Opinionsblogg

Ansvarslöst att ta bort ID-kontroller

 

ID-kontrollerna vid Öresundsbron har sedan införandet i januari 2016 haft avgörande betydelse för utvecklingen av migrationen till Sverige.

Antalet asylansökningar sjönk kraftigt med ID-kontrollernas införande och den mest akuta krisen avtog även om det inte var tillräckligt. Politiker som tidigare inte sett några gränser började tala om ansvar och berättade att de nu hade förstått och erkände att de varit naiva.

Införandet av ID-kontroller gav, förutom en begränsning av antalet asylsökningar, även flera andra positiva resultat. Man började äntligen få en överblick över vilka som tog sig in i landet och som en bonus minskade bostadsinbrotten i Skåne med 18 % då internationella ligor valde bort Sverige.

Men nu är insikternas tid tydligen förbi för de ledande politikerna. Återigen väljer regeringen att kasta ut Sverige i ovisshet och osäkerhet. När kontrollerna borde utvecklas och kompletteras med ytterligare åtgärder för en ansvarsfull migration så tar man istället ett steg tillbaka. Den fjärde maj, sexton månader efter införandet, valde regeringen att ta bort ID-kontrollerna.

Bara några dagar efter avskaffandet av ID-kontrollerna har man kunnat se en kraftig ökning av antalet asylsökande som kommit över bron från Danmark. Hur det kommer att utvecklas långsiktigt när ryktet sprider sig och hur mycket de kvarvarande gränskontrollerna kan åstadkomma utan identitetskontroller är för tidigt att säga med säkerhet, men att tro att ökningen inte kommer att fortsätta är bara naivt.

Det mest skrämmande är att regeringen uppvisar en fullständig brist på ansvar. Efter den våg av kriminalitet vi upplevt till följd av invandringen och ökad verksamhet av internationella ligor i landet, och inte minst efter det fruktansvärda terrordådet i Stockholm, borde vikten av att identitetskontroller vara uppenbar.

Att verka för mer långtgående insatser vid gränsen såväl som i kombination med andra åtgärder är för oss ungsvenskar självklart. Men regeringen tycks inte ha förstått riskerna och väljer aktivt att verka för det motsatta: mindre kontroller och mer osäkerhet.

Det som borde ske nu är att man arbetar parallellt på flera håll för en ansvarsfull migration. ID-kontrollerna måste återinföras med omedelbar verkan. Dessutom krävs även interna åtgärder. Inre utlänningskontroller och det så kallade REVA-projektet måste återupptas för att hitta de tiotusentals människor som illegalt uppehåller sig i landet. Det måste även bli svårare att befinna sig i Sverige olagligt och det måste därför bli omöjligt för illegala att ta del av vår välfärd och våra bidragssystem.

Det är inte svårt att åtgärda eftersom de flesta av de lagar som möjliggör att illegala får tillgång till vår välfärd har införts av de senaste två regeringarna och dessa beslut om lagändringar bör omedelbart rivas upp.

Dessutom krävs att samtliga invandrare som deltagit i terroristverksamhet och som befinner sig i Sverige hittas, frihetsberövas och utvisas snarast möjligt.

Men att nuvarande regering återigen skulle inse sin naivitet, på allvar förstå allvaret i situationen och ta ansvar för migrationen, framstår idag som en allt mer avlägsen dröm. Frågan är, tyvärr, snarare hur mycket de hinner förstöra innan andra kan ta vid.

Ted Bondesson, migrations och assimilationspolitisk talesperson 

Kommentarer

Kommentera