Blogg

Flygskatten saknar funktion

 
 
 
Förra veckan kom nyheten att regeringen vill införa en flygskatt som ska minska flygbranschens klimatutsläpp. Skatten är tänkt att införas 1 januari 2018 och handlar, beroende på avstånd, om en kostnad på 80 till 430 kronor per resa som ska leda till att fler väljer andra transportmedel eller avstår från att resa.


Regeringens utredning visar att flygskatten beräknas minska efterfrågan på inrikes- och utrikesresor med 5 respektive 2 procent. Detta vill regeringen uppnå med skatten: en minskad efterfrågan som leder till en minskning av Sveriges totala utsläpp med 0,2%. En obetydlig siffra som blir ännu mer obetydlig när den ses i det globala perspektivet, som klimatutsläpp alltid måste göras. Globalt står Sverige för cirka 0,1% av världens alla utsläpp, vilket betyder att inte ens ett totalförbud på svensk flygtrafik skulle ha någon betydande effekt.


De ökade kostnaderna gör att tillgängligheten minskar i stora delar av Sverige, vilket främst drabbar personer och företag långt från storstäderna. Till exempel är det möjligt att vissa små flygplatser kommer att tvingas stänga när antalet avgångar och inrikeslinjer minskar. Det har helt klart negativa följder för arbetstillfällen och tillväxtmöjligheter, och beräknas redan första året leda till en förlust på 7000 jobb och en förlust för ekonomin på 4 miljarder kronor. Samtidigt kommer flygbolag att i större utsträckning välja Köpenhamn, Oslo och Helsingfors för internationella flyg istället för svenska flygplatser. I varje sådant fall försämras Sveriges konkurrenskraft utan att utsläppen blir mindre.


Det som behövs för att flygbranschen ska kunna minska sina utsläpp på ett mer effektivt sätt är teknisk utveckling, som till skillnad från en svensk flygskatt skapar lösningar som kan användas globalt. Det handlar till exempel om alternativa bränslen och nya material som minskar flygplanets vikt och därmed bränsleförbrukning. I det avseendet kan en flygskatt försvaga flygbranschens möjligheter att fortsätta med utvecklingen av dessa lösningar.


Ungsvenskarna anser att det är uppenbart att flygskatten är en ineffektiv skatt på mobilitet som skadar Sveriges ekonomi utan att ens göra någon märkbar klimatnytta. Därför ser vi det som positivt att en majoritet i riksdagen är emot förslaget. Tyvärr betyder inte det att den kommer att stoppas. Regeringen tänker baka in skatten i den kommande höstbudgeten, eftersom de vet att Allianspartierna inte komma att försöka stoppa den. Att Alliansen väljer partipolitiska spel framför landets bästa är ett svek som har diskuterats många gånger sedan Decemberöverenskommelsen utformades, men som ständigt återkommer tack vare förslag som denna.

Martin Söderberg
Miljö- och energipolitisk talesperson, Ungsvenskarna

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

The Meme War: Låt inte Bryssel kontrollera era memer

Kriget om memer har börjat. På ena sidan står vanligt folk – killar och ...

Tobias Andersson

Avvecklingen av Sveriges kommunikationsnät

Sverige är en av världens mest tekniskt utvecklade länder, men varför st...

Tobias Andersson

Regeringens svek mot hedersoffren

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemo...

Tobias Andersson

EU är kolossen på lerfötter

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker k...