Opinionsblogg

Är Sverigedemokraterna rasister? - TT

 
Efter en intervju i SVT:s Agenda i vilken Anna Kinberg Batra påstod att SD var ett rasistiskt parti så har en debatt blossat upp om huruvida hon har rätt eller inte. I efterhand nyanserade sig AKB och påstod att partiet var rasistiskt men inte våra medlemmar. Har hon rätt eller inte?

Jag har de senaste åren haft äran att träffa och lära känna en mängd medlemmar, lokala företrädare, riksdagsledamöter osv. Det är svårt att bedöma exakt hur många av våra medlemmar jag träffat i olika sammanhang men det är säkert runt 2 000 personer. Trots det har jag bara hört ett par kommentarer som kan bedömas som rasistiska, samtliga yttrade av personer som inte längre är aktiva av ett eller ett annat skäl.. AKB har därför helt rätt i att våra medlemmar inte är rasister, även om jag är benägen att tro att alla partier har vissa medlemmar som har förkastliga och oönskade åsikter.

Men är då partiet rasistiskt som hon påstår? Nej, självklart inte. Jag skulle vilja påstå att ett parti primärt bestäms och består av tre olika delar; medlemmarna, ledningen och politiken. Då AKB själv landat i slutsatsen att medlemmarna inte är rasister kommer jag inte kommentera det ytterligare i detta inlägg (finns dock mycket intressant man kan ta upp gällande varför personer söker sig till partier likt SD men det får vi återkomma till).

Kan man då påstå att SD är rasister på grund av vår partiledning? Nej, det kan man inte. Vår partiledning är inte på något sätt rasistisk. Istället består den av flertalet individer som spenderat stora delar av sina liv åt att rensa ut rasister och främlingsfientliga personer ur partiet. Vår ledning har gjort allt i sin makt för att vi ska bli av med den negativa stämpel som vi haft historiskt och istället bli ett parti som accepteras av stora delar av Sveriges befolkning. Idag är vi ett sådant parti och vi attraherar runt 20 % av befolkningen och lite tyder på att vi inte skulle kunna attrahera än fler.

Om då varken medlemmarna eller ledningen är rasistiska återstår endast politiken som bestämningsfaktor. Men redan där når vi en motsättning, för hur skulle politiken vara rasistisk om varken medlemmarna eller ledningen är rasister? Varför skulle de då tillåta politiken att vara det? Det hade egentligen räckt med att konstatera det men jag kan utveckla resonemanget något.

När vår politik beskylls för att vara rasistisk åsyftar den förvirrade oftast att vi, enligt denne, ”grupperar och gör skillnad på människor”. Gällande att gruppera människor så är det någonting som samhället och individer gör konstant. För att maximera nyttan av statistik krävs det att man grupperar data och således även grupperar människor, t ex baserat på ålder, kön, civilstånd, härkomst, yrke osv. För att lyckas ta fram en användbar budget måste människor återigen grupperas, vissa samhällsgrupper nyttjar vissa tjänster mer än andra osv. En kommunbudget utan åldersgruppering skulle onekligen få ytterst svårt att kalkylera hur mycket resurser som bör åsidosättas till förskolan om man inte vet hur många invånare som är i den berörda åldern.

Det är ett par exempel på hur samhället är i behov av grupperingar. Men även om vi frångår diverse myndigheters, kommuners och andra institutioners behov av gruppering så återstår fortfarande individers behov. Människan har genom historien utvecklat ett kraftigt behov av att tillhöra en grupp. För att kunna identifiera sig själv (eller den egna gruppen) måste man kunna identifiera vem man inte är (och vilken grupp man inte tillhör). Vi är alla ättlingar till förfäder som varit framgångsrika inom sin grupp och/eller tillhört en framgångsrik grupp.

Liberalers påhitt kring att människan uteslutande bör ses som separata individer som fattar utilitaristiska individuella beslut är således felaktigt (en argumentation som förtjänar ett eget blogginlägg). Låt oss dock bortse från samhällets och individers behov av olika typer av grupperingar. Stämmer det att SD vill gruppera människor ytterligare och sedan gör skillnad på dem? Både ja och nej.

Vi gör skillnad på personer som är medborgare i vårt land och personer som inte är det. Det gör alla länder som värnar om sina medborgare. Betyder det att vi vill att utländska medborgare ska fara illa? Nej, självklart inte. Vi anser bara att det primärt är deras lands uppgift att ta hand om sina medborgare, inte vår. Att premiera sina egna medborgare kan aldrig anses vara rasistiskt så länge man samtidigt accepterar att invandrare blir medborgare och då innefattas av de förmåner och rättigheter vi önskar vore bundet till medborgarskapet. Genom välriktade bistånd kan vi istället hjälpa andra länders medborgare på effektivt sätt.

Samtidigt är vi det parti som kanske tydligast tar avstånd från de grupperingar med efterföljande påhittade konflikter som många andra politiker hittar på och understödjer. Gång på gång har vi belyst vikten av assimilation och det faktum att den som vill även ska kunna bli en del av vår gemensamma nationella identitet (förutsatt att man innehar medborgarskap). Hur man kan få det till att vi är rasistiska eller står för onödiga grupperingar i samhället är bortom min förståelse.

Inte heller skapar vi konflikter mellan grupper. Det faktum att vi står för en öppen svenskhet och assimilation är två bevis på det. Istället ser vi idag hur man från andra politiska håll väljer att spä på konflikter mellan grupper. Dagens radikalfeminism hittar på en konflikt mellan män och kvinnor, Black Lives Matter mellan svarta och vita, vänstern mellan rika och fattiga osv. Den enda konflikt mellan grupper som vi på allvar erkänner är den mellan de som bidrar till samhället och de som bryter ner det.

Det är en konflikt värd att uppmärksamma men inte en konflikt vi önskar förstärka. Snarare är det en konflikt vår politik ämnar förminska och succesivt förinta. Endast så kan vi nå ett samhälle utan onödiga grupperingar och konflikter. Summa summarum är varken våra medlemmar, vår partiledning eller vår politik rasistisk. Vi vill bara skapa ett bättre Sverige för alla som delar det.

// Tobbe

Kommentarer

Kommentera