Opinionsblogg

The Clash of Civilizations - TT

 

Under sommaren brukar jag ofta försöka passa på att läsa lite extra. Man kan ofta vara ganska trött på att läsa under terminerna men sommaren passar perfekt för att ta sig an några av de böcker man önskar läsa. Denna sommar var en av de böckerna jag hann med "The Clash of Civilizations- And the remaking of world order" av Harvardprofessorn Samuel P. Huntington.

Partikollegor har tidigare tipsat om den och den berör ett aktuell ämne, trots att den skrevs 1996, så det var ett enkelt val. Boken berör en mängd områden kopplat till de olika civilisationerna och deras ställning mot varandra. Konstant överöses man med praktiska exempel som stödjer det som framförs i boken. Med det i åtanke är det oerhört svårt att på ett seriöst sätt sammanfatta boken utan jag har istället valt att lyfta ut det stycke jag fann mest intressant för att kommentera det.

Det stycke jag valt berör hur den västerländska civilisationen succesivt har försämrat sin ställning i världen och hur vi lär få se oss omsprungna av andra civilisationer inom de kommande årtiondena om inga drastiska förändringar sker. Man skulle kunna säga att det är en av de större teserna i boken och något som stora delar handlar om men just detta stycke var för aktuellt för att inte kommentera. Som tidigare nämnt skrevs boken för 20 år sedan men om någon tvekat på att dess budskap skulle vara aktuellt än idag så motbevisar nog nedanstående stycke dem:

 

"Far more significant than economics and demography are problems of moral decline, cultural suicide, and political disunity in the West. Oft-pointed-to manifestations of moral decline include:

  1. increases in antisocial behavior, such as crime, drug use, and violence generally;
  2. family decay, including increased rates of divorce, illegitimacy, teen-age pregnancy, and single-parent families;
  3. at least in the United States, a decline in "social capital," that is, membership in voluntary associations and the interpersonal trust associated with such membership;
  4. general weakening of the "work ethic" and rise of a cult of personal indulgence;
  5. decreasing commitment to learning and intellectual activity, manifested in the United States in lower levels of scholastic achievement. "

Strax därpå följer:


"Western culture is challenged by groups within Western societies. One such challenge comes from immigrants from other civilizations who reject assimilation and continue to adhere to and to propagate the values, customs, and culture of their home societies."

Det hade egentligen räckt med att lyfta ut detta stycke och avstå att kommentera det då det talar för sig själv med en ofattbar pricksäkerhet. Att den västerländska civilisationen är på nedgång vet nog alla, färre personer pratar idag engelska än tidigare (mycket som en konsekvens på avskaffade kolonier), födelsetalen är högre inom andra civilisationer, ekonomierna växer mer inom andra civilisationer osv. Desto färre har kanske en klar uppfattning av vad det kommer sig.

Självklart återfinns flertalet olika faktorer så som industrialisering inom andra civilisationer, den politiska och ekonomiska utveckling i andra civilisationer, osv. Det är dock just det interna förfallet i Väst som kanske är mest intressant, dels för att det är en stark bidragande orsak till nedgången men framförallt för att det är det om något som vi kan påverka.

Samtliga fem punkter som Huntington lyfter fram som tecken på den moraliska nedgången inom den västerländska civilisationen går egentligen inte att motsätta sig. Att Sverige blir otryggare, att fler skiljer sig, att det sociala kapitalet minskar, samt att arbetsmoralen sjunker och skolresultaten sjunker är allmänt vedertaget. Ser man det var för sig så tolkar nog många det som att enskilda negativa skeenden i vår nutid men lägger man ihop dem förstår man att det rör sig om någonting större. Förfallet av en hel civilisation, en av de främsta som någonsin funnits.

Det andra delen jag lyft ut sammanfattar egentligen det vi Sverigedemokrater så ofta påpekar och kritiserar. Att invandrare som inte assimileras in i den västerländska civilisationen blir ett problem. Det säger sig självt att en civilisation som äts upp inifrån på ett sådant sätt är dömd att förminskas och förstöras. Harvardprofessorn belyste alltså detta problem redan 1996 och dessvärre har problemet bara vuxit och eskalerat sedan dess.

Idag skulle jag därför vilja påstå att det är det största hotet mot vår civilisation och dess fortsatta framgång. Det är förmodligen också det enklaste problemet, av de som citerats i detta inlägg, att försöka ta tag i. Genom en kraftigt reglerad invandring, ökade krav på medborgarskap och en nolltolerans mot kulturer och beteenden som är destruktiva för vårt samhälle kan vi på allvar minimera invandrares påverkan på förfallet av vår civilisation.

Jag ämnar inte försöka komma med lösningar på samtliga moraliska problem i detta inlägg, dels för att inlägget börjar bli lite väl långt och dels för att det är svåra problem som kräver djupare analyser. Men krafttag mot brottslighet, en väckelse av konservativ syn på kärnfamiljen och förhållanden över lag, förkastelse av identitetspolitik och ett erkännande och upprättelse av västerländska nationella kulturer och identiteter är några åtgärder.

Det är uppenbart att nutidens hastiga förändringar och förnekelsen av människans behov av en tydlig gemenskap leder till vårt förfall. Om vår civilisation ska lyckas återfå sin forna glans, eller ens lyckas behålla sin allt mindre dominans, krävs istället en renässans av konservativa värderingar och politik. Allt annat har visat sig vara misslyckanden. 

// Tobbe

Kommentarer

Kommentera