Opinionsblogg

Nej till Nord Stream 2


 
 
Efter år av Socialdemokratiskt och Alliansstyrd nedrustning så sitter nu Sverige i en otroligt farlig situation, beläget mellan två rivaliserande makter. Den demokratiska västliga alliansen NATO och den aspirerande auktoritära stormakten Ryssland. 

För att möta den här situationen på ett verklighetsförankrat sätt för vårt rikes överlevnad så måste flera stora steg vidtas. Vi behöver återuppväcka totalförsvarsplikterna så fort det går, vi måste också påbörja återtagandet av ett civilförsvar med fokus på återskapandet av en Civilförsvarsmyndighet. Vi behöver öka försvarsbudgeten markant och vi behöver använda beredskapskrediten för att snabbt täcka de stora materielluckorna som gapar i Försvarsmakten.

Men.. Vi måste också på allvar börja förbereda hela vårt folk på att en allvarlig samhällskris eller ett krig inte längre är en omöjlighet, som så många trott, och då kan vi inte redan nu bjuda in fler potentiella risker och hot till vårt land.

Vi Ungsvenskar sätter Sveriges rikes säkerhet i främsta rummet i alla lägen och därför är Nord Stream 2 en otroligt dålig affär, sett ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Vi kan inte tillåta att de viktiga hamnarna i Karlshamn på fastlandet och Slite på Gotland nyttjas för utökad rysk aktivitet i Östersjön, likaså kan vi inte tillåta dessa två hamnar att fungera som strategiska brohuvuden för främmande makt att nyttja på vårt suveräna territorium. Och vad värre är, hamnarna saknar sprängkamrar så i händelse av konflikt så kan vi inte ens oskadliggöra dessa redan färdigställda brohuvuden på ett effektivt sätt.

Om vi godkänner att Nord Stream 2 tillåts nyttja Karlshamn och Slite så ökar vi markant risken för att vårt närområde blir allt mer instabilt. Sverige är redan så svagt på grund av de många åren av nedrustningar att vi inte kan stå emot ett angrepp i nuläget, än mindre om vi tillät en potentiell fiende att nyttja dessa viktiga hamnar.

Vi får aldrig låta en summa pengar, hur stor den en må vara, gå före hela nationens säkerhet, det är egoistiskt och farligt och inget som vi Ungsvenskar vill ställa oss bakom.

Michael Clarke
Försvars- och säkerhetspolitisk talesperson

Kommentarer

#1 - Victor

Mycket bra skrivet!

Kommentera