din ekonomiska trygghet när du blir varslad från företaget du har jobbat på, skall du få hjälp. Eller om du blir rånad, ska gärningsmannen få sitt straff. Den här typen utav fundament är ett måste för ett modernt samhälle såsom Sverige är idag.

Tyvärr kan inte alla människor i dagens Sverige känna sig trygga. Detta är en direkt följd av en ansvarslös invandringspolitik, en dålig sjukvårdspolitik tillika en skamlig kriminalpolitik. Detta är oerhört viktiga politiska områden som den nuvarande regeringen samt de föregående regeringarna låtit haverera.  

Följden av detta haveri är att blåljuspersonal möts av stenkastning, brinnande bilar och upplopp i de svenska förorterna. Sjuksköterskan som tvingades att överge sin lunch för att sjukhusets bemanning inte var tillräcklig möts av svordomar och könsord av våldsamma patienter för att hon gör sitt jobb. Det är denna verklighet i Sverige som regeringarna Löfven och Reinfeldt har valt att blunda för. Det är inte bara regeringarnas flyktingpolitik som har havererat, utan även Sverige, jämfört med vad Sverige var en gång i tiden.

Som ett resultat av de stora haverierna den nuvarande samt de förra regeringarna har format är just den stora segregationen som finns i Sverige. Vi har sett konsekvenserna av en usel borgerlig och rödgrön politik som har lett till den stora segregation som är vardag i många delar av vårt land.

Det är dags för en förändring. En förändring som kommer ske. Sju av åtta partier i Sveriges riksdag har suttit i Sveriges riksdag utan att verka mot dessa problem. Det åttonde partiet, Sverigedemokraterna, har aldrig suttit vid eller aktivt stöttat regeringsmakten. Vi i Sverigedemokraterna har planer, konkreta förslag för att motverka dessa problem. Vi är fullfjädrade och ånyo redo att styra Sverige mot det land vi vill leva i.

Påbörja assimilera - sluta segregera.

Filip Persson

Suppleant Ungsvenskarnas nationella arbetsgrupp

Kontaktperson Ungsvenskarna Syd

Mest kommenterade inläggen

Tobias Andersson

Socialdemokrati – en utdöende ideologi

Att Socialdemokraterna ska ha byggt Sverige är det många som talar för – sa...

Tobias Andersson

Bilden av Sverige

I en uppmärksammad valfilm gjord av Moderaterna i Göteborg målas en bild up...

Tobias Andersson

Det räcker inte - Satsa på Försvaret!

På grund av Sovjetunionens fall, naiva och kortsiktiga vänster- som högerpo...

Tobias Andersson

Välviljans Rasism

Det svenska folkhemmets tid präglades fram till 1960-talet av tanken om ett...