Opinionsblogg

Det räcker inte - Satsa på Försvaret!

 

På grund av Sovjetunionens fall, naiva och kortsiktiga vänster- som högerpolitiker samt 90-talets finanskris skars Försvarsmakten ned nästan totalt. Efter Sovjetunionens fall ser de svenska politikerna en invasion som en omöjlighet, som följd kort därefter så påbörjas nedläggningen av Sveriges totalförsvarsförmåga. Idén om att det ryska hotet skulle återkomma i framtiden försvinner helt.        

 Men någonting händer i slutet av 00-talet. I samband med Rysslands invasion av Georgien år 2008 får Sverige åter upp ögonen för Ryssland som en maktfaktor men det är inte förrän den ryska annekteringen av Krim som de svenska politikerna tar hotet på allvar. Nu ska försvaret av Sverige sättas främst, men med vilka resurser och med vilka soldater? Värnplikten är vilande sedan 2009 och den frivilliga rekryteringen går otroligt segt, följden blir ett underbemannat försvar med personal som kämpar allt vad de kan men med konsekvensen att de sliter ut sig i förtid.

 Efter mycket om och men i försvarsberedningen så återkommer äntligen värnplikten och Försvarsmakten ges mer pengar, dock alldeles för lite. Tillförs inte myndigheten större ekonomiska resurser så tvingas Försvarsmakten skära ned på sina förmågor år 2020.

Detta är tyvärr vad den rödgröna regeringen tillsammans med Alliansen förmår att göra för Sverige, ett underfinansierat och utarmat försvar i en tid då osäkerheten och krigsrisken ökar i världen. Sverige kan inte hållas säkert varken invändigt eller mot utomstående hot med nuvarande styre och många stora krafttag kommer att behövas under lång tid för att komma till bukt med problemen som kortsiktiga rödgröna- som allianspolitiker skapade för ett tiotal år sedan. Det är vi som får betala priset för deras kortsiktighet och det gäller nu allas våran säkerhet. För att åtgärda den här röran som skapats så har vi Ungsvenskar och Sverigedemokrater en rad åtgärder.

Till att börja med anser vi Ungsvenskar att Totalförsvaret måste ges betydligt större ekonomiska resurser. Vi måste öka de medel som Totalförsvaret och Försvarsmakten har att nyttja så att de kan syssla med det som är dess kärnverksamhet, det vill säga att bedriva övningar med modern, pålitlig och krigsduglig personal och materiel. De behöver rätt utrustning i tillräcklig mängd och personalen behöver öva mycket med den utrustningen i alla tänkbara miljöer där kriget kan tänkas komma att stå, med andra ord överallt. Även i riktiga städer. På så vis kommer även Försvarsmakten att synas mer och kunna skapa ett större förtroende hos befolkningen överlag, liksom i de egna leden.


 

För det andra måste värnplikten utökas kraftigt och civilplikten omgående återaktiveras. Det behöver återtas eller byggas nya regementen och civilförsvarsanläggningar, men även officerare och lärare behöver utbildas i betydligt större grad för att vi ska kunna öka antalet personer som kan göra plikterna varje år. Kanske måste även de soldater med lång erfarenhet som tjänstgör idag vara med och utbilda de värnpliktiga.

För det tredje måste företagen ställa upp för Sveriges försvars- och beredskapsförmåga. Införande av K-företag och civilpliktsplacerad personal på företag och arbetsplatser av vital, allmännyttig karaktär så som Kommuner, sjukvårdsinstitutioner eller fabriker.

Sverige kan inte försvaras enbart av militären, utan vi måste alla ställa upp för målet att framgångsrikt försvara vårt land om vi skall klara av det. Försvarsmakten och civilsamhället, tillsammans för Sverige.

 

Michael Clarke

Försvars- och säkerhetspolitisk talesperson Ungsvenskarna

Juli Hellsten

Försvars- och säkerhetspolitiska arbetsgruppen Ungsvenskarna

Kommentarer

Kommentera