Blogg

MUF och dess miljöpartister - TT

Det kan inte ha undgått många att Ungsvenskarna väldigt sällan drar jämnt med MUF. Vi har helt enkelt grundläggande skillnader i vår syn på världen i allmänhet och Sverige i synnerhet.

 

Ungsvenskarna förespråkar ett Sverige inom vilket man erkänner och förstår kopplingen mellan dåtida, nutida och framtida generationer. Vi förstår vikten av att värna och försvara det vi ärvt samtidigt som vi förändrar för att förbättra Sverige så att vi med stolthet kan lämna över landet till kommande generationer. MUF å andra sidan, med sin liberala utgångspunkt, saknar ofta förståelse för vikten av moral, etik och nationell stolthet i dagens politik.

 

Den grundläggande ideologiska skiljelinjen resulterar bland annat i att MUF inte ser problematiken med att ha öppna gränser och således successivt skänka bort det vi ärvt och som vi borde värna till asylsökande. Asylsökande som inte sällan bistår i lägre grad till vårt gemensamma samhälle och som i många fall direkt bidrar till en destruktiv samhällsutveckling som nu resulterat i flertalet samhällskriser både ekonomiskt, socialt och kulturellt.

 

Det fanns dock en tid då MUF bestod av rakryggade borgerliga tänkare som allra helst ville äta sossar till frukost och tillbringa resten av dagen åt att fundera över skattesänkningar och konservativa ideal. Den tiden är dock sedan länge förbi, vilket ofta gör sig påmint. Därför var det kanske ingen förvåning att två stycken, relativt högt uppsatta, MUF:are nu gick ut och uttalade sin önskan om att regera tillsammans med Miljöpartiet (http://www.svd.se/mufare-alliansen-bor-samarbeta-med-mp).

 

Vid flertalet tillfällen har jag i samband med diskussioner med diverse medlemmar i MUF undrat vad fasiken de gör i vad som borde vara ett borgerligt ungdomsförbund. Detta då deras värderingar snarare hört hemma i Grön Ungdom, inte minst när det kommer till migration, integration, moral och feminism. För dessa förvirrade socialliberala feminister ligger självklart Grön Ungdom nära till hands och att då önska sig ett regeringssamarbete med MP ter sig naturligt.

 

Denna önskan från vissa MUF:are förkastades dock idag av det, på allvar, borgerliga Moderata Studentförbundet. FMSF deklarerade istället Miljöpartiets regeringsoduglighet, samt bristfälliga politik och konstaterade därefter att de inte borde vara en aktuell regeringspartner för Moderaterna (http://www.svd.se/hellre-stod-av-sd-an-samarbete-med-mp). Då återstår egentligen endast Sverigedemokraterna som aktuell ytterligare samarbetspartner vilket det känns som att FMSF ser som ett betydligt bättre alternativ än MP.

 

Det är glädjande att riktig borgerlighet återfinns i Sverige, allt för ofta känns det som de tankesätten helt bytts ut mot naiva drömmar om en globaliserad värld utan gränser, konflikter eller moraliska värderingar.

 

De miljöpartistiska krafterna i MUF trivdes garanterat bättre under Fredrik Reinfeldts "öppna era hjärtan"-tid. Deras värderingar kommer dock inte kunna ha en plats i det parti som Anna Kinberg Batra kommer behöva skapa för att lyckas behålla de väljare som annars så snabbt överger dem i förmån för oss. Däremot spår jag en renässans av, i alla fall påstådd, konservativ borgerlighet inom Moderaterna.  

// Tobbe

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

The Meme War: Låt inte Bryssel kontrollera era memer

Kriget om memer har börjat. På ena sidan står vanligt folk – killar och tje...

Tobias Andersson

Avvecklingen av Sveriges kommunikationsnät

Sverige är en av världens mest tekniskt utvecklade länder, men varför straf...

Tobias Andersson

Regeringens svek mot hedersoffren

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemokra...

Tobias Andersson

EU är kolossen på lerfötter

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker komm...

Blogg

Sluta dalta med illegala invandrare - TT

Idag kan man läsa på SvD om polisens problem att utvisa illegala invandrare (http://www.svd.se/efter-lagandring--svarare-for-polisen-att-utvisa/i/senaste). Ännu en gång uppdagas alltså den bristande handlingskraft som så tydligt genomsyrar den svenska staten och dess myndigheter. Att illegala invandrare varit ett problem länge är ingen hemlighet för sverigedemokrater men nu blir det allt färre som förnekar det. 

 

Illegal kan man vara av olika skäl men vanligast i detta sammanhanget får väl anses vara utlänningar som sökt asyl men fått avslag på sin asylsökning eller invandrare som valt att direkt gå under jorden när de anlänt. Papperslös är ett annat begrepp som primärt media använder som synonym till illegal för att slippa tala om att de är just illegala. Allt för att öka, och skapa, eventuella sympatier för den berörda gruppen.

 

Oavsett begrepp så begår illegala invandrare ett lagbrott endast genom att befinna sig här då de inte har någon rätt att göra det. Detta tilltrotts har Sverige på olika sätt valt att premiera de som gjort ett aktivt val att befinna sig här illegalt. Jag minns själv att bland de första politiska aktiviteterna jag deltog i var just ett torgmöte mot gratis tandvård och sjukvård för illegala invandrare. Någonting som Alliansen genomförde tillsammans med Miljöpartiet. Kommunala exempel finns även på att illegala tilldelas rejäla gräddfiler genom t ex olika ekonomiska bidrag.

 

Illegala invandrare uppmanas alltså att stanna samtidigt som vi inte på allvar försöker utvisa dem. Inrikesminister Ygeman har tidigare talat om att 80 000 ska utvisas. Det låter bra men förmodligen är antalet som borde utvisas betydligt högre än så med tanke på hur många som kan ha gått under jorden. Dessvärre har denna "massutvisning" (som den kallades i media) ännu lyst med sin frånvaro. Varför? Jo, helt enkelt för att den politiska handlingskraften saknas.

 

Det är lätt att säga att utvisningar av personer som befinner sig här illegalt ska genomföras. Det är betydligt svårare att på allvar ge polisen och övriga myndigheter de resurser och befogenheter som krävs. Än svårare blir det när utvisningar motarbetas i media genom försök till hjärtskärande artiklar om vissa av de individer som nu riskerar att utvisas. Om Ygemans uttalande var en strategisk lögn från början eller om han bara inte klarat av att genomföra det är svårt att säga och spelar kanske ingen större roll. Vad som spelar roll är att vi måste få till en förändring och på allvar ta tag i detta problem.

 

Om den politiska viljan och handlingskraften funnits hade myndighetsledning och personal inte haft något annat val än att agera. Då hade de agerat seriöst och hårt mot detta samhällsproblem och successivt blivit av med det. Att utvisa personer som gått under jorden är självklart inte lätt men det är inte anledning nog att acceptera problemet. Genom att avskaffa alla förmåner, införa riktiga straff mot de som bistår dem, samt ge polisen utökade resurser och ordentliga befogenheter så hade vi kunnat motverka detta samhällsproblem på allvar.

 

Varje brott som begås av personer som befinner sig här illegalt hade kunnat förhindrats och varje skattekrona som kommer dem tillgodo hade kunnat lagts på seriösa investeringar på något av de områden som krisar. 

 

 // Tobbe

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Nyttja beredskapskrediten

Försvaret är magert… Men det många inte vet är hur illa det står till i Sve...

Tobias Andersson

För ett sammanhållet Sverige - där alla känner trygghet

I år är det val. Det är ett ödesval för Sverige och dess medborgare. I fyra...

Tobias Andersson

Bredare inkludering under veterandagen

2008 tog man beslutet att Sverige skulle ägna den 29 maj åt att hedra och m...

Tobias Andersson

Flera ungsvenskar på partiets förslag till riksdagslista

(Ebba Hermansson) Idag presenterade partiets valberedning sitt förslag till...

Blogg

Vi måste värna om våra djur - Gästinlägg


 
Vi inom Ungsvenskarna lägger yttersta vikt vid att möjliggöra världens bästa djurvälfärd. Vår syn på djurens rätt kan liknas vid ett citat av den andliga ledaren Mahatma Ghandi, "The greatness of a nation can be judged by the way it's animals are treated".
 
I dagens läge kan Sverige räkna sig som ett av de främsta länderna i världen när det gäller att behandla djur på ett bra och värdigt vis. Detta innebär dock inte att Ungsvenskarna nöjer sig med hur det ser ut idag, utan vi ser en mängd möjligheter kring hur man skulle kunna förbättra djurskyddet ytterligare. Något som dessvärre kan konstateras är att läget försämras och framförallt sällskpsdjur tenderar att i större utsträckning utsättas för förkastlig behandling samt plågeri, enligt Brottsförebyggande rådet.
 
Det allmänt råare samhällsklimatet skulle kunna vara en förklaring till denna utveckling. Vi i Ungsvenskarna förordar inrättandet av en särskild nationell djurpolis som ska kunna förebygga och i större utsträckning beivra de som gjort sig skyldiga till brott mot djur. Försök till den här typen av inriktning inom polisen har redan testats på två olika områden i landet, Stockholm och Norrbotten. Inrättandet av djurpoliser har uppskattats och lovordats både från allmänheten och även inom Polisen.
 
Vi anser även att det idag inte finns någon adekvat brottsrubricering för synnerligen grova djurskyddsbrott, därför bör "grovt djurplågeri" implementeras i lagbalken vilket bör kunna ge upp till 4 års fängelse. Detta som en tydlig markering att vi i Sverige ser allvarligt på denna typ av brott.
 
Som tidigare nämnt är Sverige överlag mycket framstående gällande djurskydd och bäst är nog våra svenska bönder med sin etisk korrekta behandling av djur. Detta är en yrkesgrupp som drar en enorm last både arbetsmässigt och ekonomiskt för att följa och upprätthålla Sveriges internationellt sett mycket tuffa djurrättslagstiftning.
 
Dessvärre möter landets bönder idag mängder med oförtjänt kritik och felaktiga påstenden om att svensk djuruppfödning skulle vara inhuman, när det i verkligheten är precis tvärtom. I det här fallet gör de som pekar på landets djuruppfödning som något negativt, djuren en riktig björntjänst, istället borde svensk djurhållning lyftas fram som ett föredöme för andra länder att ta efter.
 
Ungsvenskarna anser att alla djur ska behandlas med respekt, men att vi människor trots allt har rätten att kunna bruka och hålla djur. Men med den rätten så kommer ett ansvar för oss människor, att djuren då i största möjliga mån får leva ett så naturligt liv som möjligt.

Mattias Åberg, Landsbygds- och djurskyddspolitisk talesperson Ungsvenskarna

Mest kommenterade inläggen

Tobias Andersson

Socialdemokrati – en utdöende ideologi

Att Socialdemokraterna ska ha byggt Sverige är det många som talar för – sa...

Tobias Andersson

Bilden av Sverige

I en uppmärksammad valfilm gjord av Moderaterna i Göteborg målas en bild up...

Tobias Andersson

Det räcker inte - Satsa på Försvaret!

På grund av Sovjetunionens fall, naiva och kortsiktiga vänster- som högerpo...

Tobias Andersson

Välviljans Rasism

Det svenska folkhemmets tid präglades fram till 1960-talet av tanken om ett...