Opinionsblogg

Vi måste värna om våra djur - Gästinlägg


 
Vi inom Ungsvenskarna lägger yttersta vikt vid att möjliggöra världens bästa djurvälfärd. Vår syn på djurens rätt kan liknas vid ett citat av den andliga ledaren Mahatma Ghandi, "The greatness of a nation can be judged by the way it's animals are treated".
 
I dagens läge kan Sverige räkna sig som ett av de främsta länderna i världen när det gäller att behandla djur på ett bra och värdigt vis. Detta innebär dock inte att Ungsvenskarna nöjer sig med hur det ser ut idag, utan vi ser en mängd möjligheter kring hur man skulle kunna förbättra djurskyddet ytterligare. Något som dessvärre kan konstateras är att läget försämras och framförallt sällskpsdjur tenderar att i större utsträckning utsättas för förkastlig behandling samt plågeri, enligt Brottsförebyggande rådet.
 
Det allmänt råare samhällsklimatet skulle kunna vara en förklaring till denna utveckling. Vi i Ungsvenskarna förordar inrättandet av en särskild nationell djurpolis som ska kunna förebygga och i större utsträckning beivra de som gjort sig skyldiga till brott mot djur. Försök till den här typen av inriktning inom polisen har redan testats på två olika områden i landet, Stockholm och Norrbotten. Inrättandet av djurpoliser har uppskattats och lovordats både från allmänheten och även inom Polisen.
 
Vi anser även att det idag inte finns någon adekvat brottsrubricering för synnerligen grova djurskyddsbrott, därför bör "grovt djurplågeri" implementeras i lagbalken vilket bör kunna ge upp till 4 års fängelse. Detta som en tydlig markering att vi i Sverige ser allvarligt på denna typ av brott.
 
Som tidigare nämnt är Sverige överlag mycket framstående gällande djurskydd och bäst är nog våra svenska bönder med sin etisk korrekta behandling av djur. Detta är en yrkesgrupp som drar en enorm last både arbetsmässigt och ekonomiskt för att följa och upprätthålla Sveriges internationellt sett mycket tuffa djurrättslagstiftning.
 
Dessvärre möter landets bönder idag mängder med oförtjänt kritik och felaktiga påstenden om att svensk djuruppfödning skulle vara inhuman, när det i verkligheten är precis tvärtom. I det här fallet gör de som pekar på landets djuruppfödning som något negativt, djuren en riktig björntjänst, istället borde svensk djurhållning lyftas fram som ett föredöme för andra länder att ta efter.
 
Ungsvenskarna anser att alla djur ska behandlas med respekt, men att vi människor trots allt har rätten att kunna bruka och hålla djur. Men med den rätten så kommer ett ansvar för oss människor, att djuren då i största möjliga mån får leva ett så naturligt liv som möjligt.

Mattias Åberg, Landsbygds- och djurskyddspolitisk talesperson Ungsvenskarna

Kommentarer

Kommentera