Opinionsblogg

Nyttja beredskapskrediten

 

Försvaret är magert… Men det många inte vet är hur illa det står till i Sverige idag.

Överbefälhavare Micael Bydén presenterade nyligen budgetunderlaget för år 2019. I underlaget ingår en höjning på två miljarder kronor år 2019, ytterligare två miljarder år 2020 och år 2021 ökar behovet med höjning på fem miljarder kronor. Dessa siffror som myndigheten presenterar är otroligt blygsamma och antagligen för att det är bättre att få lite än ingenting alls. En sådan bristande tilltro är vad politiker har åstadkommit i en av sina viktigaste kärnmyndigheter.

 

Men varför räcker då inte de pengar Försvarsmakten har i dag? Ska man förklara det enkelt så kostar det när det rostar. För att förtydliga så går helt enkelt underhållskostnaderna upp när materiel inte förnyas. Till detta ska tilläggas att det försvar vi har idag är så litet att det varken fungerar som en tröskel och inte heller förmår att framgångsrikt försvara Sverige i en militär konflikt.

Vad har då Försvarsmakten själva gjort för att försöka hantera situationen som både allians- som socialdemokrater försatt myndigheten i?

För att hantera kostnadsökningarna har Försvarsmakten tvingats dra i den stora bromsen och fokuset har legat på att inte tappa i krigsförbandsförmågan fram till 2020, men det är ohållbart och det har börjat brista. Överbefälhavaren konstaterar och sammanfattar läget med att den "samlade omfattningen drabbar krigsdugligheten".

Men det är även på andra sätt som Försvarsmaktens magerhet visar sig. Många soldater och officerare i krigsförbanden har tillexempel inte moderna kroppsskydd, utan de förväntas använda sig av skydd som inte stoppar kulor. Likaså dras det in på tiden som soldaterna spenderar på skjutbanan, något som borde vara grunden i den militära yrkeskåren. Även den så viktiga övningsverksamheten får många gånger stryka på foten när ekonomiramarna ska hållas. Man kan tycka att när det kommer till rikets säkerhet så ska det få kosta en slant, men inte så under allians- eller socialdemokratiska regeringar. Istället har Försvaret använts som en kassa ko, där de har skurit lite här och var tills knappt något funnits kvar och enbart för att finansiera egna valprojekt och på så vis vinna röster.

Det är en strategi som är helt oförståelig för oss Ungsvenskar. För vår del så finns det inget viktigare än våra medborgares trygghet, välmående och hälsa. Där just Säkerheten är grunden för dessa tre så viktiga pelare. Men vad har vi då för förslag för att komma till bukt med situationen som de gamla partiernas politiker har försatt oss i?

Vi Ungsvenskar föreslår initialt att Sveriges riksdag beslutar om att nyttja beredskapskrediten för att lösa de största materielbehoven som finns inom Försvarsmakten. Moderna kroppsskydd till samtliga soldater och officerare i krigsförbanden, tid på skjutbanorna och på övningsfälten, förnyade och moderniserade korvetter, u-båtar och stridsvagnar är bara några av effekterna detta skulle ge.

På längre sikt räcker dock inte detta, och för att få ett vältränat, trimmat och robust försvar så krävs dramatiskt höjda försvarsanslag upp till en nivå av minst 2,5% av BNP, enbart då kan vi ge Försvarsmakten den grund som de behöver för att stå stadigt. Sverige förtjänar ett starkt försvar, och försvaret förtjänar styrka och trovärdighet.

Mikael Clarke

Sergeant och Kadett

Försvars- och Säkerhetspolitisk talesperson Ungsvenskarna

Kommentarer

Kommentera