Opinionsblogg

Soldiers of Odin – en konsekvens av misslyckad politik - TT

 

De senaste dagarna har återigen ”Soldiers of Odin” kommit upp på dagordningen. Ett medborgargarde som verkar växa trots ett ihärdigt arbete från journalister och vissa politiker att smutskasta och svartmåla dem. Att de motarbetas av journalister och politiker är inte konstigt då de är en direkt konsekvens av den politik som förts.


Soldiers of Odin är ett medborgargarde med sitt ursprung i Finland. Nätverket påstår sig vara opolitiskt och de säger sig endast syfta till att, genom nattvandringar och dylikt, göra vårt samhälle tryggare. Från medialt håll kan man läsa artikel efter artikel med tesen att nätverket är högerextremistiskt och att flertalet av de olika nattvandrarna som man identifierat är dömda för diverse brott. Jag tänker låta det vara osagt då jag inte kan bekräfta sanningshalten i påståendena och då det inte är vad inlägget ämnar att beröra.

Det är mycket möjligt att vissa inom nätverket har tvivelaktiga eller direkt avskyvärda åsikter och att vissa av dessa är eller har varit brottslingar. Det är dock lika troligt att flertalet av de som nu reagerar mot samhällsutvecklingen genom detta medborgargarde är vanliga laglydiga människor. Människor som fått nog.

Det finns personer som försöker sammankoppla SD med Soldiers of Odin. Till dem vill jag säga att jag inte känner någon eller för den delen ens hört talas om någon inom SD som skulle vara aktiv inom Soldiers of Odin. Jag tänker inte påklistra dem någon politisk åsikt utan jag är benägen att tro att de, likt de utger sig för att vara, är politiskt oberoende.

Med detta sagt kommer jag nu ge min syn på medborgargarden. Rent principiellt är jag starkt emot medborgargarden av primärt tre anledningar:

1. Det ska inte behövas i ett välutvecklat samhälle.
2. Det kan i vissa fall riskera att provocera fram våld.
3. I förlängningen kan det leda till att folk tar lagen i egna händer (vilket är vad som sker när människor känner sig nödgade att utföra polisens jobb). Mig veterligen har inte Soldiers of Odin gjort detta än då de bara ingripit vid brott. Alltså inte själva dömt någon eller utdelat några straff på eget initiativ.

Trots detta principiella ställningstagande mot medborgargarden har jag förståelse för att de växer fram. Varför? Jo, för att politikerna har misslyckats så kapitalt med att försäkra tryggheten i vårt land. I ett otryggt samhälle kommer det alltid finns personer som får nog och väljer att agera. I detta fall genom att organisera sig och nattvandra.

Betyder det att det är rätt att göra så? Nej, kanske inte men faktum kvarstår att personer kommer fortsätta göra så tills de känner sig trygga i att själva vistas ute sent på kvällen. Jag tror att nattvandring ökar både den faktiska och den upplevda tryggheten och har därför, i min roll som kommunpolitiker, verkat för nattvandring. Om journalister och politiker skulle skifta fokus från att fördöma och smutskasta Soldiers of Odin till att istället försöka återupprätta tryggheten i vårt land skulle medborgargarden bli ett minne blott.

Att trakassera, visitera och hänga ut dessa nattvandrare kommer dock endast leda till att fler engagerar sig och ställer upp i Soldiers of Odin eller motsvarande medborgargarden. Vilket vore en oerhört negativ trend då det talar om att vårt samhälle förruttnar allt mer och att allt fler är beredda att göra vad de kan i sitt egna (inte nödvändigtvis rätta) försök att rädda det.

Jag vill se ett samhälle fritt från medborgargarden men allra helst vill jag se ett samhälle fritt från bilbränder, stenkastning, överfallsvåldtäkter, rån och all annan brottslighet som nu är vardag. Politiker och journalister borde lägga energi på att skapa ett tryggt samhälle utan motiv för medborgargarden istället för att fokusera på de som agerar mot det samhälle de fördärvat.

 // Tobbe

Kommentarer

Kommentera