Opinionsblogg

Står du upp för demokratin?

 

I en tid av polarisering och stora förändringar i Sverige bör varje medborgare oavsett politiska åsikter rannsaka och fråga sig; står jag upp för demokratin?

I ett land så präglat av demokrati borde väl det vara en självklarhet att alla oavsett partitillhörighet, religiös åskådning eller grupp obehindrat ska kunna hålla offentliga möten, demonstrera, yttra sig osv (förutsatt att man inte uppviglar till brott det klart). Tyvärr ser det inte ut så längre.

Lokala paritföreningar, för SD, över hela landet får sina årsmöteslokaler avbokade efter att protester yttrats från oliktänkande. Besök och offentliga framträdanden från förtroendevalda blir angripna av personer som tar sig rätten att försöka tysta sina politiska motståndare. Ibland i form av sten, glåpord, och skanderande massor av folk. Andra gånger förvägras gruppen bruka kommunala lokaler för att förhindra eller omöjliggöra verksamheten.

Att aktivt hindra, störa, tysta och trycka ner oliktänkande grupper i samhället är största anledningen till det polarisering vi ser idag mellan människor. Man må tycka att det den andra säger är ren idioti visst, men jag skulle aldrig någonsin överväga att aktivt störa eller förvägra denna persons rätt att tala eller bedriva sin politiska verksamhet.

Med rättigheter följer också skyldigheter

Det beteende jag skriver om är det farligaste som finns för ett demokratiskt land.
Om man i en demokrati ska diskutera och bestämma om vilka som får komma till tals, yttra sig och synas i media. Då inskränker man ju indirekt demokratin och yttrandefriheten.

Det som är grundpelaren i en demokrati är just yttrandefriheten.

Att skrika högre än din motståndare är ett missbruk av yttrandefriheten eftersom du förvägrar en annan sin rätt till den. Detta driver på polariseringen, skapar sprickor mellan människor och bidrar bara till att atmosfären blir än mer hätsk och infekterad. Håll för öronen, gå därifrån, titta åt ett annat håll, gör vad du vill så länge du inte förvägrar någons rätt att tala obehindrat. Lita på att människor har förnuft nog att själva bilda sig en uppfattning om det den hör och ser.

/Tobias Lindgren, supplean i Ungsvenskarna nationella arbetsgruppKommentarer

Kommentera