Opinionsblogg

EU är kolossen på lerfötter

 

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker kommit till makten och vunnit en allt större del av väljarstödet. Samtidigt så tuffar federalisterna vidare som om ingenting hade hänt, frånkopplade från vanligt folks åsikter och viljor. EU-projektet skakar och vi, Europas folk måste fråga oss om det inte är dags att överge skeppet innan vi dras ner i vattnet med det.

Europeiska Unionens föregångare byggde på en god tanke som så mycket annat här i världen. Handel och fred mellan staterna var fokuset när allt fler länder valde att gå samman och på så vis lämna ifrån sig delar av makten till det nya projektet. Mellanstatlighet var från början en grundpelare där länderna skulle komma överens om gemensamma lösningar på problemen de stod inför.

På vägen hände dock något. Projektet kidnappades av allt starkare krafter som krävde överstatlighet och som ville sätta en europeisk identitet framför den nationella identiteten. En klass av EU-politiker och tjänstemän växte fram i toppen av hierarkin som ständigt sökte mer makt och inflytande på bekostnad av medlemsstaterna. När makten försvinner uppåt så blir det svårare för Europas väljare att ställa politiker till svars för sina handlingar samtidigt som demokratin blir allt mer abstrakt när beslutet tas långt ifrån ens hem.

Varje år så står Sverige för 30 miljarder av EU:s nota samtidigt som denna summa nu förväntas öka i med att Storbritannien lämnar unionen. Istället för att minska sina utgifter när intäkterna sinar så vill federalisterna med kända namn som Emmanuel Macron i Frankrike och Angela Merkel i Tyskland fortsätta expandera EU. Därför så kommer även bördan öka för Sverige de kommande åren.

Trots att allt fler länder höjer sina röster och protesterar mot utvecklingen i Bryssel så vill man från EU-håll nu få mer inflytande över migrations-, säkerhets- och försvarspolitik. Områden som traditionellt sett har setts som en del av medlemsstaternas kärnuppgifter. Listan med länder där EU-skeptikerna har fått allt större väljarstöd kan göras lång men för att nämna några så har Italien, Österrike och Tyskland fått se ett genomslag av nationalistiska partier som vänder sig emot urholkningen av Europas nationer.

Det är dags att vi får till en riktig debatt om EU:s framtid både här i Sverige och runtom på kontinenten. Vi svenskar tillsammans med andra européer behöver börja prata om vårt unionsmedlemskap i skolor, på jobben och i hemmen. Vi behöver helt enkelt komma fram till vilken väg vi vill att EU ska ta. För utan debatt och diskussion tillåts de krafter som inte representerar folket att fortsätta med sin agenda utan konsekvenser.

Europeiska Unionen är idag inte det projekt som vi valde att gå med i 1995 utan istället har det vuxit till en koloss på lerfötter. Därför är det på tiden att vi blåser liv i demokratin och håller en folkomröstning om medlemskapet i EU. Vi behöver handel, vi behöver samarbetet men framförallt så behöver vi ett Europa med fria demokratiska nationer.

Lars Larsson, Suppleant Nationella Arbetsgruppen

Kommentarer

Kommentera