Opinionsblogg

Plikten och varför den behövs

 
 
Jag ska börja med att berätta någon väldigt personligt om mig. Det har stått klart för mig att jag ville bli soldat sedan jag var ett litet barn. När jag var mycket liten, kanske tre till fyra år gammal bara, så berättade min farfar för mig om sin tid som soldat under det andra världskriget. Min farfar tjänstgjorde i den berömda brittiska 7e pansardivisionen ”Desert rats” och de var bland annat på krigsskådeplatserna i Nordafrika och Frankrike. Det min farfar berättade för mig fick mig att tänka, varför hände allt detta och vad var det som fick människor som min farfar att utkämpa krigets hemskheter. Min farfar var ju en god man, en person som jag såg upp till mest av allt. Ändå deltog han i krigets fasor. Farfar berättade om kamratskapen som uppstår soldater emellan, eller den andra familjen som han kallade det. Men även om nödvändigheten av att ställa sig i vägen för onda människors ambitioner och om det krävdes att stoppa dem, med vapen i hand.
 

Min farfar upplevde andra världskriget och resultatet av Tyskarnas ambitioner när hans älskade hemstad London, under månader bombades sönder och samman, dag och natt i det som kallades ”Blitzen”. Nästan alla britter förlorade någon närstående under den perioden och även min Farfar, som förlorade sin enda syster och hela hennes familj i lågorna. Men konsekvensen av detta blev inte alls vad tyskarna hade hoppats på. Istället för att bryta min farfars och alla de andra britternas motståndsvilja, så tände de en eld i hela det brittiska folket som inte skulle släckas fören långt efter att de hade sopat upp och slängt bort de sista resterna av Nazi-Tyskland från världen. Det jag själv kom fram till redan som liten var att utan alla dessa hjältar som stod upp för sitt land och för det som var rätt, som gjorde motstånd, så hade ondskan utan tvivel segrat de där åren för inte så länge sedan. Det är därför jag ville göra värnplikten och sedan valde att arbeta som soldat, nu inne på mitt åttonde år.
 

Som Försvarsmakten ser ut idag så består den av 50,000 frivilliga människor, varav 9,200 är officerare, 5,800 är kontinuerligt tjänstgörande Gruppbefäl Soldater och Sjömän, 3,800 är tidvis anställda Gruppbefäl Soldater och Sjömän och 17,500 är hemvärnsmän. Utöver det finns också ett antal reservofficerare, samt civilanställd personal som sköter bland annat förråden. Det är dessa som skall skydda Sverige vid höjd beredskap, kris eller krig. Den civila organisationen består helt av samverkansform under Myndigheten för samhällsskydds och beredskaps ledning och det är otillräckligt. Knappt 50,000 av en population på 10 miljoner människor arbetar idag frivilligt för försvaret av Sverige och det är alldeles för få. Du måste veta vad du ska göra när krisen uppstår och det är också därför som totalförsvarsplikten behövs.

Det många idag misstar sig på när de diskuterar plikten är att plikten skulle tvinga dig till döda eller dö för Sverige i krig. Men det de egentligen handlar om är plikten att utbilda dig för att vara redo den dagen då din familj, dina vänner, din frihet och ditt land står under hot från en främmande makt. Du har som medborgare en skyldighet att hjälpa Sverige i händelse av krig men det finns ingen lag som fysiskt kan tvinga dig till att när stunden kommer, faktiskt kämpa istället för att ge upp och fly. Det är du som i slutändan väljer vad du vill göra, men plikten finns till för att du ska stå upp, ta rätt beslut, och ha självförtroendet nog att organiserat med andra kämpa för allt som står dig kärt.
 

En annan sak som ofta glöms bort i debatten är civilsamhällets betydelse i händelse av krig. Vi kan ha en hur stark Försvarsmakt som helst, men utan ett starkt och robust civilsamhälle bakom dem så kan ingen armé slutgiltigt segra. Saker som mat, vatten, ammunition, fordon, utrustning och sjukvård är helt avgörande och allt det är beroende av att det finns ett samhälle bakom som kan ge och producera. För att kunna producera så krävs det också att människor som du faktiskt går till ditt arbete och på så vis håller samhället igång. Plikten är därför återigen avgörande för att samhället ska vara organiserat nog att effektivt kunna motstå en fiende. Kriget kan inte vinnas utan tillräckliga leveranser eller produktion, och skulle den utebli för att kompetens och organisation inte finns så har vi redan på förhand satt oss i ett underläge. Om du inte försvarar oss alla med vapen i hand, så gör det med din civila kompetens där samhället har bäst behov av den.
 

Men när det kommer till kritan så är det du som slutligen måste ta ställning till om du vill vara som de personer som stod upp för andra och gjorde motstånd mot ondskan. Eller om du väljer att ge upp och fly för att i bästa fall rädda dig själv.

Sergeant Michael Clarke
Försvars och Säkerhetspolitisk talesperson Ungsvenskarna

Kommentarer

Kommentera