Opinionsblogg

Personlig sammanfattning av SD:s höstbudget - TT

Idag var det då dags för Sverigedemokraterna att presentera sin budget. En budget som inte bara levererade konkreta förslag på lösningar av vår tids största samhällsproblem utan även en budget som vi på allvar stödjer. Tillskillnad från vissa andra partier skulle vi aldrig få för oss att inte göra vårt ytterst för att få den att bli verklighet.

 

Att ytterst få har intresset, tiden eller viljan att detaljstudera budgeten förefaller sig ganska rimligt. Jag ska därför i detta inlägg försöka plocka ut och beröra de enligt mig viktigaste delarna. Andra kan mycket väl intressera sig mer av delar som jag inte valt men då får de faktiskt bemöda sig med att själva ögna igenom den och eventuellt återge en egen kommentar av den.

 

Om jag skulle sammanfatta budgeten till ett ord så hade det ordet varit integration (jag misstänker att begreppsvalet "integration" är en konsekvens av att man vill fokusera på vår politik och undslippa att hamna i en pseudodebatt om vad assimilation betyder). För att generalisera lite så är integration kopplat till flertalet av de områden där fokus ligger. Varför? Jo för att områden så som trygghet, utanförskapsområden, rättsväsendet, skolan och arbetsmarknaden alla gynnas om vi lyckas integrera de som kommer hit.  Dels för att vi sparar enorma resurser genom att inte behöva slänga massa pengar på bidrag, utländsk gängkriminalitet, oroligheter i förorterna osv. Men kanske framförallt så innebär en lyckad integration att vi kan skapa ett samhälle som alla blir en del av och således försvinner incitamenten för att agera destruktivt och det naturliga blir att agera samhällsproduktivt.

 

Vilka är då de största och viktigaste förslagen i budgeten för att lyckas med denna integration? De direkta satsningarna på integration är av yttersta vikt, dessa syftar primärt på att förankra den svenska kulturen och våra normer, värderingar och traditioner bland de som saknar kännedom om dessa. Att således t ex investera i Sverigecenter i förorterna är en ypperlig satsning för att lyckas knyta till sig de som idag har svårt att finna något att identifiera sig med och således löper större risk att agera destruktivt mot samhället. För mig är det självklart att vi behöver skapa en stark övergripande gemenskap till vilken man som nyanländ kan bli en del av. Det är så vi lyckas med integrationen och så vi lyckas motverka diverse oroligheter, kriminalitet och genuin otrygghet i invandrartäta förorter.

 

Något som är nära kopplat till lyckad integration är landets trygghet. Trygghet är också det andra området som jag vill beröra då flertalet förslag riktas just mot detta. Ett förslag som bara måste beröras är det om straffskärpning för attacker mot blåljuspersonal. Önskemålet är att minimistraffet ska höjas till fyra års fängelse. Ett straffskärpning som skulle möjliggöra det för polisen att ta i med hårdanskarna mot dessa kriminella på ett annat sätt samt avskräcka från sådana oförlåtliga handlingar.

 

Utöver detta så läggs stor fokus på hur vi som nation ska lyckas återfå de områden som idag bör anses vara förlorade. Vi kan omöjligt acceptera de utanförskapsområden och No-go-zoner som idag existerar. Tyvärr har inget annat parti levererat tydliga lösningar på hur vi tar tacklar denna problematik men det gör vi. Skärpta straff, utökade polisiära resurser och befogenheter, icke-dödliga vapen för att komplettera pistol och batong (t ex för att kunna motverka stenkastning utan att behöva springa mot de flygande stenarna med höjd batong eller skjuta mot dem med dödlig eld), undantagstillstånd för att kunna skydda laglydiga medborgare vid extrema situationer, återupprättad beredskapspolis osv.

 

Där till budgeteras rejäla investeringar i polisen genom ett uttalat mål om 7 000 nya poliser. Detta underbyggs av resurser för höjda polislöner och bättre arbetsmiljö. Inte bara ska vi upprätta ett tryggt samhälle, vi ska också värna de som gör det. 

 

Detta var en sammanfattning om de förslag som jag fann mest intressant men jag råder alla intresserade  att själva ta del av budgeten (se länk under inlägget). Det finns många mer viktiga och välriktade förslag så som, 31.5 miljarder åt småföretag, miljarder åt garantipensionärer, ordentliga lärlingsjobb, investeringar i skola och sjukvård, en ansvarsfull migrations- och biståndspolitik och mycket annat. 

 

https://sd.se/asiktsdokument/

// Tobbe

Kommentarer

Kommentera