Opinionsblogg

Tillåt diskriminering av religiösa sexisterI Sverige anses män och kvinnor vara lika mycket värda. Personer som vägrar skaka hand med det motsatta könet, eller som hyser bestämda uppfattningar om dess “renhet” respektive “orenhet”, betraktas med berättigad misstro. Därför är det desto mer provocerande, att nuvarande diskrimineringslagstiftning håller just sådana bakåtsträvande sexister om ryggen.

2013 tilldelades en muslimsk man i Trollhättan en praktikplats. Väl där, så vägrade han emellertid skaka hand med den kvinnliga arbetsledaren (som lök på laxen tillägger mannen att han måste ”tvätta sig efteråt i så fall”). Arbetsledaren förklarade då att det är en självklarhet att man skakar hand med alla oavsett kön, men det borde hon naturligtvis inte ha gjort. Vipps, så kopplas Diskrimineringsombudsmannen in, och ut betalas raskt 30000 i skadestånd, och arbetsledaren får en tillsägelse.


Nästa exempel är från tidigare i år. En man i Uppland söker ett jobb som behandlingsassistent. Han berättar i samma veva att han av religiösa skäl vägrar skaka hand med kvinnor, varpå företaget av begripliga skäl avbryter rekryteringen. Därefter anmäler mannen till DO, och återigen får den som vill diskriminera kvinnor rätt av Diskrimineringsombudsmannen.


Detta är bara två exempel. Listan kan göras lång, och tyvärr så kommer samma sak förmodligen ske igen; om inget görs, det vill säga. Vi i Ungsvenskarna är trötta på att se svenska jämställdhetsnormer – jämställdhetsnormer, som vi vet att de allra flesta muslimer och invandrare uppskattar - undermineras av ett fåtal fanatiker, som utnyttjar diskrimineringslagen för att främja diskriminering. Det är dags att Sverige på allvar kväver dessa tendenser i sin linda, och ändrar diskrimineringslagen så att det inte längre går att stämma arbetsgivare för att de inte vill anställa sexister. Religiösas särskilda skydd mot indirekt diskriminering måste slopas!

Skälen därtill är många. För det första är det en ren trygghetsfråga för tjejerna som tvingas interagera med de sexistiska anställda. En fråga till dig som är tjej eller kvinna och läser detta: skulle du känt dig bekväm med att tilldelas en behandlingsassistent, som vägrar ta dig i hand på grund av ditt kön? Jag är nog inte alltför vågad om jag antar att svaret är nej.


Vidare är det märkligt att tilldela religiösa uppfattningar långtgående privilegier, som andra uppfattningar inte har. En läkare som vägrar ta judar i hand med hänvisning till sin politiska uppfattning skulle omedelbart avskedas, och något skadestånd skulle han inte se röken av. Det är helt rätt. Men en muslim som vägrar ta kvinnor i hand, kommer inte bara undan, utan aktivt belönas för sina villfarelser. Det är såväl vidrigt som befängt, och det är något som Ungsvenskarna aldrig kommer tolerera.


Man kan möjligen invända, att vårt förslag kommer öka polariseringen i samhället och möjliggöra smygrasistisk godtycklighet från arbetsgivarnas sida. Det motargumentet saknar dock stadga, och förefaller omotiverat. Det är värt att upprepa, att direkt diskriminering av religiösa skäl naturligtvis fortfarande skall vara förbjudet. Ingen ska kunna vägra anställa en muslim enbart på grund av att han är muslim; att vägra det är precis lika motbjudande som att vägra ta kvinnor i hand. Våra åtgärder berör enbart de religiösa, som använder sin religion som ett vapen för att underminera jämställdhetsnormer, eller i annat fall för att slippa utföra arbetsuppgifter. Den vanlige religionsutövaren är fortsatt skyddad mot orättvis behandling.


Dessutom så innebär de bisarra konsekvenserna av nuvarande lagstiftning att diskrimineringen av muslimer och nyanlända på arbetsmarknaden faktiskt ökar. En arbetsgivare kan ju nämligen inte utifrån CV:et veta om han har att göra med en religionsskyddad sexist, och då blir det genast frestande att sålla bort de med utländskt klingande namn, eftersom de bevisligen är överrepresenterade i sådana här ärenden. Det är något vi vet tyvärr ibland också sker. Vårt förslag skulle alltså göra det mindre riskfyllt för arbetsgivare att anställa nyanlända, och främja integrationen.


För att komma till rätta med den växande otryggheten bland kvinnor, krävs att samhället markerar sin avsky mot diskriminering, sexism och misogyni. I vårt Sverige, ska ingen komma undan med att vägra behandla kvinnor med respekt. Ingen ska komma undan med att diskriminera, skyddad av diskrimineringslagen. Ingen ska komma undan med att underminera svenska jämställdhetsnormer, utan att känna sig som precis det han är - ovälkommen.

Johannes Norrman

Kommentarer

Kommentera