Opinionsblogg

Black Lives Matter? - TT

 
Få saker står lika högt upp på agendan i USA för tillfället som ”Black Lives Matter”. En organisation som bildades i efterdyningarna av polisens dödsskjutning av Trayvon Martin 2012. Ytterst få skulle ifrågasätta tesen som framförs i organisationens namn. Desto fler skulle dock vilja lägga till att inte bara svarta liv räknas utan att alla liv, oavsett hudfärg, religion, sexuell läggning osv, räknas och har betydelse.

Men om vi bortser från det nobla namnet, vad ämnar sig då organisationen åt? Jo de ämnar sig åt att försöka belysa afroamerikaners utsatthet i USA i allmänhet och polisens agerande mot vissa afroamerikaner i synnerhet.

Polisiärt övervåld ska aldrig förringas eller accepteras, inte så heller eventuell diskriminering utförd av poliser. Finns det då rasister inom den amerikanska polisen vilket någonstans är huvudtesen BLM driver? Ja, garanterat. Precis som det finns enskilda rasister inom övriga yrkesgrupper, både svarta och vita för den delen.

Problemet med BLM är inte att de motverkar eventuell rasism, problemet är att de utger sig för att vara en medborgarrättsrörelse. När BLM genomför våldsamma demonstrationer och successivt bidrar till en upphetsad stämning mot poliser, som nådde sin kulm hittills med dödskjutningen av vita poliser i Dallas, bidrar de inte till ett bättre samhälle för någon. Varken för de afroamerikaner de påstås företräda eller för någon annan medborgargrupp – som de förvisso inte alls bryr sig om.

Den huvudsakliga problematiken i USA mellan afroamerikaner och polisen är inte att polisen ger sig på oskyldiga afroamerikaner (vilket dessvärre kan ha skett någon gång, precis som liknande misstag kan ha begåtts vid ingripande mot andra samhällsgrupper). Den huvudsakliga problematiken ligger i den oproportionerliga andelen afroamerikaner som begår brott, inte sällan grova brott.

Vilka drabbas då av dessa brott? Ett kort svar vore alla men i synnerhet är det andra afroamerikaner. Belyser BLM detta och arbetar de aktivt för att minska brottsutövning inom den grupp de påstår sig företräda? Nej, det gör de inte.

Trots att antalet afroamerikaner som drabbar ihop med polisen är direkt obetydlig vid en jämförelse med alla de som drabbar ihop med andra afroamerikaner väljer BLM att vända andra kinden till. Efter det konstaterandet blir det tydligt att BLM inte syftar till förbättra situationen för afroamerikaner i Amerika – då hade de agerat mot våldet inom sin egen samhällsgrupp.

Så vad syftar då BLM till? Jo de syftar till att sprida ett politiskt vänsterorienterat budskap, hetsa mot polisen och vita överlag, och försöka förringa de problem som afroamerikaner ansvarar för i USA. Att vi i Sverige så onyanserat skildrar denna organisation som frihetskämpar under förtryck från den amerikanska polisen och samhället är både felaktigt och patetiskt.

Det är de problemområden i vilka sammandrabbningar mellan polisen och afroamerikaner äger rum som polisen riktar mest pengar och resurser mot. Poliser offrar sina liv dagligen för att skydda invånarna, både laglydiga och övriga. Att sedan mötas med hat, våld och påståenden om att man skulle vara rasist är förmodligen någonting som hade knäckt de flesta inom PK-etablissemanget som hyllar BLM. Men det knäcker inte polisen. De fortsätter att kämpa för medborgarna i det samhälle de är verksamma inom, trots avsaknaden av uppriktig tacksamhet vilket de är värda. Att polisen dagligen skyddar och räddar afroamerikaner intresserar dock inte BLM då det inte ligger i linje med deras politiska agenda.

Hur kan vi då gå tillväga för att försöka lösa situationen, som måste erkännas vara problematisk, mellan afroamerikaner och polisen i USA? Jag skulle vilja påstå att det finns två tillvägagångssätt varpå jag förordar det andra och förkastar det första.

1. Åtgärd: Beordra polisen att hålla sig utanför de områden i USA där man regelbundet hamnar i konflikt med den afroamerikanska befolkningen.
Konsekvens: Konflikten försvinner då polisen inte finns där. Dessvärre innebär det samtidigt att man lämnar laglydiga medborgare i dessa områden helt utanför lagens ramar. Denna åtgärd skulle förmodligen resultera i en kraftig ökning av kriminalitet i dessa områden då brottslingar skulle kunna härja fritt.
Kontentan: Afroamerikaners utsatthet skulle öka drastiskt, om än inte deras utsatthet för polisen.

2. Åtgärd: Agera mot de destruktiva krafterna som återfinns i dessa området och som ligger bakom konflikten mellan afroamerikanerna och polisen.
Konsekvens: Det kommer att krävas energi, pengar och tålamod att ta itu med dessa förbrytare. Polisen kommer behöva utökade befogenheter och resurser för att klara av den svåra prövning det skulle innebära. Genom att lagföra förövarna kommer man så småningom lyckas upprätta trygghet och säkerhet vilket är vad som krävs för att avsluta nuvarande fraktioner i samhället.
Kontentan: Problemet kan äntligen lösas, om än inte utan ordentliga satsningar.
Alternativ två är egentligen det enda alternativet att förespråka för den som inte eftersträvar direkta anarkier runt om i en av världens största maktfaktorer. Den rådande problematiken kommer dock inte försvinna över en dag men det råder inga tvivel om att den kommer återfinnas, och växa sig starkare, så länge BLM fortsätter hetsa och hata.

Vi svenska politiker kan dock inte göra mycket mer än att hoppas på en framtida lösning som gagnar hela det amerikanska samhället. Det vi dock kan göra är att från medialt, och till viss del politiskt, håll sluta försöka skönmåla denna hatorganisation som BLM de facto är.

Aldrig har jag hört det svenska etablissemanget förarga sig över utsattheten för vita Sydafrikaner som lever under vår tids apartheid. Därför blir det ganska magstarkt när man springer BLM:s ärenden och försöker måla upp en problembild av rasistiska vita poliser när problemet ligger hos kriminella afroamerikaner.

// Tobbe

Kommentarer

Kommentera