Blogg

SSU vill underminera betyg - TT

 


Då SvD avböjde att publicera min replik på SSU:s Philip Botström debattartikel 03/10 (http://www.svd.se/ssu-betygen-ar-orattvisa-och-ohalsosamma) så publicerar jag den här. 

Skolan ska vara rättvis inleder Philip med, hans följande resonemang blir därför märkligt då han är av den uppfattningen att någon som inte uppfyller alla betygskriterier ändå ska kunna få ett högre betyg. Det låter inte vidare rättvist för de som kämpat och slitit för att på riktigt få det A de förtjänar.

Med det sagt är inte Philip helt ute och cyklar denna gång för det är ett problem att en ”dålig dag” kan få stor inverkan på ens slutbetyg. Det löser vi dock inte genom att underminera hela betygssystemet och således premiera de som inte nått ett visst betyg framför de som faktiskt gjort det. Ett sådant problem löses genom en garanti på att samtliga elever ska ges möjligheten att omexaminera ett område inom vilket elevens resultat tydligt skiljer sig från övriga resultat presterade under kursen.

Låt säga att en elev genomgående ligger på A-nivå i Matematik 1b men till följd av familjeproblematik skriver ett mindre bra prov som bedöms till E. Det skulle, om man hårddrar tolkningen av betygssystemet, resultera i ett slutbetyg på D eftersom att eleven inte nått upp till varken C eller A på alla delar av betygskriterierna. En sådan tydlig avvikelse ska då kunna korrigeras genom att tillåtas skriva ett nytt prov som testar just de kriterier man misslyckats med. Det är ett betydligt mer rättvist tillvägagångssätt än att, i enligt med Philips önskemål, ge eleven A endast motiverat med en naiv godhet hos betygsättaren.

Utöver detta föreslås en övergång från kursbetyg till ämnesbetyg. Något som tydligt visar att socialdemokrater, dessvärre, ännu inte lärt sig att en skolas kvalitet inte avgörs av mängden större förändringar som görs. Klassklyftorna och den ojämlika skolan som Philip tror sig lösa med detta förslag är en direkt konsekvens av hans partis förödande beslut att kommunalisera skolan. Ett beslut som resulterade i att mer kapitalstarka kommuner (de kommuner med många högutbildade föräldrar som Philip är inne på) kan attrahera de bästa lärarna genom deras möjlighet att erbjuda de högsta lönerna.

Kursbetyg i gymnasiet skulle inte innebära att den svenska skolan blev jämlik och att allting blev frid och fröjd. Istället skulle det innebära att incitamenten att tidigt under gymnasietiden lägga tid, fokus och energi på sina studier skulle minska. Detta då risken att elever skulle resonera i linje med ”äsch, betyget får jag först om tre år” skulle öka.

Att underminera betyg, straffa de som lyckas och minska incitamenten till att plugga ordentligt från början kommer aldrig rädda den svenska skolan. Tvärtom vittnar den svenska skolans fallande resultat och övergripande kris att den fått nog av socialdemokratisk politik. Vår skola är istället i behov av en politik som återupprättar ordning och reda samtidigt som fokus flyttas från allmänt flum till seriös utbildning och kunskapsförmedling. 

// Tobbe

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

The Meme War: Låt inte Bryssel kontrollera era memer

Kriget om memer har börjat. På ena sidan står vanligt folk – killar och ...

Tobias Andersson

Avvecklingen av Sveriges kommunikationsnät

Sverige är en av världens mest tekniskt utvecklade länder, men varför st...

Tobias Andersson

Regeringens svek mot hedersoffren

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemo...

Tobias Andersson

EU är kolossen på lerfötter

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker k...