Blogg

Integration innebär mer än bara arbete

 
 
Debatten om integration har olyckligtvis hamnat i ett läge där den person med utländsk bakgrund som fått ett arbete ska anses som integrerad. Förutom att det finns otaliga exempel på att så inte är fallet börjar diskussionen i fel ände. Att ha ett arbete är ett bra första steg till en lyckad integration, men ett arbete räcker inte för att vara integrerad i det svenska samhället. Ett tydligt exempel är en av de huvudmisstänkta vid terrordåden i Bryssel, Osama Krayem, som vid tiden för attackerna var anställd av Malmö stad.

Att inneha ett svenskt medborgarskap är inte alltid detsamma som att vara svensk. Mer långtgående processer krävs för att du dels själv ska anse dig vara svensk men framförallt för att andra svenskar ska uppfatta dig som en del av deras gemenskap.


Den amerikanske ekonomen, Milton Friedman, fick höra från en svensk ekonom att vi minsann inte hade några fattiga i Skandinavien. På detta ska Friedman ha svarat: ”Det är intressant, för i USA, bland skandinaver, har vi ingen fattigdom, heller.”

Friedman hade kunnat ge samma svar om Japaner eller Sydkoreaner också. Hans klarsynta svar visar vikten av att människor anammar vår svenska identitet och kultur, snarare än att leva i parallella, mångkulturella samhällen. Att Sverige ser ut som Sverige gör handlar om Svenskarnas agerande genom historien, våra förfäders strävsamhet har gjort vårt land till det vi är idag.


Andra länders kulturer har i många fall gjort dessa länder till det de är idag. Sett till ett omvärldsperspektiv är det ett rent mirakel att det inte funnits konflikter där Sverige eller Danmark hävdats sig ha rätt till Norges olja. Istället har våra länder inte varit i krig med varandra på över 200 år. Fredstiden har varit en enorm fördel för Sveriges möjligheter att bygga upp ett stabilt land, men dessa 200 år av fred hade aldrig varit möjliga om inte vår kultur var den kultur den är.


För att Sverige ska fortsätta växa och åter bli det trygga och fredliga land det tidigare varit är det ett direkt måste att personer som kommer hit blir en del av det vi är. De andra partierna har tyvärr som vana att ändra sin politik rådande politiska läge. Det är därför ingen slump att vi från andra partier ser förslag som månggifte, instiftande av muslimska helgdagar eller som i Malmö där minderåriga flickor får bo med sina äldre män de är gifta med. Jag är glad att Sverigedemokraterna har högre integritet än så.


Sveriges integrationspolitik måste ha som huvudfokus att de som kommer till vårt land ska anpassa sig efter vårt sätt att leva. Medborgarskapet måste i större grad också innebära att man uppgår i nationen Sverige och därför måste betydligt högre krav ställas än vad som görs idag. Endast på så sätt kan vi återskapa det trygga land som idag ofta känns så väldigt avlägset.


Pontus Andersson, 2:e vice talesperson - Ungsvenskarna

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

The Meme War: Låt inte Bryssel kontrollera era memer

Kriget om memer har börjat. På ena sidan står vanligt folk – killar och tje...

Tobias Andersson

Avvecklingen av Sveriges kommunikationsnät

Sverige är en av världens mest tekniskt utvecklade länder, men varför straf...

Tobias Andersson

Regeringens svek mot hedersoffren

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemokra...

Tobias Andersson

EU är kolossen på lerfötter

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker komm...