Blogg

Flera ungsvenskar på partiets förslag till riksdagslista


(Ebba Hermansson)
 
Idag presenterade partiets valberedning sitt förslag till riksdagslista för valet 2018. Med på presskonferensen var Ungsvenskarnas förbundssekreterare Ebba Hermansson som presenterades som en av de nya toppkandidaterna inför höstens val. Ungsvenskarna ser positivt på den föreslagna listan och anser att valberedningen gjort bra avvägningar. Det relativt höga antalet unga kandidater får dessutom ses som ett kvitto på att förbundet gjort ett bra jobb. 

Ungsvenskarnas nationella talesperson Tobias Andersson står också på den föreslagna listan:

”Jag är ytterst ödmjuk inför att jag fått valberedningens förtroende att stå på plats 29:e på deras föreslagna riksdagslista. Att få företräda Sverigedemokraterna i riksdagen vore en stor ära och jag är övertygad om att jag kommer kunna bidra med ett ungdomligt perspektiv, samt göra förbundets alla medlemmar hörda. Det är oerhört glädjande att så många kompetenta ungdomar återfinns i förslaget, det är personer som jag personligen vet skulle göra ett utomordentligt bra jobb.” – Tobias Andersson
 
 

Andra ungdomar på listan som är, eller har varit, engagerade ordentligt i Ungsvenskarna;
- Angelika Bengtsson, plats 10
- Dennis Dioukarev, plats 16
- Yasmine Eriksson, plats 34
- Linnea Bjuhr, plats 41

Listan i sin helhet;

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

The Meme War: Låt inte Bryssel kontrollera era memer

Kriget om memer har börjat. På ena sidan står vanligt folk – killar och tje...

Tobias Andersson

Avvecklingen av Sveriges kommunikationsnät

Sverige är en av världens mest tekniskt utvecklade länder, men varför straf...

Tobias Andersson

Regeringens svek mot hedersoffren

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemokra...

Tobias Andersson

EU är kolossen på lerfötter

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker komm...

Blogg

Socialdemokrati – en utdöende ideologi

 

Att Socialdemokraterna ska ha byggt Sverige är det många som talar för – samtidigt talar lika många för motsatsen och att socialdemokratins höga skattetryck ska ha varit skadligt för Sverige. Vad som faktiskt är sant är upp till betraktaren, men att historiskt sett ha presterat bra är inte en motsvarighet till att göra det i nutid.
Det kan anses oansvarigt att rösta på ett parti av den enkla anledningen att man alltid gjort det och för att det parti påstås ha byggt Sverige. Detta resonemang kan liknas vid att köpa en bil från 1968 och förvänta sig att den ska prestera lika bra som en bil av 2018-års modell.

Ett politiskt partis ideologi är ingenting som lever kvar gränslöst och outtömligt. För varje gång som en av partiets företrädare byts ut mot en annan så byts även en del av partiets ideologi ut. Detta har lett till att de forna socialdemokraternas politik inte längre existerar.

Förr talade Socialdemokraterna om drömmen av ett folkhem där alla hjälpte alla, både socialt och ekonomiskt. De talade om ett samhälle som under tid utvecklade en välfärd som räckte till en exceptionell sjukvård och skola.
Men den drömmen har dött ut. Folkhemmet finns inte längre kvar och tanken om samförstånd och gemenskap har försvunnit med vinden.
   Istället har Sveriges välfärd nedmonterats vilket lett till att svensk sjukvård är sämst i Norden - och dyrast.
   Det har lett till att Sverige i nuläget har färre vårdplatser än 2011, antalet disponibla vårdplatser i Sverige är så få att de enbart räcker till en bottenplacering i Europa, mätt per capita, enligt OECD:s senaste rapport.
   Men bottenplaceringarna i sjukvården är ännu ej slut, Sverige är även sämst i Europa när det kommer till väntetider, enligt EHCI 2016.
Faktum är att sjukvården i Sverige är så belastad att svårt sjuka barn tvingas skickas utomlands för vård på grund av platsbrist, rapporterade Dagens Nyheter 2017.

Istället för att fokusera på ett starkt band mellan folket och en växande välfärd så har det fokuserats på öppna gränser och ett alldeles för stort mottagande av flyktingar. En välfärdsstat är omöjlig att förena med en politik som förespråkar fri invandring, det klargör prof. i nationalekonomi Tino Sanandaji.

Socialdemokratin har länge varit en stark politisk kraft, men är den här för att stanna eller försvinna?
   De senaste årens val i Europas länder visar gemensamt på en sak – socialdemokratin håller på att dö ut.
Om man tittar på valresultaten i bland annat Tjeckien, Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Österrike får man samma resultat. I land efter land i Europa tappar socialdemokratin stöd och ser sig själva längre från makten.
I samma stund som socialdemokratin faller i mandat så är partier av en mer mittenorienterad ideologi där och plockar de försvunna rösterna.
En ökande otrygghet, öppna gränser, polarisering mellan stad- och landsbygd och mellan svenskar och invandrare är några av de bakomliggande faktorerna till att socialdemokratin inte längre fungerar. Istället söker sig väljarna till mer konservativa partiet som på riktigt visar att de bryr sig om medborgarna och deras behov.

Därför är Sverigedemokraterna partiet för väljarna och vi vill bygga upp folkhemmet på nytt. För oss är det av största vikt att garantera invånarnas sociala och ekonomiska trygghet.

Nils Sjöqvist Axelson
Kontaktperson Ungsvenskarna Kronoberg

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Nyttja beredskapskrediten

Försvaret är magert… Men det många inte vet är hur illa det står till i Sve...

Tobias Andersson

För ett sammanhållet Sverige - där alla känner trygghet

I år är det val. Det är ett ödesval för Sverige och dess medborgare. I fyra...

Tobias Andersson

Bredare inkludering under veterandagen

2008 tog man beslutet att Sverige skulle ägna den 29 maj åt att hedra och m...

Tobias Andersson

Flera ungsvenskar på partiets förslag till riksdagslista

(Ebba Hermansson) Idag presenterade partiets valberedning sitt förslag till...

Blogg

Bilden av Sverige

 

I en uppmärksammad valfilm gjord av Moderaterna i Göteborg målas en bild upp av staden som åtminstone delvis är ytterst negativ. Man säger i filmen att ”Göteborg slits isär”. Man redogör för att människor skjuts ihjäl, bilar brinner och att staden är ett tillhåll för jihadister och kriminella gäng. Filmen har mött kritik - inte bara för att man använt sig av bilder från Kanada, utan också för att man påstås svartmåla staden. Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, socialdemokraten Ann-Sofie Hermansson, menar till och med att filmen skapar motsättningar. Oavsett vad man tycker i sakfrågan har filmen på nytt lyckats väcka debatten om verklighetsbilden.

Det är inte bara på lokal nivå som frågan lyfts. Även bilden av Sverige ur ett nationellt perspektiv har under den senaste tiden debatterats flitigt. Går det egentligen bra eller dåligt för Sverige? Frågan är inte helt lätt att svara på, och bevittnar man den politiska debatten blir man knappast klokare. Föga förvånande verkar åsikterna vara diametralt olika. En regering som ger sken av att det går fantastiskt bra å ena sidan, och en opposition som hävdar det motsatta å andra sidan. Det verkar knappt finnas någon konsensus i frågan alls.

I internationell kontext har Sverige, åtminstone historiskt, ofta framhållits som ett föregångsland- vår demokrati, jämställdhet, och inte minst vår oerhört generösa välfärd har väckt avund. Ett land präglat av innovationsrikedom, trygghet och gemenskap. Ett land där gammal som ung, man som kvinna, fattig som rik, alltid kunnat lita på att staten verkar som ett skyddsnät. Ett land som dessutom varit i princip helt skonat från omvärldens oroligheter, och inte deltagit i ett krig på över 200 år. Den här bilden av Sverige är så klart eftersträvansvärd att upprätthålla för landets styrande politiker - lika mycket ur en personlig synvinkel, som ur en diplomatisk.

Samtidigt vittnar berättelser om och från Sverige om en helt annan verklighet. En verklighet där kvinnor tvingas föda barn i bilbaksätet för att det inte funnits plats på närmaste BB. Där patienter dött i sjukhuskorridorerna i väntan på vård som kommit alldeles för sent. Där anmälningar om våldtäkt läggs på hög för att polisen saknar tillräckliga resurser. Där bilar brinner, polis och ambulans möts av stenkastande ungdomar, och där de utsatta områdena breder ut sig. Kan man verkligen hävda att det går bra för ett land, när ovan exempel inte är tagna ur en dystopisk roman, utan ur Sverige på 2000-talet!?

Hur mycket är det värt att Sverige är innovationsrikt när ens bil brinner utanför dörren? Hur mycket bryr man sig om att Sverige ligger högt på listan över jämställda länder när man som kvinna inte vågar gå ut ensam när det är mörkt? Svaret på dessa frågor är betydligt enklare- inte alls. Folks faktiska upplevelser i sin faktiska vardag- det är den verkliga striden som politiker från båda sidor av det politiska spektrat måste ta sig an. En svartmålning av Sverige, eller en skönmålning av dito, spelar knappast någon roll för den enskilda individen som inte får delta i SVT:s debattprogram. För dem spelar det knappast någon roll hur verkligheten i Sverige beskrivs. De är nämligen fullt upptagna med att leva i den - varje dag.

Ebba Hermansson
Förbundssekreterare, Ungsvenskarna.

Mest kommenterade inläggen

Tobias Andersson

Socialdemokrati – en utdöende ideologi

Att Socialdemokraterna ska ha byggt Sverige är det många som talar för – sa...

Tobias Andersson

Bilden av Sverige

I en uppmärksammad valfilm gjord av Moderaterna i Göteborg målas en bild up...

Tobias Andersson

Det räcker inte - Satsa på Försvaret!

På grund av Sovjetunionens fall, naiva och kortsiktiga vänster- som högerpo...

Tobias Andersson

Välviljans Rasism

Det svenska folkhemmets tid präglades fram till 1960-talet av tanken om ett...