Opinionsblogg

Socialdemokrati – en utdöende ideologi

 

Att Socialdemokraterna ska ha byggt Sverige är det många som talar för – samtidigt talar lika många för motsatsen och att socialdemokratins höga skattetryck ska ha varit skadligt för Sverige. Vad som faktiskt är sant är upp till betraktaren, men att historiskt sett ha presterat bra är inte en motsvarighet till att göra det i nutid.
Det kan anses oansvarigt att rösta på ett parti av den enkla anledningen att man alltid gjort det och för att det parti påstås ha byggt Sverige. Detta resonemang kan liknas vid att köpa en bil från 1968 och förvänta sig att den ska prestera lika bra som en bil av 2018-års modell.

Ett politiskt partis ideologi är ingenting som lever kvar gränslöst och outtömligt. För varje gång som en av partiets företrädare byts ut mot en annan så byts även en del av partiets ideologi ut. Detta har lett till att de forna socialdemokraternas politik inte längre existerar.

Förr talade Socialdemokraterna om drömmen av ett folkhem där alla hjälpte alla, både socialt och ekonomiskt. De talade om ett samhälle som under tid utvecklade en välfärd som räckte till en exceptionell sjukvård och skola.
Men den drömmen har dött ut. Folkhemmet finns inte längre kvar och tanken om samförstånd och gemenskap har försvunnit med vinden.
   Istället har Sveriges välfärd nedmonterats vilket lett till att svensk sjukvård är sämst i Norden - och dyrast.
   Det har lett till att Sverige i nuläget har färre vårdplatser än 2011, antalet disponibla vårdplatser i Sverige är så få att de enbart räcker till en bottenplacering i Europa, mätt per capita, enligt OECD:s senaste rapport.
   Men bottenplaceringarna i sjukvården är ännu ej slut, Sverige är även sämst i Europa när det kommer till väntetider, enligt EHCI 2016.
Faktum är att sjukvården i Sverige är så belastad att svårt sjuka barn tvingas skickas utomlands för vård på grund av platsbrist, rapporterade Dagens Nyheter 2017.

Istället för att fokusera på ett starkt band mellan folket och en växande välfärd så har det fokuserats på öppna gränser och ett alldeles för stort mottagande av flyktingar. En välfärdsstat är omöjlig att förena med en politik som förespråkar fri invandring, det klargör prof. i nationalekonomi Tino Sanandaji.

Socialdemokratin har länge varit en stark politisk kraft, men är den här för att stanna eller försvinna?
   De senaste årens val i Europas länder visar gemensamt på en sak – socialdemokratin håller på att dö ut.
Om man tittar på valresultaten i bland annat Tjeckien, Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Österrike får man samma resultat. I land efter land i Europa tappar socialdemokratin stöd och ser sig själva längre från makten.
I samma stund som socialdemokratin faller i mandat så är partier av en mer mittenorienterad ideologi där och plockar de försvunna rösterna.
En ökande otrygghet, öppna gränser, polarisering mellan stad- och landsbygd och mellan svenskar och invandrare är några av de bakomliggande faktorerna till att socialdemokratin inte längre fungerar. Istället söker sig väljarna till mer konservativa partiet som på riktigt visar att de bryr sig om medborgarna och deras behov.

Därför är Sverigedemokraterna partiet för väljarna och vi vill bygga upp folkhemmet på nytt. För oss är det av största vikt att garantera invånarnas sociala och ekonomiska trygghet.

Nils Sjöqvist Axelson
Kontaktperson Ungsvenskarna Kronoberg

Kommentarer

Kommentera