Opinionsblogg

Varför just Tyskland? - TT

 
De senaste veckorna i Europa har varit fyllda med ondska och sorg. Tyskland och Frankrike har gång på gång drabbats av bestialiska terrorattacker utförda av islamister. Jag har intervjuat min vän Sven Tritschler som är ordförande för tyska ”Junge Alternative”, ungdomsförbundet till Alternative for Deutschland (AfD) om varför just de drabbas. Intervjun är översatt från Engelska.

– Varför tror du att detta händer i Tyskland just nu?

"Jag kan inte förstå varför det inte skett tidigare. Vårt politiska etablissemang har bjudit in varenda jihadist att komma hit. Det finns inga gränskontroller, det sker inga utvisningar, det finns välfärdsfördelar för alla och vår politiska korrekthet har gjort det nästan omöjligt att kritisera allt det."

– Hur svarar det tyska etablissemanget på dessa terrordåd?

"Vi i Junge Alternative har sammanställt deras agerande i sex steg:
1. De ser ledsna ut.
2. De säger att det inte har med islam att göra.
3. De skyller på ”extrem högern”.
4. De byter profilbild på Facebook.
5. De reducerar medborgarrättigheterna för vanliga medborgare.
6. De fortsätter som vanligt.

Ett exempel är att de nu vill införa striktare regler kring ägande av vapen. Detta trots att reglerna redan är strikta och trots att ingen attack har utförts med ett lagligt vapen, konstigt nog… Ett annat förslag var att förbjuda ryggsäckar på offentliga platser. Men självklart har ingen hittills ifrågasatt våra öppna gränser och vår massiva invandring från Islamiska länder. Förutom vi."

- Vad är ert svar för att lösa denna situation och göra Tyskland säkert igen?

"Först och främst måste vi få kontroll över våra gränser igen. Schengenavtalet måste överges och vi måste utvisa alla som är ett hot mot vår kultur och vår frihet. Den tyska säkerhetstjänsten har sagt att det finns runt 500 potentiella terrorister i Tyskland som de känner till. Det är ett problem vi måste våga ta tag i. Det borde inte vara så svårt men det kommer krävas lite stake. Dessvärre är vår regering svag och i en förnekelsefas."

Efter intervjun var klar uttryckte jag återigen min och Ungsvenskarnas sorg över vad som drabbar Tyskland och Europa just nu. Sverige har hittills klarat sig bra men om inga åtgärder vidtas är det bara en tidsfråga innan ”lone wolf” terrorattacker blir vardag även här. Den senaste tidens terrorattacker är inte bara riktade mot Tyskland och Frankrike, de är riktade mot Europa och vår västerländska civilisation.

Samtidigt som IS förlorar landområden kring sitt kalifat uppmanar de till enskilda sympatisörer och anhängare att begå egna terrorattacker i Europa. Detta är kanske den absolut svåraste krigföringen att försvara sig emot då den är osägbar och kräver ofta inget mer än kanske ett fordon eller en kniv.

Hur ska vi då bemöta den typen av terrorism om det inte räcker med militär krigföring mot dem i Mellanöstern? Jo, vi måste likt Sven var inne på säkra våra gränser och se till att inga terrorister kommer in eller tillåts leva och verka i Europa. Utöver det måste vi se till att de inte tillåts sprida sin propaganda. Vi ska ta stänga ner deras sociala medier, förbjuda muslimska organisationer och nätverk som inte på allvar tar avstånd från dem och helt enkelt hindra spridningen av deras budskap.

Sist men inte minst måste vi börja föra en ideologisk krigföring. Alla goda krafter måste våga ifrågasätta deras världsbild och deras värderingar. Jag kommer återkomma mer om detta framöver men jag rekommenderar alla intresserade att läsa ”ISIS: The State of Terror”. En bok som beskriver bakgrunden till IS, deras tillvägagångssätt och som ger konkreta förslag på hur de bör bekämpas.

// Tobbe

Kommentarer

Kommentera