Opinionsblogg

Sluta dalta med illegala invandrare - TT

Idag kan man läsa på SvD om polisens problem att utvisa illegala invandrare (http://www.svd.se/efter-lagandring--svarare-for-polisen-att-utvisa/i/senaste). Ännu en gång uppdagas alltså den bristande handlingskraft som så tydligt genomsyrar den svenska staten och dess myndigheter. Att illegala invandrare varit ett problem länge är ingen hemlighet för sverigedemokrater men nu blir det allt färre som förnekar det. 

 

Illegal kan man vara av olika skäl men vanligast i detta sammanhanget får väl anses vara utlänningar som sökt asyl men fått avslag på sin asylsökning eller invandrare som valt att direkt gå under jorden när de anlänt. Papperslös är ett annat begrepp som primärt media använder som synonym till illegal för att slippa tala om att de är just illegala. Allt för att öka, och skapa, eventuella sympatier för den berörda gruppen.

 

Oavsett begrepp så begår illegala invandrare ett lagbrott endast genom att befinna sig här då de inte har någon rätt att göra det. Detta tilltrotts har Sverige på olika sätt valt att premiera de som gjort ett aktivt val att befinna sig här illegalt. Jag minns själv att bland de första politiska aktiviteterna jag deltog i var just ett torgmöte mot gratis tandvård och sjukvård för illegala invandrare. Någonting som Alliansen genomförde tillsammans med Miljöpartiet. Kommunala exempel finns även på att illegala tilldelas rejäla gräddfiler genom t ex olika ekonomiska bidrag.

 

Illegala invandrare uppmanas alltså att stanna samtidigt som vi inte på allvar försöker utvisa dem. Inrikesminister Ygeman har tidigare talat om att 80 000 ska utvisas. Det låter bra men förmodligen är antalet som borde utvisas betydligt högre än så med tanke på hur många som kan ha gått under jorden. Dessvärre har denna "massutvisning" (som den kallades i media) ännu lyst med sin frånvaro. Varför? Jo, helt enkelt för att den politiska handlingskraften saknas.

 

Det är lätt att säga att utvisningar av personer som befinner sig här illegalt ska genomföras. Det är betydligt svårare att på allvar ge polisen och övriga myndigheter de resurser och befogenheter som krävs. Än svårare blir det när utvisningar motarbetas i media genom försök till hjärtskärande artiklar om vissa av de individer som nu riskerar att utvisas. Om Ygemans uttalande var en strategisk lögn från början eller om han bara inte klarat av att genomföra det är svårt att säga och spelar kanske ingen större roll. Vad som spelar roll är att vi måste få till en förändring och på allvar ta tag i detta problem.

 

Om den politiska viljan och handlingskraften funnits hade myndighetsledning och personal inte haft något annat val än att agera. Då hade de agerat seriöst och hårt mot detta samhällsproblem och successivt blivit av med det. Att utvisa personer som gått under jorden är självklart inte lätt men det är inte anledning nog att acceptera problemet. Genom att avskaffa alla förmåner, införa riktiga straff mot de som bistår dem, samt ge polisen utökade resurser och ordentliga befogenheter så hade vi kunnat motverka detta samhällsproblem på allvar.

 

Varje brott som begås av personer som befinner sig här illegalt hade kunnat förhindrats och varje skattekrona som kommer dem tillgodo hade kunnat lagts på seriösa investeringar på något av de områden som krisar. 

 

 // Tobbe

Kommentarer

Kommentera