Opinionsblogg

Studentbostäder ska inte bli en klassfråga

 

Nu är det återigen höst och det innebär att unga landet runt packar sina saker och flyttar till nya städer runt om i landet. Det många av dem kommer märka är hur svårt det är att hitta en bostad i en tungt belastad och hårt konkurrensutsatt marknad. Det är dags att högskolorna och kommunerna tar ett större ansvar för att säkra så att ingen student tvingas bli hemlös eller välja bort sin utbildning på grund av bostadsbrist.


Vi i Ungsvenskarna har sedan tidigare förslagit att byggkraven för studentbostäder skall förenklas så att exempelvis kraven på hiss vid trevåningshus eller högre inte gäller för studentbostäder och att kommunal mark börjar exploateras där det är möjligt. Förslag som detta med flera syftar till att minska kostnaderna för att producera bostäder för studenter och därav utöka utbudet. Sverige måste leverera de 17.000 studentbostäder som akut efterlyses av Boverkets branchorganisation: Studentbostadsföretagen. Bara två av 40 högskolekommuner har idag ett överskott av studentbostäder. Vi kräver kraftfulla åtgärder för att säkra bostadssituationen för framtidens generation.


Situationen blir alltmer ansträngd när kommuner väljer att reservera bostäder åt nyanlända migranter medan studenter går utan. Lösningen kan inte vara att premiera dessa grupper när bostadssituationen ser ut som den gör. Våra egna studenter och ungdomar ska sättas först.


Ett stort problem är att högskolorna och kommunerna inte tar ett tillräckligt stort ansvar för att få fram bostäder riktade till studenter. Givetvis så skiljer sig förutsättningarna för detta beroende på den lokala bostadssituationen men lösningar måste till. Med ovanstående förslag så sätter man press på kommunerna och högskolorna att arbeta med fler aktörer och öka fokuset på bostadsfrågan. Igenom att göra det billigare att producera bostäder så ökar man incitamenten för privata aktörer att bygga ut utbudet.
 

Frågan har under lång tid negligerats och det är nu dags för nya tag så att vi kan förhindra att bostadssituationen för studenter blir en klassfråga. Man skall inte vara beroende av att ens föräldrar ska kunna hjälpa en med boende för att man skall kunna studera utanför sin egen hemstad.

Lars Larsson - Studentpolitisk talesperson
Dennis Askling - Nationella Arbetsgruppen
Wilhelm Eriksson – Bostadspolitisk talesperson
 

Kommentarer

Kommentera