Opinionsblogg

Alliansen sviker Sverige - TT

 

Gårdagen präglades nästan uteslutande av regeringens presentation av budgeten och oppositionens kritik mot densamma. Kritiken var hård, kom från flera håll och berörde stora delar av budgeten – men var den äkta?

Jag håller med om stora delar av den kritik som lyftes fram från allianspartierna, t ex avsaknaden på lösningar av utanförskapsområdena, bristande jobbsatsningar, ökat underskott och det faktum att de tio välfärdsmiljarderna inte betyder någonting i det stora hela. Skillnaden mellan mig och dem är dock att jag företräder ett parti som menar allvar med vår kritik. När Oscar Sjöstedt fördömer uteblivna satsningar på fattigpensionärer och den offentliga slösaktigheten menar han allvar och är beredd på att stoppa regeringens stolligheter. När Ulf Kristersson fördömer att regeringen inte satsar på integration använder han bara stora ord som varken hans parti eller Alliansen backar upp.

Hade Alliansen på allvar varit kritisk mot regeringens politik hade man avsatt den. Svårare än så är det inte. Det går inte att säga att man vill ta ansvar för Sveriges utveckling samtidigt som man låter en destruktiv utveckling fortgå i minst två år till. Då ämnar man inte ta ansvar för Sverige, då är man feg och kuvad.

Det kommer vara helt surrealistiskt inför valet 2018 när Alliansen går till val på att Löfven & Co har förstört Sverige i fyra år när de själva möjliggjort förstörelsen. Självklart kommer det finnas väljare som inte lyckas addera ett med ett och inse att Alliansen bär ansvar för förfallet de skyller på regeringen. Dock lär nog en stor del av den borgerliga väljarkåren vara djupt kritiska mot att man inte sedan länge backat sin retorik med konkret handling mot regeringen. Denna del av den borgerliga väljarkåren kommer kolla på SD och se ett parti som konstant stod upp mot det som Alliansen lät ske och som de själva är djupt missnöjda med.

Jaja, det blir upp till Alliansen att försöka motivera för sina väljare varför svenska folket straffas på grund av deras rädsla att samarbeta med SD. De kommer försöka försvara sitt agerande och de kommer misslyckas med det. Istället finner jag det mer troligt att de (åtminstone KD och M) kommer tvingas krypa till korset, be om ursäkt till svenska folket och SD och därefter söka samarbete med oss.

Avslutningsvis innebär vetskapen om att Alliansen egentligen bara är stödpartier till regeringen att det blir smått surrealistiskt att bevittna deras kritik mot den budget då så lydigt kommer släppa igenom. All kritik från Alliansen mot regeringens budget är därför bara att se som ett stort skådespel. Ett skådespel som på ett absurt sätt blandar tragik med komik. Alliansens kritik är till syvende och sist ingenting annat än ett ironiskt mästerverk.

// Tobbe

Kommentarer

Kommentera