Opinionsblogg

US hos European Young Conservatives- TT

 

Som diverse statusar och bilder vittnat om så medverkade tre ungsvenskar på European Young Conservatives (EYC) årliga Freedom Summit under helgen som var. Jag tillsammans med vår internationella sekreterare Gabriel Kroon och vår förbundssekreterare Jenny Ribsskog var på plats som gäster. Syftet var att nätverka, lära känna övriga representanter och få oss en uppfattning om EYC som organisation.

EYC är en av världens största internationella politiska ungdomsorganisationer och består av ungdomsförbund från över 20 länder. Bland annat förbund till styrande partier i t ex Schweiz, Polen och Storbritannien. Andra intressanta partier plats var t ex Israeliska Likud som i nuläget ansöker om fullvärdigt medlemskap och Young Republicans som är kopplade till EYC, samt ordföranden för IYDU (International Young Democrat Union) som EYC är en del av.

Först och främst vill jag bara kommentera hur extremt duktiga Jenny och Gabriel var under helgen under samtliga möten, mingel och middagar. Detta bevisades inte minst av det oerhört positiva bemötandet vi fick. Trots att samtliga på plats tillhör partier som vi inte formellt har något samarbete med så var alla öppna, trevliga och visade sin tydliga uppskattning över att vi var där.

Oförmågan att förstå vad svenska politiker tänker med var utbredd hos övriga partier vilket märktes då det nog var det vanligast samtalsämnet för oss. Efter att vi försökt förklara (om man nu kan göra det) fick vi oftast till svar att det i alla fall är tur att SD är på framväxt och att de var övertygade om att vårt inflytande över svensk politik kommer öka konstant i framtiden.

Helgen fylldes av tal, föreläsningar och paneldiskussioner. Tal hölls av bland annat den mycket vältaliga Daniel Hannan (MEP) och i panelerna diskuterade allt från en chef på Morgan Stanley till flertalet professorer, säkerhetsexperter och den före detta vicepresidenten för EU-parlamentet, Vidal-Quadras. Överlag intressant, lärorikt och mycket givande. 

EYC består av en ganska brokig skara partier vars gemensamma nämnare är konservatism och klassisk ekonomisk liberalism. Vissa av partierna som skulle kunna beskrivas som klassiskt liberala är dock även relativt liberala även i värderingsfrågor osv. Övergripande EU-skepticism är också utbrett och få uttalanden möttes av större applåder än när någon nämnde Brexit.

Dessvärre är även Turkiska AKP med i organisationen vilka några uttryckt sin, fullt förståeliga, kritik över. Först kan nämnas att Ungsvenskarna aldrig kommer stödja Erdogan och skulle vi utöka vår koppling till EYC skulle det kombineras med kraftig kritik mot, och ifrågasättande av, AKP:s medlemskap i organisationen. Tilläggas kan även att missnöjet mot dem verkade utbrett bland de närvarande. Vid ett tillfälle bad deras ena representant om att ta en bild för att stödja Turkiet efter statskuppen varpå en stor majoritet av de i salen gick ut under tiden han framförde sitt budskap.

Under efterföljande mingel var jag inte ensam med att ifrågasätta om inte kuppen kan ha varit planerad och iscensatt. Jag diskuterade kortfattat deras medlemskap tillsammans med EYC:s första ordförande, Andrew Rosindell, som idag är en brittisk MP. Hans resonemang var att de genom att låta AKP vara med ville utöva ett positivt inflytande på dem samtidigt som man inte ville släppa dem vind för våg för att bli påverkade av, eller rekryterade till, internationella islamistiska organisationer istället. Det faktum att deras ungdomsförbund har 2 miljoner medlemmar har säkert också spelat in sin roll… Även om jag förstår Rosindells argument så anser jag inte att det väger tungt nog för att låta dem medverka utan några påtryckningar eller krav.

Trots AKP är EYC dock en mycket intressant organisation av många skäl. Ett utökat samarbete mellan Ungsvenskarna och dem hade inte minst givit oss ovärderliga kontakter och erfarenheter men framförallt så hade det legitimerat oss som ett ungdomsförbund tillhörande ett respekterat politiskt parti i en Europeisk kontext. Något som självklart är eftersträvansvärt.

 

Nog om detta nu dock, det lär finnas själ att återkomma till EYC och Ungsvenskarnas diskussioner med dem. I nuläget har vi inga kopplingar till dem mer än att vi bjöds in som gäster för att de fann oss intressanta. 

// Tobbe

Kommentarer

Kommentera