Blogg

Den mångkulturella mardrömmen

 
 
De senaste dagarnas nyhetsrapportering har till stor del fokuserat på hur kvinnor och tjejer i Sverige drabbas av värderingar och normer inom utländska kulturer.
Ett inslag i TV4:s ”Kalla Fakta” har belyst hur ”moralpoliser” trakasserar kvinnor som inte lever sina liv utefter Mellanösterns kulturella dogmer. Vin på uteplatsen eller att leva ensam har idag blivit informellt förbjudet för kvinnor i dessa områden. Som om det inte var nog med det så rapporterades det även om hur könsapartheid råder på en muslimsk friskola.

Föga förvånande så har ramaskriet uteblivit från de ”feminister” som konstant vägrat att känna vid den generellt dåliga kvinnosynen som råder inom stora invandrargrupper. Trots den tystnaden så har fler än tidigare vågat ta bladet från munnen - förmodligen av rent strategiskt politiska skäl och inte som en konsekvens av ökad kritik mot utländska kulturer. 

Statsministern med flera har fördömt både det ena och det andra. Till och med Gustaf Fridolin fördömde den muslimska skolan även fast att Miljöpartiets historik talar för att skolans föreståndare lika gärna kunnat vara aktiva miljöpartister.

Men varför denna plötsliga kritik och tillsynes förvåning över den kända problematiken? Regeringspartierna tillsammans med de flesta företrädare för allianspartierna har konsekvent verkat för, och drömt om, ett mångkulturellt samhälle.

”I en politisk mångkulturalismtanke ryms en integrationssträvan som går ut på att flera kulturer ska integreras, men där var och en av dessa ska kunna behålla sina kulturella särdrag.”

Så beskrivs mångkulturalism av Nationalencyklopedin och visst är det värt att ägna det en tanke när vi nu ser resultatet av denna verklighetsfrånvända och naiva ideologi. Under allt för lång tid har Sverigedemokraternas tal om svenska värderingar och svensk kultur skämtats bort av olika politiska tyckare. Vi är, vad vi vet, det enda parti som på allvar menar att man behöver stå upp för svenska värderingar, att nyanlända ska ta seden dit dem kommer och således förkastar idén om ett mångkulturellt samhälle.

Det finns därför ytterst få representanter från övriga partier som med hedern i behåll kan kritisera denna utveckling utan att rannsaka, och offentligt ursäkta, sin tidigare hållning i frågan.
Könsapartheid och moralpoliser är exemplariska exempel på ”kulturella särdrag” inom kulturer som enligt oss aldrig skulle ha välkomnats till att bli en del av vårt samhälle.

Den mångkulturella drömmen måste överges av de som nu står ansvariga inför dess offer. I väntan på bot och bättring från dem kommer vi fortsatt verka för ett Sverige fritt från kulturella värderingar som strider mot våra lagar, vår etik och vår moral.

Ungsvenskarnas presidium; Tobias Andersson, Felix Byström, Pontus Andersson

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

The Meme War: Låt inte Bryssel kontrollera era memer

Kriget om memer har börjat. På ena sidan står vanligt folk – killar och tje...

Tobias Andersson

Avvecklingen av Sveriges kommunikationsnät

Sverige är en av världens mest tekniskt utvecklade länder, men varför straf...

Tobias Andersson

Regeringens svek mot hedersoffren

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemokra...

Tobias Andersson

EU är kolossen på lerfötter

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker komm...

Blogg

The Clash of Civilizations - TT

 

Under sommaren brukar jag ofta försöka passa på att läsa lite extra. Man kan ofta vara ganska trött på att läsa under terminerna men sommaren passar perfekt för att ta sig an några av de böcker man önskar läsa. Denna sommar var en av de böckerna jag hann med "The Clash of Civilizations- And the remaking of world order" av Harvardprofessorn Samuel P. Huntington.

Partikollegor har tidigare tipsat om den och den berör ett aktuell ämne, trots att den skrevs 1996, så det var ett enkelt val. Boken berör en mängd områden kopplat till de olika civilisationerna och deras ställning mot varandra. Konstant överöses man med praktiska exempel som stödjer det som framförs i boken. Med det i åtanke är det oerhört svårt att på ett seriöst sätt sammanfatta boken utan jag har istället valt att lyfta ut det stycke jag fann mest intressant för att kommentera det.

Det stycke jag valt berör hur den västerländska civilisationen succesivt har försämrat sin ställning i världen och hur vi lär få se oss omsprungna av andra civilisationer inom de kommande årtiondena om inga drastiska förändringar sker. Man skulle kunna säga att det är en av de större teserna i boken och något som stora delar handlar om men just detta stycke var för aktuellt för att inte kommentera. Som tidigare nämnt skrevs boken för 20 år sedan men om någon tvekat på att dess budskap skulle vara aktuellt än idag så motbevisar nog nedanstående stycke dem:

 

"Far more significant than economics and demography are problems of moral decline, cultural suicide, and political disunity in the West. Oft-pointed-to manifestations of moral decline include:

  1. increases in antisocial behavior, such as crime, drug use, and violence generally;
  2. family decay, including increased rates of divorce, illegitimacy, teen-age pregnancy, and single-parent families;
  3. at least in the United States, a decline in "social capital," that is, membership in voluntary associations and the interpersonal trust associated with such membership;
  4. general weakening of the "work ethic" and rise of a cult of personal indulgence;
  5. decreasing commitment to learning and intellectual activity, manifested in the United States in lower levels of scholastic achievement. "

Strax därpå följer:


"Western culture is challenged by groups within Western societies. One such challenge comes from immigrants from other civilizations who reject assimilation and continue to adhere to and to propagate the values, customs, and culture of their home societies."

Det hade egentligen räckt med att lyfta ut detta stycke och avstå att kommentera det då det talar för sig själv med en ofattbar pricksäkerhet. Att den västerländska civilisationen är på nedgång vet nog alla, färre personer pratar idag engelska än tidigare (mycket som en konsekvens på avskaffade kolonier), födelsetalen är högre inom andra civilisationer, ekonomierna växer mer inom andra civilisationer osv. Desto färre har kanske en klar uppfattning av vad det kommer sig.

Självklart återfinns flertalet olika faktorer så som industrialisering inom andra civilisationer, den politiska och ekonomiska utveckling i andra civilisationer, osv. Det är dock just det interna förfallet i Väst som kanske är mest intressant, dels för att det är en stark bidragande orsak till nedgången men framförallt för att det är det om något som vi kan påverka.

Samtliga fem punkter som Huntington lyfter fram som tecken på den moraliska nedgången inom den västerländska civilisationen går egentligen inte att motsätta sig. Att Sverige blir otryggare, att fler skiljer sig, att det sociala kapitalet minskar, samt att arbetsmoralen sjunker och skolresultaten sjunker är allmänt vedertaget. Ser man det var för sig så tolkar nog många det som att enskilda negativa skeenden i vår nutid men lägger man ihop dem förstår man att det rör sig om någonting större. Förfallet av en hel civilisation, en av de främsta som någonsin funnits.

Det andra delen jag lyft ut sammanfattar egentligen det vi Sverigedemokrater så ofta påpekar och kritiserar. Att invandrare som inte assimileras in i den västerländska civilisationen blir ett problem. Det säger sig självt att en civilisation som äts upp inifrån på ett sådant sätt är dömd att förminskas och förstöras. Harvardprofessorn belyste alltså detta problem redan 1996 och dessvärre har problemet bara vuxit och eskalerat sedan dess.

Idag skulle jag därför vilja påstå att det är det största hotet mot vår civilisation och dess fortsatta framgång. Det är förmodligen också det enklaste problemet, av de som citerats i detta inlägg, att försöka ta tag i. Genom en kraftigt reglerad invandring, ökade krav på medborgarskap och en nolltolerans mot kulturer och beteenden som är destruktiva för vårt samhälle kan vi på allvar minimera invandrares påverkan på förfallet av vår civilisation.

Jag ämnar inte försöka komma med lösningar på samtliga moraliska problem i detta inlägg, dels för att inlägget börjar bli lite väl långt och dels för att det är svåra problem som kräver djupare analyser. Men krafttag mot brottslighet, en väckelse av konservativ syn på kärnfamiljen och förhållanden över lag, förkastelse av identitetspolitik och ett erkännande och upprättelse av västerländska nationella kulturer och identiteter är några åtgärder.

Det är uppenbart att nutidens hastiga förändringar och förnekelsen av människans behov av en tydlig gemenskap leder till vårt förfall. Om vår civilisation ska lyckas återfå sin forna glans, eller ens lyckas behålla sin allt mindre dominans, krävs istället en renässans av konservativa värderingar och politik. Allt annat har visat sig vara misslyckanden. 

// Tobbe

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Nyttja beredskapskrediten

Försvaret är magert… Men det många inte vet är hur illa det står till i Sve...

Tobias Andersson

För ett sammanhållet Sverige - där alla känner trygghet

I år är det val. Det är ett ödesval för Sverige och dess medborgare. I fyra...

Tobias Andersson

Bredare inkludering under veterandagen

2008 tog man beslutet att Sverige skulle ägna den 29 maj åt att hedra och m...

Tobias Andersson

Flera ungsvenskar på partiets förslag till riksdagslista

(Ebba Hermansson) Idag presenterade partiets valberedning sitt förslag till...

Blogg

Kulturen är problemet - TT

Återigen har unga tjejer blivit utsatta för sexuella ofredanden på en svensk festival. Trots att We are Stockholm uttryckligen utgick från att det skulle ske och således förberedde sig ordentligt kunde man inte stoppa denna nu så ökända brottsvåg. Var i ligger problemet och vad måste göras?

Enligt Stefan Löfven måste killar och män ta avstånd från denna typ av ofredanden. Det har han förvisso rätt i men att tro att killar, vars totala avsaknad av empati tillåter dem att tafsa på gråtande småtjejer tillsammans med sina kompisar, skulle sluta om fler tog avstånd från sådant beteende är naivt. Förövrigt tar alla killar och män jag känner tydligt avstånd från detta och jag har svårt att föreställa mig att de som utför denna typ av handlingar har uppbackning från särskilt många utanför sin umgängeskrets. Att förringa problemet så är också att kränka de tjejer som inte bara fått sin helg förstörd utan kanske även sitt psyke och välmående. Istället borde vår statsminister erkänna vart problemet ligger och komma med seriösa förslag på hur det bör lösas.

Interna polisdokument från de anmälningar som gjordes i samband med förra årets festival visar att samtliga utpekade var av utländsk härkomst. Bilder tagna av Chang Frick från årets festival visar även de på flertalet utländska killar och män som grips av polis. Utöver det har flertalet personer som varit på plats beskrivit publikhavet som en blandning av utländska män och unga svenska flickor där de utländska männen varit i tydlig majoritet. Räcker det då med att rent generellt fördöma denna typ av beteende utan att analysera problemet djupare? Nej.

Våldtäkter och sexuella ofredanden har tyvärr alltid förekommit i viss utsträckning i Sverige. Dessvärre går dock inte den senaste tidens explosion av detta att skyllas uteslutande på anmälningsbenägenheten. Istället måste vi inse att vi nu ser resultatet av de senaste årens invasion av män från kulturer inom vilka man saknar all respekt för kvinnor. Först när vi vågat erkänna att detta är ett kulturellt betingat problem kan vi tackla problematiken på allvar. För seriöst, hur blir man av med våldtäktslekar från Mellanöstern genom att tala om för killar och män att det inte är coolt att bete sig så (som vår statsminister uttryckte det)?

Om någon fortfarande förnekar att detta är ett kulturellt problem så kan vi väl testa att införa krav på svenskt medborgarskap för att medverka på nästa års We are Stockholm. Sker lika många anmälningar erkänner jag att jag haft fel medan om anmälningarna drastiskt minskar så kanske vi äntligen kan föra en seriös debatt och åstadkomma förändring. Tills dess måste fortfarande flertalet åtgärder ske för att skydda flickor och ge de drabbade upprättelse.

  1. Börja med att ha drönare med filmkameror som konstant flyger över festivalområdet (eller i vilket sammanhang det nu gäller). Det hade verkat både i rent avskräckande syfte men det hade också gett polisen möjlighet att identifiera gärningsmännen samt i realtid följa videoinspelningarna för att ingripa vid behov.
  2. Fler poliser och ordningsvakter. En ganska självklar åtgärd för att lyckas uppmärksamma, ingripa och lagföra.
  3. Höj straffen för sexualbrott och inför en tydligare trappa på straffskalan för om man t ex tafsar på någon själv eller om man gör det i grupp.
  4. Inför livslång utvisning av samtliga utländska medborgare som begår denna typ av brott. De har absolut ingenting här att hämta efter att ha pissat på kvinnorna i det land som så välvilligt tagit emot dem.
  5. Sänk straffmyndighetsåldern. Är man gammal nog för att t ex försöka slita kläderna av en gråtande 14-åring är man också gammal nog för att straffas för det.

Detta är ett axplock av politiska åtgärder som på allvar hade kunnat verka mot den destruktiva utveckling vi ser i Sverige just nu. Jag påstår inte att det skulle lösa alla problem men jag är övertygad om att det hade inneburit en positiv förändring om de genomförts. Viktigast är dock fortfarande att vi erkänner var problemet ligger och agerar därefter.

// Tobbe

Mest kommenterade inläggen

Tobias Andersson

Socialdemokrati – en utdöende ideologi

Att Socialdemokraterna ska ha byggt Sverige är det många som talar för – sa...

Tobias Andersson

Bilden av Sverige

I en uppmärksammad valfilm gjord av Moderaterna i Göteborg målas en bild up...

Tobias Andersson

Det räcker inte - Satsa på Försvaret!

På grund av Sovjetunionens fall, naiva och kortsiktiga vänster- som högerpo...

Tobias Andersson

Välviljans Rasism

Det svenska folkhemmets tid präglades fram till 1960-talet av tanken om ett...