Opinionsblogg

Förstärkningspolisen behövs nuI skuggan av terrordåden som skakar Europa så finns ett stort behov av samhället och staten att visa sin närvaro för folket ännu kraftigare, i syfte att återskapa den trygghet och glädje som har vart så typisk för oss svenskar i hemlandet. Den ordinarie polisen gör ett fantastiskt arbete varje timme, varje dag, varje vecka. Men de är redan utmattade till bristningsgränsen och de behövs till och ska hantera utredandet av brott och grövre brott, deras resurser bör inte tunnas ut ytterligare för en utökad närvaro och patrulleringar även om det är av yttersta prioritet att trygga våra medborgares säkerhet.


Vi kan dock uppnå en positiv och säkerhetsskapande kraft genom att skapa en ny Förstärkningspolis som består av delar av Försvarsmaktens soldater. Syftet med Förstärkningspolisen ska vara att visa "show of force" och alltså inte att utbilda nya brottsutredare eller kriminalpoliser. Det ska vara denna typ av Förstärkningspoliser som patrullerar, posterar och ständigt finns närvarande på strategiska punkter i täta befolkningscentra som Stockholm, Göteborg och Malmö men även i särskilt utsatta områden eller så kallade ”No-go zoner”. Utöver detta skall dessa nya Förstärkningspoliser ej vara bemannade av framtida värnpliktiga utan enbart av anställd personal och dessutom skall dessa vara krigsplacerade i sitt förband för att kunna användas av Försvarsmakten även efter avslutad tjänst i händelse av höjd beredskap, kris eller krig.


Tanken med en Förstärkningspolis ska vara att kraftfullt visa statens närvaro, att den ständigt finns där och att de förebygger brott genom sin blotta närvaro. Förstärkningspolisen ska självfallet också kunna ingripa för att förhindra att brott genomförs eller stoppa förövare som begår eller har begått ett brott. En grupp tränade och utbildade soldater i direkt anslutning till ett terrordåd kan i det inledande kritiska skedet även stävja eller förminska effekterna av terrordådet dramatiskt.


En ytterst viktig sak att minnas är dock att Försvarsmakten med nuvarande budget och personaluthållighet inte förmår att bemanna, utrusta eller sätta upp en sådan styrka utan betydande ekonomiska tillskott. Ungsvenskarna vill återuppbygga och rusta hela totalförsvaret och i detta koncept platsar en Förstärkningspolis alldeles ypperligt. Vi förstår att detta kommer att kräva stora ekonomiska resurser men vi vet också att säkerheten för hela Sveriges befolkning är någonting som är värt att prioritera och satsa på. Vi sätter Sveriges säkerhet främst i alla lägen.

Sergeant Michael Clarke
Försvars- och Säkerhetspolitisk talesperson Ungsvenskarna

Kommentarer

Kommentera