Opinionsblogg

Preskriptionstiden måste bli mer pragmatisk

När Ungsvenskarna poängterar vikten av att brottsoffrens ställning i Sveriges rättssystem måste stärkas, så är det inte enbart höjda skadeståndsersättningar och hårdare påföljder för gärningsmän det handlar om. Nej, vi är medvetna om att det krävs mer och att många gånger så är det de små delarna som utgör något större och långsiktigt bättre.

Dagligen kan man läsa om horribla berättelser av de som har blivit utsatta för brott. Allt ifrån grova sexualbrott till allvarliga misshandelsfall. Alla är överens om att sådant inte ska behöva drabba oskyldiga människor, däremot är desto färre överens om att brottsoffren ska prioriteras högre än lagöverträdare. Det här kanske låter märkligt, men uppenbarligen är det så i och med att Sveriges rättssystem idag inte erbjuder väsentliga ting som skulle bistå brottsoffren på en mängd plan där samhället idag sviker.

Ungsvenskarna och Sverigedemokraterna har lagt fram förslag på förslag som skulle förändra rättssystemet till det bättre, men trots det är vi inte på något sätt nöjda. Aftonbladet rapporterade nyligen om en manlig idrottstränare som under flera år utnyttjade en av flickorna i laget sexuellt. Mannen skulle stå inför rätta men dök aldrig upp och om han håller sig gömd i någon enstaka vecka till kommer allt preskriberas, det vill säga att mannen kommer förbli fri utan några som helst konsekvenser.

Detta trots att allt tyder på att han begått grova sexualbrott.

Att brott ska preskriberas vid något stadie är en bra princip, att de däremot kan preskriberas när rättegången hägrar är desto sämre. Så enkelt ska det inte få vara att lura systemet. Den berörda kvinnan har precis fått dra upp alla gamla hemska minnen men riskerar nu att helt bli utan någon form av upprättelse som en konsekvens av att gärningsmannen gått under jorden.

Med detta i beaktande borde det därför vara möjligt för de rättsliga institutionerna att ha undantag gällande preskription när en rättslig process är nära inpå preskriptionstidens slut. På så sätt så kan man flytta fram preskriptionen, så man inte kan undkomma straff om man håller sig undangömd.

Det är sorgligt att det inte är nog med att våra straffskalor är alldeles för låga, att man blir utsläppt innan man avtjänat sitt straff och att man får rabatt om man begår flera. Tydligen har vi även ett system som dessutom kan utnyttjas på sådant sätt att man helt slipper straff trots att det hänger i luften.

Svensk kriminalpolitik är ett skämt som lämnar gärningsmännen skrattande och offren gråtande, låt oss ändra det och kom ihåg att även de små politiska förslagen kan göra skillnad. Många bäckar små.

Adam S J

Kommentarer

Kommentera