Blogg

The Meme War: Låt inte Bryssel kontrollera era memer

 
 
 

Kriget om memer har börjat. På ena sidan står vanligt folk – killar och tjejer av alla åldrar som sprider bilder eller kortare klipp (gifs) med text för att uttrycka sig (ofta med politisk underton). På andra sidan står de stora film-/och musikföretagen som kraftigt vill begränsa privatpersoner användande av bilder som ligger till grund för Memerna. I mitten, och som avgörande part står Europeiska Unionen. 

Den 20 juni röstar Europaparlamentet om det kontroversiella artikel 13-förslaget. I korthet innebär förslaget att sociala medieplattformar skulle vara tvungna att filtrera och radera bilder som innehåller upphovsrättsskyddat material, vilket i praktiken skulle betyda att spridningen av Memes inte längre skulle vara möjlig.

EU-vänner brukar framhålla att den Europeiska Unionen ger flera länder möjlighet att samarbeta i lagstiftningen och därmed få en större möjlighet att påverka storföretagen. Detta så att lagarna blir gynnsamma för de privata individerna. Tyvärr, har EU gång på gång, inte minst genom artikel 13, visat på att så inte är fallet. Istället för att främja vanliga individers intresse vid upphovskydd så har man valt att luta sig mot de närmare 30.000 lobbyisterna som finns i Bryssel.Kanske inte så konstigt när det går 40 lobbyister eller 42 anställda tjänstemän för varje demokratiskt vald Europaparlamentariker.

Marginalnyttan av artikel 13 är svår att se. Utöver det faktum att stora techföretag som Google och Facebook nu tvingas att ta fram tekniska lösningar för sina plattform inför omröstningen så är det medborgarna som blir de verkligen förlorarna. Den tekniska lösningen skulle resultera i att sociala media-företagen bygger in automatiska filter i sina plattformar. Vilket i sin tur resulterar i att privatpersoners möjlighet att dela information med varandra online skadas. Internet såsom vi känner det idag skulle inte existera längre.

Friheten på internet är en av de bidragande faktorerna till att nya demokratiska rörelser har kunnat nå ut till folk. Ungsvenskarna kommer alltid att förespråka ett öppet och fritt internet, där fokus sätts på privatpersonens integritet framför kommersiella syften. Vi ser behovet av en uppdaterad upphovsrättslagstiftning, men på svenska villkor och av svenska politiker, för att gynna individen. Vi kommer inte att acceptera att byråkrater i Bryssel vill reglera folks frihet att dela information, vare sig det är artiklar från “alternativmedia” eller membilder med grodor.

Tyvärr har svenska politiker och partiers intresse i denna, för internet, avgörande fråga lyst med sin frånvaro. För oss Ungsvenskar är det dock en självklarhet att stå upp för yttranderätten och för individernas internet. 

 

Tobias Andersson, Nationell talesperson.

Simon Solberg, IT-politisk talesperson.

Gabriel Kroon, Europapolitisk talesperson.

 

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

The Meme War: Låt inte Bryssel kontrollera era memer

Kriget om memer har börjat. På ena sidan står vanligt folk – killar och tje...

Tobias Andersson

Avvecklingen av Sveriges kommunikationsnät

Sverige är en av världens mest tekniskt utvecklade länder, men varför straf...

Tobias Andersson

Regeringens svek mot hedersoffren

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemokra...

Tobias Andersson

EU är kolossen på lerfötter

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker komm...