Blogg

Prioritera folket, inte EU

 (Felix Byström och Gabriel Kroon)
 

(Följande text är en replik till den artikel som återfinns underst i inlägget, Dagens Arena ville inte publicera vår replik där...)

Det är intressant att ungdomsförbundsordföranden till det parti som ville att de svenska asylreglerna skulle anpassas till EU:s miniminivå vill straffa andra länder som kommit till insikten, långt innan Sverige, att ansvarslös invandringspolitik inte är positivt. Philip Botström borde ta lärdom från dessa länder, istället för att föreslå bestraffningar för god analysförmåga.

Först och främst vill vi börja med att hålla med Philip Botström. Det har varit alldeles för lätt att bli medlem i EU. Bulgarien och Rumänien borde aldrig ha fått tillgång till den fria rörelsen vilket inneburit en belastning för Sverige i form av det hitresta tiggeriet. Turkiet, som alltmer närmar sig att bli en islamistisk diktatur, stod länge i farstun och väntade på att bli insläppt i EU. Det är dock inte här som Philip Botström väljer att lägga sin energi.

Fokus ligger istället på de länder som, till följd av demokratiska beslut, valt att prioritera sina medborgares säkerhet och tillgång till välfärd istället för öppna gränser. Det borde vara ett underligt agerande, men istället är det ett vanligt kännetecken för den svenska och europeiska socialdemokratin: Det viktiga är att ingen har det bättre än någon annan.

Men även om det är enkelt att en fråga av det här slaget kommer att handla om huruvida det ska vara en hög eller låg migration är det inte primärt det som bör diskuteras. Det som bör diskuteras är huruvida EU har rätten att besluta om enskilda länders angelägenheter.

Vi är av uppfattningen att det är EU:s medlemsländer som ska välja om de ska ta emot migranter eller inte, samt hur många migranter de väljer att ta emot. Det måste vara upp till varje medlemsland att avgöra om de vill föra en effektiv biståndspolitik eller en destruktiv invandringspolitik.

Vår syn på demokrati skiljer sig från SSU:s. Vi anser att i en demokrati bör beslut fattas på lägsta ändamålsenliga nivå, d.v.s. så nära medborgarna som möjligt. Migrationspolitiken hör helt klart till en av de delar där beslut bör fattas av medborgarna, inte EU.

Med denna demokratiska princip som utgångspunkt är det inte Ungern eller Tjeckien som ska straffas. Det är Angela Merkel, Francois Hollande och alla de partier som tillsammans med Philip Botström och SSU vill urholka de europeiska demokratierna.

Felix Byström, Vice talesperson, Ungsvenskarna
Gabriel Kroon, EU-politisk talesperson, Ungsvenskarna

(http://www.dagensarena.se/opinion/ssu-flyktingvagrande-eu-lander-bor-mista-sin-rostratt/)

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

The Meme War: Låt inte Bryssel kontrollera era memer

Kriget om memer har börjat. På ena sidan står vanligt folk – killar och tje...

Tobias Andersson

Avvecklingen av Sveriges kommunikationsnät

Sverige är en av världens mest tekniskt utvecklade länder, men varför straf...

Tobias Andersson

Regeringens svek mot hedersoffren

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemokra...

Tobias Andersson

EU är kolossen på lerfötter

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker komm...