Opinionsblogg

Skapa fler vägar in till Högskolan

 

Studentpolitiken och högskolorna har länge hamnat i skymundan i den svenska politiska debatten. Från att en gång ha mobiliserat studenter till barrikaderna så är intresset idag avsevärt svalare. Därför blir det viktigt att vi i ungdomsförbunden fortsätter sätta fingret på problemen som det svenska utbildningsväsendet dras med och försöker lyfta fram lösningar. Allt för att studentpolitiken skall fortsätta vara relevant.

Ett av ovan nämnda problem är att dagens antagningssystem är ett trubbigt instrument. Skall man söka in på betygen så baseras de på ens prestationer under gymnasiet, inget fel med detta men ämnar man läsa upp sina betyg så är det ett krångligt system där Komvux ofta framstår som en eftersatt lekstuga.

När det kommer till högskoleprovet så testar det bara 2.5 ämnen, d.v.s. svenska, matematik och till en viss grad engelska. Ett någorlunda snävt sätt att testa ens kunskaper på. Någon som vill söka in till exempelvis ett estetiskt lagt program kommer inte att gynnas av att bli testad i matematik.

Därför föreslår vi i Ungsvenskarna att högskolorna skall uppmuntras att i allt större utsträckning tillämpa antagningsprov där det är möjligt. Tanken är att den berörda högskolan skall ta fram ett antagningsprov som prövar förkunskaperna som behövs för det berörda programmet/linjen och att de bästa av provdeltagarna får en garanterad plats vid programmet så länge de är behöriga. På sådant vis så får man konkurrens om platserna samtidigt som man skapar en väg in för dem som har ryckt upp sig sen sina gymnasiedagar och som inte borde straffas av gamla meriter. Att ha rätt kunskaper idag är viktigare än ett fint betyg som fått ligga och damma i ett skåp sen gymnasietiden.

Vidare så finns idag denna möjlighet att tillåta att 1/3 av platserna går till studenter som gjort ett särskilt antagningsprov och detta tillämpas exempelvis på vissa juristutbildningar. Därför finns det en etablerad modell, nu är det dags att den anammas. För när vi går mot ett samhälle som sätter allt större fokus på kunskap och kompetens så måste det även finnas fler vägar in till högskolan så att människor inte fastnar i segregation när arbetsmarknaden förändras och utvecklas. 

Lars Larsson
Studentpolitisk talesperson, Ungsvenskarna

 
 

Kommentarer

Kommentera