Opinionsblogg

Ungsvenskarna på Landsdagarna!


(På bild syns vår nya partistyrelse)
 
 
Nu i helgen avhandlades partiets Landsdagar och självklart var Ungsvenskarna på plats. Som bekant hade vi lämnat in flertalet motioner på förhand och dessa tog vi strid för på plats. Alla närvarande ungsvenskar vågade sig upp i talarstolen för att tala inför partiets alla ombud.


Den mest livligt debatterade av våra motioner var onekligen den om att samkönade par ska få adoptera. Partiet var innan Landsdagarna för att samkönade får adoptera när det gäller närstående adoptioner. Detta utgör i praktiken 99,5% av de samkönade adoptioner som sker i Sverige varpå Ungsvenskarna anser att partiet borde acceptera även de sista fem promillena. 


Partistyrelsen hade i sitt svar gått oss tillmötes och lovat att man inför kommande revidering av principprogrammet skulle ta det i beaktande. Efter en lång debatt var det även den skrivelsen som bifölls vilket ändå får ses som positivt.


Ett par av våra andra motioner fick vi igenom helt eller åtminstone delar av dem. Partiet kommer framöver t ex att driva frågan om civilkuragelagstiftning, utökade öppettider på Systembolaget, samt att skoluniform ska vara valfritt för skolorna, inte något tvång. Detta får ses som stora segrar för förbundet och vi är överlag nöjda.


En av våra viktigaste syften som förbund är just att påverka och utveckla partiets politik i linje med vad vi tror gagnar Sveriges unga samt vad våra yngre sympatisörer önskar. Det arbetet äger inte bara rum på Landsdagarna vartannat år utan sker kontinuerligt och successivt runt om ute i hela landet på olika sätt.


Vill du vara med och påverka partiet och i förlängningen Sverige? Maila info@ungsvenskarna.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person! 😊

Kommentarer

Kommentera