Opinionsblogg

MUF vägrar försvara Sverige - Gästinlägg

I lördags skrev ledande företrädare för MUF Stockholm en debattartikel med tesen att värnplikt skulle vara dåligt för försvarsförmågan och för Sverige i sin helhet. Argumenten som presenterades visar dock enbart på vilken bristande militär erfarenhet dessa ungdomar har, samt på deras bristande förståelse för krigföring. De presenterade tre skäl som jag nu ämnar bemöta å Ungsvenskarnas vägnar.

 För det första så påstår debattörerna att den träning och utbildning som de värnpliktiga skulle få inte skulle göra någon skillnad om tio år för att krigföringen i sig har ändrats. Detta är direkt falskt då det är de grundläggande soldatkunskaperna, kamratskapet och pliktkänslan som varit avgörande på soldatnivån i alla tider. Något som denna utbildning skulle innebära. Självklart kommer träning och vidareutbildning krävas för att hålla soldatfärdigheterna färska  vilket bör göras genom regelbundna repetitionsövningar och krigsförbandsövningar. Sedan har jag svårt att se hur man kan använda bristande militära färdigheter om 10 år som argument när man själv inte vill att några sådana färdigheter lärs ut alls…

För det andra pekar debattörerna på att plikten inte respekterar människans fria vilja att göra som hon själv vill. Det är här som vi kommer till en större ideologisk brytpunkt mellan Ungsvenskarna och MUF där deras liberala sida tydligt lyser genom. Vi Ungsvenskar anser att det ligger i varje medborgares intresse att delta i försvaret av vårt gemensamma land i händelse av höjd beredskap, kris eller krig. Varför ska det enbart vara några få militärer som försvarar allas frihet medan MUF Stockholm sitter tryggt på Östermalm och pimplar vin medan landet läggs i ruiner? Det är naivt att vilja avnjuta frihet och alla möjligheter det för med sig utan att förstå att den måste kunna försvaras för att bevaras.

För det tredje så anser debattörerna att värnplikt är ett system av tvång reserverat för nationer där individens frihet inte respekteras. MUF kanske tycker annorlunda men jag är av den uppfattningen att våra grannländer respekterar individens frihet och värnar demokrati och medborgerliga rättigheter. Skillnaden mellan Sverige och dem är att de värnar om sina medborgare genom att bedriva en försvarspolitik som i större utsträckning möjliggör en förbättrad säkerhet.

Vi Ungsvenskar föreslår stora förändringar för att rätta till det säkerhetspolitiska vakuum som de övriga partiernas politiker har fört in Sverige i. Bland annat återinförandet av Civilförsvarsmyndighet och civila befälhavare som åter igen skulle sköta planeringen, organiseringen och samordningen av det civila försvaret. Vi behöver en tydligare organisation att leda det civila samhället i höjd beredskap, kris eller krig samt en tydlig partner för Försvarsmakten att vända sig mot vid dessa tillfällen.

MUF:s naiva pacifism förblindar deras förmåga att förstå behovet av militärt pliktad personal, civilt pliktad personal, samt att samhället överlag måste kunna bistå för att Sverige ska kunna initialt motstå och tillslut besegra en eventuell angripare. Vi som folk måste anpassa oss till världen som finns runt omkring oss, annars utsätter vi vårt land för en konstant risk...

Det kan låta tufft men när det kommer till Sveriges rikes och dess medborgares säkerhet så anser vi Ungsvenskar att  varje medborgare har en roll att spela i försvaret av Sverige. Dessvärre verkar inte MUF ha ett intresse av att försvara vår gemensamma frihet.

Michael Clarke

Försvars- och Säkerhetspolitisk talesperson Ungsvenskarna SDU.

Sergeant till vardags.

Kommentarer

#1 - Martin

Säkert ett intressant inlägg. Men av princip vägrar jag läsa något från Karlssonjugend. Jag föredrar det riktiga SDU framför den undergivna efterapningen. Alla ni ungsvenskar bör skämmas.

#2 - Martin

Svensk förresten? Michael Clarke? Man får hoppas att han är ung i vart fall. Annars skulle det bli helt tragikomiskt.

Kommentera