Opinionsblogg

Feminism syftar till indoktrinering - GästinläggLåt mig vara tydlig och konkret.

Jag har alltid och kommer alltid tala mig varm för jämställdhet. Det är viktigt att vi, stora som små, kvinnor som män samt högavlönade som lågavlönade, talar om klyftorna som existerar ute på arbetsmarknaden och samhället i stort.

Jag vill en gång för alla slå hål på myten om att vi Ungsvenskar inte lyfter tillika dagordningsätter jämställdhetsfrågan inom politiken. Inget ungdomsförbund bedriver dagarna i ända en politik som är så fördelaktig för kvinnornas egna och självständiga beslutanderätt. Beslut om hur föräldraledigheten ska fördelas mellan mamman och pappan, hur pensionerna till kvinnorna ska regleras gynnsammare samt hur kvinnornas säkerhet skall förbättras så att de ska kunna vistas ute, utan att känna rädsla.
Vi vet att en jämställd välfungerande samhällsordning skapas genom utbildning. Det är således ett av skälen till att vi nu bildat Ungsvenska studenter som vill agera som en motpol mot ineffektiv feminismpopulism på Sveriges läroverk.

Våra medlemmar ser dagligen hur indoktrineringsprocessen fortlöper på läroverken, där vänsterns radikalfeminism normaliseras på demokratins bekostnad. Vi godtar inte en sådan samhällsutveckling.

Vi kräver nu att läroverken tar i med hårdhandskarna mot politisk förvanskning. Vi godtar inte att undervisningen sker i ett vi- och- dem -perspektiv.
Läroverken skall vara en plats där demokratin respekteras, åsikter främjas och undervisningen förhåller sig politiskt neutral.

Våra medlemmar vick erfara en odemokratisk valrörelse 2014 på läroverken och våra medlemmar ser än idag hur den politiskt korrekta sfären fortfarande regerar, dikterar och analyserar politik efter deras preferenser.

Om vi inte tillåts att komma till tal, om vi inte tillåts att kritisera politiska ideologier är och förblir den demokratiska yttrandefriheten hotad.

Vi lovar och försäkrar att vårt politiska engagemang gör skillnad för Sverige, att vårt politiska engagemang ger ringar på vattnet och att vi med alla till buds stående medel gemensamt ska sörja för att implementera en ordning som främjar det politiska klimatet i Sverige oavsett politisk övertygelse.
Ensamma är vi Ungsvenskar starka men kollektivt är vi starkare!

Albin Karlsson
Stundentpolitisk talesperson för Ungsvenskarna.

Kommentarer

Kommentera